Sýkingavarnir innan heilbrigðisþjónustu

Sjá stærri mynd

Sýkingar sem tengjast heilbrigðisþjónustu geta komið upp hjá einstaklingum sem liggja á sjúkrahúsum, endurhæfingar- eða langlegustofnunum eða þiggja heilbrigðisþjónustu á göngudeildum og einkareknum aðgerðastofum heilbrigðistarfsmanna.

Orsakir þess geta verið örverur sem berast með höndum starfsfólks, áhöldum eða umhverfi, örverur af einstaklingnum sjálfum, minnkuð mótstaða vegna skurðaðgerða, annarra inngripa eða sjúkdóma.

Helstu sýkingar sem tengjast heilbrigðisþjónustu:

  • Þvagfærasýkingar sem oft tengjast notkun þvagleggja 
  • Sýkingar í skurðsár í kjölfar skurðaðgerða 
  • Lungnabólgur vegna meðferðar í öndunarvélum
  • Blóðsýkingar sem tengjast notkun æðaleggja 
  • Niðurgangur af völdum veira eða afleiðing sýklalyfjatöku 
  • Sýkingar af völdum ónæmra baktería.

Sýkingar tengdar heilbrigðisþjónustu leiða til aukinna dauðsfalla, lengri legutíma og aukins kostnaðar við heilbrigðisþjónustu.

Mikilvægasta verkefni sýkingavarna er því að koma í veg fyrir þessar sýkingar, en talið er að með öflugum sýkingavörnum megi draga úr þeim um 20–30%.

Sýkingavarnir og skráning þeirra á sjúkrahúsum
Á deildaskiptum sjúkrahúsum skal, samkvæmt reglugerð um sóttvarnaráðstafanir nr. 414/2007, starfa sýkingavarnanefnd og eftir atvikum sýkingavarnadeild sem hafa það hlutverk að skrá aðgerðatengdar sýkingar og stuðla að sýkingavörnum innan sjúkrahússins.

Sýkingar innan heilbrigðisþjónustu eru skráningarskyldar og ber að tilkynna til sóttvarnalæknis í samræmi við nánari fyrirmæli hans.

 

Myndband um handhreinsun (á ensku). New England Journal of Medicine

Síðast uppfært 23.11.2020