Zdrowie i samopoczucie

Badanie „Zdrowie i samopoczucie” ma utrwaloną pozycję jako ważne źródło informacji o zdrowiu osób dorosłych. Głównym jego celem jest regularna ocena zdrowia, samopoczucia, dobrostanu oraz stylu życia dorosłych osób na podstawie wysłanego kwestionariusza w formie ankiety. Badanie wykonano po raz pierwszy w 2007 roku i następnie powtarzano je w latach 2009, 2012 i 2017. W październiku 2022 roku planowane jest przedłożenie mieszkańcom Islandii kwestionariusza po raz piąty. Poza udzielaniem raz na pięć lat ważnych informacji o zdrowiu i samopoczuciu osób dorosłych wyniki badania umożliwiają obserwację możliwych zmian zachodzących na przestrzeni czasu.

Rezultaty badania okazały się już przydatne dla Urzędu Dyrektora Służby Zdrowia, władz, środowiska akademickiego oraz innych podmiotów podejmujących ważne decyzje dotyczące zdrowia i samopoczucia mieszkańców Islandii. Tę pozytywną funkcję spełnią one również w przyszłości.

 

Zdrowie i samopoczucie 2022 – Pytania i odpowiedzi

Co to jest „Zdrowie i samopoczucie”?

Zdrowie i samopoczucie to badanie wykonywane raz na pięć lat przez Urząd Dyrektora Służby Zdrowia. Jest on też administratorem badania. Badanie wykonano po raz pierwszy w 2007 roku i następnie powtarzano je w latach 2009, 2012 i 2017. Badanie będzie wykonane po raz piąty jesienią 2022 roku.

Główny cel badania „Zdrowie i samopoczucie” stanowi ocena zdrowia, samopoczucia oraz dobrostanu dorosłych osób. Poza udzielaniem raz na pięć lat ważnych informacji o zdrowiu i samopoczuciu osób dorosłych wyniki badania umożliwiają obserwację możliwych zmian zachodzących na przestrzeni czasu.

 

Co się stanie z wynikami?

Rezultaty badania okazały się przydatne dla Urzędu Dyrektora Służby Zdrowia, władz, środowiska akademickiego oraz innych podmiotów podejmujących ważne decyzje dotyczące zdrowia i samopoczucia mieszkańców Islandii.

Urząd Dyrektora Służby Zdrowia publikuje główne wyniki badania na www.landlaeknir.is. Są one również wykorzystywane przy strategicznych działaniach dotyczących zdrowia i samopoczucia mieszkańców kraju. Dane z badania są ponadto wykorzystywane jako materiał do prac dyplomowych studentów islandzkich uczelni, które są w większości publikowane na portalu Skemman, a nawet jako publikacje naukowe w recenzowanych czasopismach.

 

W jaki sposób wybierani są uczestnicy?

Uczestnicy są znajdywani na dwa sposoby.

  • Osoby, które wyraziły zgodę na dalszy udział w badaniu „Zdrowie i samopoczucie” w 2017 roku (około 6000 osób).
  • Nowa warstwowa próba losowa wśród osób z rejestru krajowego, mających co najmniej 18 lat i mieszkających w Islandii. Nowa próba składa się zarówno z obywateli Islandii, jak i cudzoziemców (około 14 000 osób).

 

Na czym polega udział?

Osoby wybrane do udziału w badaniu otrzymają pismo informacyjne pocztą, a następnie wiadomość esemesową z Heilsuvera z zaproszeniem do udziału w badaniu. W wiadomości esemesowej zawarty będzie link do ankiety elektronicznej.

Możesz udzielić odpowiedzi na ankietę w swoim smartfonie poprzez kliknięcie linku w wiadomości esemesowej. Może również wypełnić ankietę na komputerze. Link do niej jest dostępny pod Wiadomości (Skilaboð) po zalogowaniu do Heilsuvera.

Wypełnienie ankiety zajmuje ok. 40–60 minut.

Nie ma obowiązku odpowiadania na wszystkie pytania za jednym podejściem. Jeśli chcesz zrobić przerwę, ankieta otworzy się ponownie w miejscu, w którym zakończono jej wypełnianie. Możesz również nie udzielać odpowiedzi na pojedyncze pytania.

Podczas udzielania odpowiedzi możesz korzystać z pomocy, lecz odpowiedzi muszą dotyczyć osoby, do której ankieta została wysłana.

 

Co, jeśli chcę zrezygnować z udziału?

Twój udział w ankiecie jest w pełni dobrowolny. Możesz również w dowolnym momencie zrezygnować z udziału i poprosić o wykasowanie z badania wszystkich informacji na Twój temat. W tym celu należy wysłać wiadomość na adres e-mail: rannsoknir@landlaeknir.is lub zadzwonić pod numer 510-1900.

 

Jakie korzyści i jakie ryzyko ponoszą uczestnicy?

  • Korzyści: Udzielając odpowiedzi na pytania zawarte w ankiecie, otrzymujesz możliwość wygrania 100 000 kr. Ponadto wylosowane zostaną cztery nagrody w wysokości 25 000 kr. W innym zakresie uczestnicy nie czerpią bezpośredniego zysku z udziału.
  • Ryzyko: Pytania zadawane uczestnikom mają charakter ogólny i występuje niskie prawdopodobieństwo, że wywołają trudne emocje. Ryzyko związane z udziałem w badaniu jest zatem uznawane za nieznaczne.

 

Czy moje odpowiedzi będzie można powiązać ze mną i moimi danymi osobowymi?

Odpowiedzi z ankiety będą zapisane w formie zakodowanej oraz bez danych umożliwiających identyfikację i przechowywane w sieci Urzędu Dyrektora Służby Zdrowia z ograniczonym dostępem.

Zanim udzielisz odpowiedzi na ankietę, poprosimy o zgodę na połączenie Twoich odpowiedzi z danymi z innych badań oraz z innych rejestrów, jak np. rejestry medyczne lub rejestr narodowy. Takie połączenie jest wykonywane wyłącznie w celu naukowym oraz przestrzegane są restrykcyjne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Po wykonaniu połączenia dane są kodowane, tak żeby nie było możliwości powiązania ich z konkretnymi osobami.

Komisja Etyki Naukowej udzieliła zgody na badanie i zostało ono zgłoszone do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

W jaki sposób przechowywane są dane?

Dane uczestników, którzy wyrażą na to zgodę, będą przechowywane w planowanym zbiorze informacji medycznych w Szpitalu Krajowym (Landspítali). Zaszyfrowany kod zostanie zniszczony najpóźniej pięć lat po zakończeniu badania, jeśli uczestnicy nie wyrażą zgody na dalsze przechowywanie swoich odpowiedzi.

 

Gdzie mogę uzyskać informacje o badaniach naukowych opartych na danych ze „Zdrowia i samopoczucia”?

Na stronie Urzędu Dyrektora Służby Zdrowia znajdują się informacje o badaniach naukowych, w których wykorzystywano dane ze „Zdrowia i samopoczucia”. Informacje dotyczą ankiet ze wszystkich lat.


Fyrst birt 21.09.2022

<< Til baka