Vottorð um fyrra COVID-19 smit erlendis viðurkennd til útgáfu batavottorðs á Íslandi. Pólska

Zaświadczenia o przebyciu zakażenia COVID-19 z krajów, których zaświadczenia o statusie ozdrowieńca są uznawane w Islandii

 

Zaświadczenia o przebyciu zakażenia COVID-19 akceptowane w Islandii:

A.  Język: Zaświadczenie powinno być sporządzone w języku islandzkim, duńskim, norweskim, szwedzkim lub angielskim.

a. Dokument sporządzony w innym języku jest akceptowany jedynie razem z uwierzytelnionym tłumaczeniem na jeden z powyższych języków.

B.  Dane, które musi zawierać zaświadczenie o przebyciu zakażenia i statusie ozdrowieńca:

a. Imię i nazwisko (takie jak w dokumencie tożsamości).

b. Data urodzenia (lub numer identyfikacyjny kennitala).

c. Choroba lub czynnik, które były podstawą uzyskania statusu ozdrowieńca przez posiadacza zaświadczenia: COVID-19 (SARS-CoV-2 lub jeden z wariantów).

d. Data pozytywnego wyniku testu PCR lub szybkiego testu antygenowego. Od daty pozytywnego wyniku testu nie powinno upłynąć więcej niż 180 dni.

e. Kraj, w którym wykonano test.

f. Podmiot wydający zaświadczenie

 
Osoba okazująca zaświadczenie o przebyciu zakażenia COVID-19/SARS-CoV-2 (pozytywny wynik testu PCR lub szybkiego testu antygenowego), która spełnia powyższe kryteria, może uzyskać europejskie zaświadczenie o statusie ozdrowieńca w Islandii zgodnie z rozporządzeniami Unii Europejskiej (UE).

  • Uwaga! Testy wykonywane samodzielnie i testy na obecność przeciwciał nie będą akceptowane.
  • Uwaga! Wydanie zaświadczenia o statusie ozdrowieńca przez Głównego Epidemiologa nie jest jednoznaczne z rejestracją zakażenia w danych medycznych za granicą ani z wydaniem zaświadczenia w Heilsuvera.

Europejskie zaświadczenie o statusie ozdrowieńca oznacza cyfrowy Unijny Certyfikat COVID.. Należy pamiętać, że zaświadczenie o statusie ozdrowieńca może zostać wydane najwcześniej 11 dni po dniu, w którym uzyskano pozytywny wynik testu. Od daty pozytywnego wyniku testu nie powinno upłynąć więcej niż 180 dni.

Należy złożyć wniosek o wydanie zaświadczenia o statusie ozdrowieńca, wysyłając dokumenty elektronicznie za pośrednictwem strony internetowej Departamentu Zdrowia („Rafraen gagnaskil”“). Do złożenia wniosku wymagany jest identyfikator elektroniczny.

Do wniosku należy dołączyć:

  • zaświadczenie o przebyciu zakażenia oraz
  • skan strony ze zdjęciem z paszportu lub innego dokumentu tożsamości, a także
  • adres e-mail.

Należy upewnić się, że załączniki są wyraźne i czytelne. We wniosku (w wiadomości „Skilabod med sendingu”) należy podać adres e-mail. Wydane zaświadczenie o statusie ozdrowieńca zostanie przesłane w formie elektronicznej na adres e-mail.

Osoby, które nie mają identyfikatora elektronicznego, mogą złożyć dokumenty (zob. powyżej) do Departamentu Zdrowia, pod adresem Katrínartún 2, 6 piętro, 105 Reykjavík (godziny otwarcia 10.00–16.00). Na kopercie należy zamieścić adnotację: Zaświadczenie o przebyciu zakażenia COVID-19. Wydane zaświadczenie należy odebrać osobiście. Należy pamiętać, aby podać adres e-mail do przesłania powiadomienia.

Główny Epidemiolog ocenia, czy zaświadczenie o przebytym zakażeniu spełnia wymogi (zob. powyżej w odniesieniu do języka i treści (lit. a)–f)). Wydanie zaświadczenia o przebytym zakażeniu w Islandii podlega odpowiedzialności Głównego Epidemiologa.

Wnioski są rozpatrywane w możliwie najkrótszym czasie. Po otrzymaniu wszystkich dokumentów wnioski rozpatruje się w ciągu pięciu dni roboczych.

W przypadku jakichkolwiek zastrzeżeń co do wiarygodności przedstawionego zaświadczenia lub w przypadku braku spełnienia poniższych warunków, wniosek zostanie odrzucony.

Wydanie zaświadczenia o statusie ozdrowieńca odbywa się na podstawie islandzkiego rozporządzenia 777/2021, które wdraża rozporządzenie (UE) 2021/953 z 14 czerwca 2021 r. oraz rozporządzenie (UE) 2022/256 z 22 lutego 2022 r.


Fyrst birt 07.04.2022

<< Til baka