Snemmörvunarbólusetning COVID-19. Pólska.

Wczesne szczepienie przypominające przeciwko COVID-19

ÍSLENSKA/ICELANDIC
ENSKA/ENGLISH

Szczepienie przypominające zaleca się po 5–6 miesiącach od podstawowego szczepienia przeciwko COVID-19 wszystkim osobom w Islandii powyżej szesnastego roku życia. Osoby z poważnym niedoborem odporności powinny przyjąć trzecią dawkę wcześniej, ponieważ istnieje większe prawdopodobieństwo, że nie zareagowały odpowiednio na szczepienie podstawowe. Obecnie grupa pacjentów z niedoborem odporności, której zaleca się przyjęcie trzeciej dawki trzy miesiące po szczepieniu podstawowym, jest stosunkowo niewielka:

1.  Osoby po przeszczepie.

2.  Osoby z poważną supresją szpiku kostnego wskutek choroby lub leczenia.

Lista tych osób została wprowadzona do systemu szczepień w sierpniu 2021; zgłoszenia zostały zamknięte.

W porozumieniu ze specjalistami z dziedziny immunologii, reumatologii, neurologii, gastroenterologii, onkologii i nefrologii ustalono, że szczepienie przypominające po trzech miesiącach od szczepienia podstawowego powinny otrzymać również następujące grupy:

3.  Pacjenci leczeni rytuksymabem aktualnie lub w ciągu ostatnich 18 miesięcy. Jeżeli leczenie nadal trwa, pożądane jest wyznaczenie terminu szczepienia na 2–3 tygodnie przed następną dawką. Należy unikać szczepienia w ciągu czterech miesięcy po podaniu rytuksymabu. Lekarz może jednak w niektórych przypadkach zalecić szczepienie również po krótszym czasie od ostatniego podania.

Lista tych osób została wprowadzona do systemu szczepień w listopadzie 2021; jeżeli szczepienie przypominające ma nastąpić przed rozpoczęciem leczenia rytuksymabem, lekarz prowadzący powinien wystawić pacjentowi dokument do przedłożenia w punkcie szczepień.

4.  Pacjenci leczeni okrelizumabem aktualnie lub w ciągu ostatnich 18 miesięcy. Jeżeli leczenie nadal trwa, pożądane jest wyznaczenie terminu szczepienia na 2–3 tygodnie przed następną dawką. Należy unikać szczepienia w ciągu czterech miesięcy po podaniu okrelizumabu. Lekarz może jednak w niektórych przypadkach zalecić szczepienie również po krótszym czasie od ostatniego podania.

Lista tych osób została wprowadzona do systemu szczepień w listopadzie 2021; jeżeli szczepienie przypominające ma nastąpić przed rozpoczęciem leczenia okrelizumabem, lekarz prowadzący powinien wystawić pacjentowi dokument do przedłożenia w punkcie szczepień.

5.  Pacjenci, którymi przepisano lek Gilenya (fingolimod) w ciągu ostatnich 12 miesięcy.

Lista tych osób została wprowadzona do systemu szczepień w listopadzie 2021.

6.  Pacjenci, którzy otrzymywali chemoterapię w 2021 roku (klasa ATC: L01). Dotyczy to również pacjentów otrzymujących tego typu leki w chorobach reumatycznych, np. Sendoxan.

    • Jeżeli szczepionka przypominająca jest podawana w trakcie chemoterapii lub w ciągu trzech miesięcy od jej zakończenia, należy skonsultować się ze specjalistą w kwestii potrzeby i terminu przeprowadzenia testu na przeciwciała w celu oceny reakcji.

Lista osób, które korzystały z leczenia w Landspítali, została wprowadzona do systemu szczepień w listopadzie 2021.

7.  Pacjenci otrzymujący długookresowo sterydy w dawkach odpowiadających co najmniej 20 mg prednizolonu.

Zgłaszając się do punktu szczepień, osoby te muszą wykazać, że wcześniejsze szczepienie przypominające jest uzasadnione, np. przez okazanie pisma od lekarza.

8.  Pacjenci z poważnymi uszkodzeniami tkanki wskutek chorób reumatycznych, poddawani terapii immunosupresyjnej, nieujęci powyżej w punktach 1–3, otrzymujący leki z kategorii L04AA.

Zgłaszając się do punktu szczepień, osoby te muszą wykazać, że wcześniejsze szczepienie przypominające jest uzasadnione, np. przez okazanie pisma od lekarza.

9.  Pacjenci z ciężkim wrodzonym niedoborem odporności, w tym osoby wymagające regularnego przyjmowania przeciwciał. Osoby otrzymujące regularnie przeciwciała drogą dożylną lub podskórną powinny być szczepione pomiędzy kolejnymi dawkami.

Lista tych osób zostanie z wyprzedzeniem wprowadzona do systemu szczepień.

10.  Pacjenci z ciężką niewydolnością nerek, zwłaszcza poddawani hemodializom lub dializom otrzewnowym.

Szczepionka będzie podana na oddziale dializ, a osoby, które nie są poddawane dializom lub dializom otrzewnowym, zostaną z wyprzedzeniem zarejestrowane w systemie szczepień.

Następujące osoby nie powinny przyjmować szczepionki przypominającej bez konsultacji ze specjalistą prowadzącym:

  1. Osoby z chorobami autoimmunologicznymi, które mają czynną postać choroby, gdy zalecane jest szczepienie przypominające.
  2. Osoby z chorobami autoimmunologicznymi, u których w ciągu 2 tygodni po podstawowym szczepieniu przeciw COVID-19 objawy nasiliły się lub pojawiły się nowe objawy.
  3. Osoby, u których po szczepieniu podstawowym wystąpiły zagrażające życiu reakcje niepożądane.

Osoby te mogą wykonać test na przeciwciała na Oddziale Immunologii LSH, aby stwierdzić, czy potrzeba dawki przypominającej przeważa nad ryzykiem zaostrzenia choroby podstawowej. 

Starsze artykuły na temat szczepienia przypominającego:

 


Fyrst birt 13.01.2022

<< Til baka