Um bólusetningar 5 - 11 ára - fyrir almenning. Pólska.

COVID-19 i szczepienia dla rodziców i dzieci

The Icelandic Medicines Agency: https://www.lyfjastofnun.is/covid-19/bolusetningar-barna-a-aldrinum-5-11-ara/

Szczepienia powszechne dzieci w wieku 5–11 lat przeciw COVID-19 rozpoczną się w styczniu

Pod koniec listopada szczepionka Pfizer/BioNTech przeciw COVID-19 została dopuszczona do obrotu w Europie dla dzieci w wieku 5–11 lat. Wskazana grupa wiekowa otrzyma inną dawkę niż starsze grupy: jedną trzecią dawki dla dorosłych. Szczepionka znajduje się w fiolce wielodawkowej jak szczepionka dla dorosłych i zawiera 10 dawek, więc jej podawanie należy odpowiednio zorganizować. Zaleca się podawanie szczepionki dziecięcej tylko wskazanej grupie wiekowej, chyba że wystąpią poważne deficyty. Ministerstwo Zdrowia podpisało umowę na tę szczepionkę na lata 2022–2023.

Opiekunowie dzieci w Islandii otrzymają propozycję zaszczepienia dzieci w wieku 5–11 lat pod koniec roku. Szczegółowe ustalenia zostaną podane w późniejszym terminie.

Badania i bezpieczeństwo szczepionki przeciw COVID-19 dla dzieci

W badaniu głównym w tej grupie wiekowej producent zaszczepił 1528 dzieci, a okres obserwacyjny wynosił nieco ponad 2 miesiące od podania drugiej dawki, po czym opublikowano wyniki. Ponadto przeprowadzono badanie bezpieczeństwa, w którym obserwacji poddano kolejnych 1122 dzieci przez 2–4 tygodnie od podania drugiej dawki. Wyniki tego badania nie zostały upublicznione, ale posłużyły jako podstawa do dopuszczenia do obrotu przez Amerykańską Agencję Żywności i Leków i Europejską Agencję Leków. Objawy niepożądane były podobne do tych, które występowały u osób w wieku 12–17 lat i dorosłych. Najczęstsze objawy niepożądane (szczególnie ból w miejscu wstrzyknięcia, zmęczenie i ból głowy) są prawdopodobnie nieco rzadsze w tej grupie wiekowej niż u nastolatków. W badaniu nie zaszczepiono odpowiedniej liczby dzieci, aby móc stwierdzić częstotliwość rzadkich objawów niepożądanych.

W badaniach przed wprowadzeniem na rynek nie stwierdzono przypadków zapalenia mięśnia sercowego ani zapalenia osierdzia, ale agencja CDC w Stanach Zjednoczonych opublikowała właśnie pierwsze oświadczenie o objawach niepożądanych u dzieci w wieku 5–11 lat w tym kraju. Zgodnie z przewidywaniami przypadki zapalenia mięśnia sercowego są rzadsze niż u osób w wieku 12–17 lat: do 2/1 000 000 szczepień; podczas gdy w grupie w wieku 12–17 lat: 9/100 000 szczepień. Potwierdza to fakt, że przypadki zapalenia mięśnia sercowego i zapalenia osierdzia u dzieci w wieku 5–11 lat z innych powodów są znacznie rzadsze niż u starszych dzieci i młodzieży oraz że wielkość dawki szczepionki na COVID-19 uwzględnia potencjalny wpływ na prawdopodobieństwo wystąpienia zapalenia mięśnia sercowego lub zapalenia osierdzia po podaniu. W oświadczeniu wskazano, że proporcja płci w przypadku zapalenia mięśnia sercowego po szczepieniu dzieci w wieku 5–11 lat jest równa, co jest też zgodne z epidemiologią zapalenia mięśnia sercowego z innych powodów w tej grupie wiekowej. Należy również pamiętać, że przypadki zapalenia mięśnia sercowego u młodzieży wywołane przez COVID-19 są znacznie częstsze niż po szczepieniu, natomiast współczynnik występowania wśród dzieci jest nadal nieznany.

Korzyści ze szczepienia dzieci przeciw COVID-19

Dzieci w tym wieku stanowią około 8,7% populacji kraju, ale od sierpnia mają większy udział w zakażeniach, a w niektórych tygodniach nawet jedna trzecia zachorowań przypadała na tę grupę wiekową, dając łącznie około 2200 przypadków wśród dzieci od 1 lipca do 50. tygodnia spośród 12 500 zakażeń w tym okresie (17,6%). Żadne dzieci z tej grupy wiekowej nie wymagały hospitalizacji, ale około 80 zachorowało na tyle poważnie, że wymagały dodatkowej kontroli w oddziale ambulatoryjnym COVID-19 (status żółty). Z badań producenta wynika, że szczepionka wykazuje 90-procentową skuteczność w zapobieganiu chorobie w okresie od 7 dni do 2,3 miesiąca od drugiej dawki, przy czym w czasie przeprowadzania badania dominował wariant Delta. Dziecko, które nie zachoruje na COVID-19, nie wymaga izolacji i nie grożą mu poważne komplikacje związane z COVID-19.

Wpływ zakażenia dziecka na rodzinę jest również znaczny. Izolowanie chorych dzieci od innych członków rodziny często prowadzi do konieczności jej podziału. Około połowa spośród osób, które towarzyszą dzieciom podczas izolacji, ulega w związku z tym zakażeniu, przez co brak ich kontaktu z pozostałymi członkami rodziny trwa jeszcze dłużej. Jeśli domownicy nie zostaną rozdzieleni, łańcuch zakażeń w rodzinie może trwać tygodniami.

Mniejsza liczba zachorowań wśród dzieci w tym wieku skutkuje mniejszą zachorowalnością w szkołach, a tym samym ogranicza konieczność wprowadzania do szkoły kwarantanny i zakłóceń w zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych w wyniku zakażeń. W ten sposób choroba nie rozprzestrzenia się tak intensywnie w społeczeństwie i nie ma potrzeby podejmowania działań społecznych w celu jej zatrzymania. Więcej informacji można znaleźć w sprawozdaniu Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób

Zobacz też artykuł Głównego Epidemiologa z 13 grudnia 2021 r.

Materiały dla dzieci o szczepieniu przeciw COVID-19.


Fyrst birt 20.12.2022
Síðast uppfært 04.01.2022

<< Til baka