Zalecenia dla osób podróżujących poza granice kraju

[islandzki angielski hiszpański litewski]

 

Pandemia COVID-19 wciąż trwa. Osoby podróżujące powinny zachować ostrożność i postępować zgodnie z zaleceniami dotyczącymi higieny i zapobiegania chorobom: należy trzymać się z dala od niespokrewnionych osób, unikać tłumów, a poza tym używać maseczek ochronnych na twarz, dezynfekować ręce; patrz również poniżej.

Islandia uczestniczy w regulacjach obszaru UE / strefy Schengen. Patrz tutaj.

Podróżni powinni zapoznać się z przepisami kraju, do którego podróżują, zarówno na granicy, jak i po wjeździe.

Jeśli objawy zakażenia COVID-19, takie jak gorączka, kaszel, duszność, objawy przeziębienia, ból gardła, bóle głowy, wymioty lub biegunka, wystąpią w trakcie podróży lub po powrocie do domu, należy jak najszybciej wykonać test na COVID – szybki test antygenowy lub test PCR. Jeśli zakażenie zostanie rozpoznane (test jest pozytywny), konieczne jest przestrzeganie przepisów obowiązujących w danym kraju.

Ogólne zalecenia dla podróżnych:

  • Należy przestrzegać przepisów obowiązujących w kraju, do którego się podróżuje.
  • Należy unikać kontaktu z osobami, u których występują objawy przeziębienia / kaszel lub inna choroba.
  • W miarę możliwości należy zachować co najmniej 1 metr fizycznego odstępu między niespokrewnionymi osobami.
  • W odpowiednich przypadkach należy nosić maseczki.
  • Należy myć ręce wodą z mydłem lub środkiem do dezynfekcji rąk. Nie należy dotykać ust, nosa ani oczu nieumytymi rękami.
  • Należy użyć chusteczki do zasłonięcia nosa lub ust, jeśli kicha się lub kaszle, a następnie umyć ręce. Wyrzucić chusteczkę po użyciu. Przy braku chusteczki można także kichać i kasłać we własny łokieć.
  • Należy poddać się testowi na COVID-19, jeśli występują objawy i odizolować się, jeśli rozpoznane zostanie zakażenie (test jest pozytywny).

Informacje na temat COVID-19 w Islandii są dostępne na stronie covid.is


Fyrst birt 30.11.2021
Síðast uppfært 03.03.2022

<< Til baka