Główny Epidemiolog zaleca przyjęcie trzeciej dawki każdej osobie w wieku 16 lat i starszej, jeżeli od szczepienia podstawowego przeciwko COVID-19 upłynęło 6 miesięcy

Wciąż rośnie liczba przypadków zakażenia COVID-19. Obserwuje się coraz więcej osób z poważnym przebiegiem choroby, przypadków hospitalizacji i większe zapotrzebowanie na intensywną opiekę. Z obecnej sytuacji jasno wynika zasadność przyjęcia dawki przypominającej szczepionki w celu wzmocnienia mechanizmów obronnych osób indywidualnych i społeczeństwa. Wyszczepialność wśród grup określonych jako priorytetowe do przyjęcia trzeciej dawki była raczej niewielka w porównaniu ze zgłoszeniami w pierwszej turze szczepień, lecz równocześnie przybywa osób, które zostały zaszczepione ponad sześć miesięcy temu i nie otrzymały dawki przypominającej, nawet jeżeli wyraziły taką wolę.

Z tego względu Główny Epidemiolog postanowił, że wszystkie osoby w wieku 16 lat i starsze mogą przyjąć dawkę przypominającą po upływie około 6 miesięcy od szczepienia podstawowego. Ośrodek zdrowia pracuje nad zwiększeniem liczby szczepień, a szczepionki są dostępne lub oczekuje się, że będą dostępne, aby zaszczepić wszystkie kwalifikujące się osoby przed końcem roku. Na potrzeby optymalizacji minimalna przerwa między dawkami została wyznaczona na 5 miesięcy, ponieważ wiele osób osiągnie próg kwalifikacji między świętami Bożego Narodzenia a Nowym Rokiem. Niemnie jednak, zgodnie z definicją przyjętą przez Głównego Epidemiologa, osoby w wieku 70 lat i starsze oraz osoby z niedoborem odporności niezależnie od wieku, mogą otrzymać szczepienie przypominające po 3 miesiącach, ponieważ uważa się, że w tych grupach występuje podwyższone ryzyko niewystarczającej odpowiedzi na dwie dawki szczepionki.

W Islandii w ramach dawki przypominającej podaje się zazwyczaj szczepionkę Pfizer/BioNTech, jednak dostępna jest również szczepionka Moderna, która może być stosowana w tym celu zgodnie z informacjami na ulotce. W przypadku szczepionki Moderna stosuje się połowę dawki podawanej w szczepieniu podstawowym. W przypadku mężczyzn w wieku 16–39 lat zaleca się stosowanie szczepionki firmy Pfizer, ponieważ istnieje większa niepewność co do ryzyka zapalenia serca, gdy jako szczepienie przypominające jest stosowana szczepionka firmy Moderna w ww. dawce.

Dane dotyczące szczepień przypominających dzieci w wieku 12–15 lat nie są wystarczające, aby zalecić ogólne szczepienia przypominające dla tej grupy wiekowej po upływie 6 miesięcy.

Następujące grupy nie powinny przyjmować szczepionki przypominającej bez konsultacji z lekarzem:

  1. Osoby z chorobami autoimmunologicznymi, które mają czynną postać choroby, gdy zalecane jest szczepienie przypominające.
  2. Osoby z chorobami autoimmunologicznymi, u których w ciągu 2 tygodni po podstawowym szczepieniu przeciw COVID-19 objawy nasiliły się lub pojawiły się nowe, ciężkie objawy.
  3. Osoby, u których podczas szczepienia podstawowego wystąpiły zagrażające życiu reakcje niepożądane, takie jak wstrząs anafilaktyczny.

Główny Epidemiolog


Fyrst birt 16.11.2021

<< Til baka