Dawki przypominające szczepionek przeciwko COVID-19

Jednym z narzędzi, którymi dysponujemy w walce z COVID-19, są szczepienia. Osiągnęliśmy w kwestii szczepień dobre wyniki, jednak szczepionki, którymi obecnie dysponujemy, nie zostały opracowane przeciwko rozpowszechnionemu już wariantowi Delta. Z tego powodu nie chronią one przed tym wariantem tak dobrze, jak przed oryginalnym wirusem, który wywołał pandemię. Szczepionki są środkiem zaradczym, a nie rozwiązaniem tragicznej sytuacji. Szczepionka zaczyna działać w pełni po mniej więcej 2 tygodniach. Nie jest pewne, jak naprawdę wpłynie ona na ograniczenie rozprzestrzeniania się wirusa. Nie osiągniemy odporności zbiorowej dzięki szczepionkom, którymi obecnie dysponujemy, jednak w połączeniu z innymi środkami mogą one pomóc w zatrzymaniu rozprzestrzeniania się wirusa i maksymalnie wzmocnić ochronę osób najbardziej zagrożonych poważną postacią infekcji wirusem COVID-19. Ze względu na ilość czasu potrzebną do odczucia korzyści płynących – na co mamy nadzieję – ze szczepień przypominających, nie powinny zostać one uznane za substytut innych środków mających na celu zahamowanie rozprzestrzeniania się choroby.

Należy zauważyć, że określenie „dawka przypominająca” jest tutaj stosowane w celu uproszczenia, ponieważ szczepienia są wykonywane w różnych kontekstach:

 • szczepienie pierwotne po zachorowaniu na COVID-19 (stymulacja odpowiedzi immunologicznej na samego wirusa);
 • dawka dodatkowa, jeśli istnieje ryzyko, że szczepienie pierwotne nie wywoła zadowalającej odpowiedzi;
 • dawka przypominająca, gdy szczepienie zdrowego dorosłego zostało zakończone, ale istnieje ryzyko zmniejszenia ochrony, jeśli nie zostanie podana dawka przypominająca (właściwe szczepienie przypominające).

We wszystkich przypadkach celem jest maksymalne wzmocnienie ochrony poszczególnych osób przeciw infekcji COVID-19 i poważnym chorobom. W niektórych przypadkach trudno jest określić, do której z wymienionych kategorii należy przyporządkować szczepionkę przypominającą, stosując powyższe wytyczne. Najprościej jest używać jednego określenia dla wszystkich tych szczepień i opublikować plan działania w jednym miejscu.

Grupy najbardziej potrzebujące szczepienia przypominającego:

1. Osoby w wieku 12 lat i starsze, które przeszły COVID-19. Szczepienia tych grup (16 lat i więcej) rozpoczęły się w czerwcu i trwają nadal (12 lat i więcej).

  • 1 dawka szczepionki firmy Janssen (18 lat i więcej) lub 2 dawki szczepionki firmy Pfizer/BioNTech (12–17 lat, kobiety w ciąży, osoby o obniżonej odporności itp.) po przynajmniej 3 miesiącach od infekcji.

Argument:

  • Ryzyko ponownej infekcji u osób, które przeszły COVID-19, jest dużo niższe u zaszczepionych niż u niezaszczepionych.
  • Jedna dawka szczepionki przeciw COVID-19 zapewnia dobrą stymulację przeciwciał po infekcji tym wirusem (por. tutaj), jednak w celu uproszczenia i utrzymania spójności, wliczając elektroniczne wydawanie certyfikatów o zaszczepieniu, ten sam schemat jest tu stosowany w przypadku osób, które przeszły COVID-19, i wszystkich innych. Dlatego zaleca się szczepionki firmy Janssen, z wyjątkiem osób, które nie powinny otrzymać tej szczepionki na Islandii, lub na podstawie ulotki informacyjnej dla pacjenta.

Organizacja: Zgodnie z ogłoszeniem wystosowanym przez centrum opieki zdrowotnej.

Termin: Już rozpoczęto. W razie potrzeby planowana jest kontynuacja.

Liczby: Około 6000 osób w całym kraju na początku obecnej fali.

 

2. Osoby bez przeciwciał COVID-19, które zostały zaszczepione szczepionką Janssen.

  • 1 dawka szczepionki firmy Pfizer/BioNTech lub Moderna co najmniej 4 tygodnie po zaszczepieniu szczepionką firmy Janssen.

Argument:

  • Jedna dawka szczepionki firmy Janssen zapewnia ochronę porównywalną z jedną dawką innych szczepionek podawanych powszechnie jako dwudawkowe. Więcej informacji znajduje się tutaj.
  • Jedna dawka szczepionki przeciwko COVID-19 opracowanej na oryginalnego wirusa SARS-CoV-2 daje słabszą ochronę przeciw wariantowi Delta w porównaniu do wariantu Alfa. Jeśli podane zostaną dwie dawki, ochrona przeciw wariantowi Delta i Alfa jest na porównywalnym poziomie.

Organizacja: Zgodnie z ogłoszeniem wystosowanym przez centrum opieki zdrowotnej.

Termin: Już rozpoczęto. W razie potrzeby planowana jest kontynuacja.

Liczby: Około 53 000 osób w całym kraju.

 

3. Rezydenci domów opieki i inni wrażliwi beneficjenci świadczeń socjalnych (wcześniej znani jako Grupa 3) – wyłącznie osoby w wieku co najmniej 60 lat

  • 1 dawka szczepionki firmy Pfizer/BioNTech lub Moderna co najmniej 13 tygodni po podaniu ostatniej dawki szczepionki pierwotnej przeciw COVID-19.
    • Zaleca się przerwę trwającą 26 tygodni, jeśli dana osoba doświadczyła silnych działań niepożądanych po poprzedniej dawce.
  • Dodatkowych informacji dotyczących szczepień przypominających dla tej grupy można się spodziewać z zagranicy. Wpłyną one na wytyczne obowiązujące na Islandii.

Argument:

  • Ryzyko poważnej infekcji wywołanej COVID-19 oraz śmierci spowodowanej tym wirusem wzrasta wraz z wiekiem i jest najwyższe wśród osób chorych w podeszłym wieku, np. tych mieszkających w domach opieki.
  • Odpowiedź immunologiczna jest mniej pewna w przypadku osób po 60. roku życia i wzrasta wraz z wiekiem. Przykłady obejmują zwiększone ryzyko zapalenia płuc, ciężkiej grypy oraz zwiększonej zapadalności na półpaśca w tej grupie wiekowej.
  • Według duńskiego badania dwie dawki szczepionki mRNA chronią osoby starsze przebywające w domach opieki w mniejszym stopniu niż zdrowych pracowników opieki zdrowotnej w średnim wieku lub młodych.
  • Infekcje wirusem COVID-19 wystąpiły już w domach opieki podczas tej fali i zaburzyły ich pracę.

Organizacja: Wizyty w domach opieki i proponowanie szczepień przypominających chętnym. Należy się skonsultować z bliskimi i brać pod uwagę niedołężność, ponieważ działania niepożądane, takie jak gorączka i objawy podobne do grypowych, mogą być bardzo obciążające dla najbardziej schorowanych osób. Poza domami opieki organizacja będzie przebiegać w zasadzie tak samo jak w przypadku szczepień pierwotnych (na podstawie list i dat szczepień pierwotnych).

Termin: Rozpoczęto, kontynuacja we wrześniu.

Liczby: Około 14 000 osób w całym kraju.

 

4. Osoby o dużym obniżeniu odporności przy dalszym jej spadku

 • Biorcy narządów przyjmujący leki immunosupresyjne
 • Pacjenci cierpiący na niewydolność szpiku kostnego spowodowaną chorobą lub chemioterapią
 • Niniejszy tekst będzie aktualizowany w przypadku dodawania kolejnych grup
  • 1 dawka szczepionki firmy Pfizer/BioNTech lub Moderna co najmniej 12 tygodni po podaniu ostatniej dawki szczepionki pierwotnej przeciw COVID-19.
  • Dodatkowych informacji dotyczących szczepień przypominających dla tej grupy można się spodziewać z zagranicy. Wpłyną one na wytyczne obowiązujące na Islandii.

Argument:

  • Bardzo małe powtórzone badania wykazały, że tworzenie się przeciwciał np. u biorców narządów po 3 dawkach szczepionki mRNA jest porównywalne do 1 dawki szczepionki u osób zdrowych.
  • Grupy te wymagają szerokiego zakresu usług realizowanych przez system opieki zdrowotnej, a w przypadku infekcji zagraża im śmiertelna choroba.
  • Porównaj:

Organizacja: Ogłoszenie centralne w zależności od daty szczepienia pierwotnego oraz rejestracji diagnostycznej w danych Wydziału Zdrowia, które są ustalane na podstawie definicji grup ryzyka w przypadku szczepienia pierwotnego. Specjaliści mogą poprosić o dodanie grupy/diagnozy pacjentów poprzez skontaktowanie się z Głównym Epidemiologiem lub przypisanie poszczególnych osób do ich centrów opieki zdrowotnej poprzez skierowanie lekarskie.

Termin: Systematycznie, możliwie jak najszybciej.

Liczby: Około 2000 osób w całym kraju.

 

 

5. Osoby w wieku co najmniej 70 lat przebywające poza domami opieki

  • 1 dawka szczepionki firmy Pfizer/BioNTech lub Moderna co najmniej 13 tygodni po podaniu ostatniej dawki szczepionki pierwotnej przeciw COVID-19.
    • Zaleca się przerwę trwającą 26 tygodni, jeśli dana osoba doświadczyła silnych działań niepożądanych po poprzedniej dawce.
  • Dodatkowych informacji dotyczących szczepień przypominających dla tej grupy można się spodziewać z zagranicy. Wpłyną one na wytyczne obowiązujące na Islandii.

Argument:

  • Ryzyko poważnej infekcji wirusem COVID-19 oraz śmierci wzrasta wraz z wiekiem.
  • Odpowiedź immunologiczna jest mniej pewna w przypadku osób po 60. roku życia i wzrasta wraz z wiekiem. Przykłady obejmują zwiększone ryzyko zapalenia płuc, ciężkiej grypy oraz zwiększonej zapadalności na półpaśca w tej grupie wiekowej.

Organizacja: Ogłoszenie centralne w zależności od daty szczepienia pierwotnego.

Termin: Możliwie jak najszybciej.

Liczby: Około 35 000 osób w całym kraju.

 

6. Osoby w wieku co najmniej 60 lat przebywające poza domami opieki

  • 1 dawka szczepionki firmy Pfizer/BioNTech lub Moderna co najmniej 26 tygodni po podaniu ostatniej dawki szczepionki pierwotnej przeciw COVID-19.
  • Dodatkowych informacji dotyczących szczepień przypominających dla tej grupy można się spodziewać z zagranicy. Wpłyną one na wytyczne obowiązujące na Islandii.

Argument:

  • Ryzyko poważnej infekcji wirusem COVID-19 oraz śmierci wzrasta wraz z wiekiem pomimo zaszczepienia. Ta grupa wiekowa charakteryzuje się wyższym współczynnikiem występowania współistniejących czynników ryzyka niż w przypadku osób młodszych, choć stan zdrowia w tych grupach wiekowych jest mocno zróżnicowany.
  • Odpowiedź immunologiczna jest mniej pewna w przypadku osób po 60. roku życia i wzrasta wraz z wiekiem. Przykłady obejmują zwiększone ryzyko zapalenia płuc, ciężkiej grypy oraz zwiększonej zapadalności na półpaśca w tej grupie wiekowej.

Organizacja: Ogłoszenie centralne w zależności od daty szczepienia pierwotnego.

Termin: Wrzesień–październik 2021

Liczby: Około 40 000 osób w całym kraju.

 

7. Najbardziej narażeni pracownicy opieki zdrowotnej (wcześniej grupy 1 i 2, zgodnie z rozporządzeniem 1198/2021)

  • 1 dawka szczepionki firmy Pfizer/BioNTech lub Moderna co najmniej 26 tygodni po podaniu ostatniej dawki szczepionki pierwotnej przeciw COVID-19.
  • Dodatkowych informacji dotyczących szczepień przypominających dla tej grupy można się spodziewać z zagranicy. Wpłyną one na wytyczne obowiązujące na Islandii.

Argument:

  • Grupa ta jest najbardziej narażona.
  • Jeśli członkowie tej grupy zostaną zainfekowani wirusem COVID-19, istnieje ryzyko transmisji na osoby o słabym stanie zdrowia.
  • Jakakolwiek infekcja, która ma miejsce w instytucji, gdzie zatrudnienie są ci pracownicy, wyraźnie zaburza wrażliwe działania.
  • Współczynnik zachorowalności w przypadku tej infekcji u osób w pełni zaszczepionych w ciągu ostatnich miesięcy wzrósł; wciąż brak pewności co do tego, jak duża degradacja reakcji immunologicznej zachodzi w zależności od ilości czasu, który upłynie od szczepienia, jednak rozprzestrzenianie się wariantu Delta oraz osłabienie reakcji immunologicznej są w tej sytuacji brane pod uwagę jako czynniki.

Organizacja: Ogłoszenie centralne w zależności od daty szczepienia pierwotnego.

Termin: Wrzesień–październik 2021

Liczby: Około 11 000 osób w całym kraju.

Pozostałymi grupami, takimi jak osoby młodsze, których dotyczą czynniki ryzyka zwiększające ryzyko ciężkiej infekcji wirusem COVID-19 inne niż ciężka immunosupresja, należy się zająć we współpracy ze specjalistami (w przygotowaniu).


Fyrst birt 15.09.2021

<< Til baka