Wytyczne dotyczące izolacji domowej z powodu COVID-19

[Islandzki - Angielski - Hiszpański - Litewski]

Są to wytyczne dla osób, u których rozpoznano zakażenie COVID-19 za pomocą szybkiego testu antygenowego lub testu PCR. COVID-19 to wysoce zakaźna choroba. Uważa się, że ryzyko zakażenia jest większe, jeśli u osoby zakażonej występują symptomy choroby. Jednakże osoby z minimalnymi objawami lub bez objawów również mogą zarażać innych. Uważa się, że największe ryzyko przeniesienia zakażenia z osoby zakażonej występuje przez pierwsze kilka dni choroby i na jeden lub dwa dni przed wystąpieniem objawów.

Ludzie wykonują również szybkie testy w domu lub w miejscu pracy (autotesty), a pozytywny wynik testu jest wystarczający do rozpoznania zakażenia COVID-19. Jednakże, aby rozpoznanie zostało zarejestrowane w naszej bazie danych oraz w dokumentacji medycznej, musi ono zostać potwierdzone w zatwierdzonym ośrodku badawczym za pomocą szybkiego testu antygenowego lub testu PCR.

Izolacja.  Główny epidemiolog zaleca, aby osoby chore izolowały się przez co najmniej 5 dni po rozpoznaniu zakażenia COVID-19. Osoby, u których przebieg choroby jest cięższy lub u których odnotowano temperaturę powyżej 38°C po upływie 5 dni, powinny zostać dłużej w domu. Należy zapoznać się z informacjami o usługach dostępnych dla osób, u których rozpoznano zakażenie COVID-19, które można znaleźć tutaj.

Specjalne środki ostrożności. Osoby z minimalnymi objawami lub bez objawów mogą postępować zgodnie z instrukcjami dotyczącymi specjalnych środków ostrożności. Minimalnymi objawami nazywa się łagodne objawy ze strony układu oddechowego i brak gorączki, czyli temperaturę poniżej 37,8°C.

Zakończenie izolacji. Po 5 dniach można bezpiecznie zakończyć izolację i wrócić do pracy lub szkoły, jeśli nie występują żadne objawy lub są one minimalne (patrz „Specjalne środki ostrożności” powyżej). Zasadniczo osoba powinna pozostawać bez objawów i gorączki przez co najmniej 24 godziny, aby można ją było uznać za osobę bezobjawową. Do zakończenia izolacji nie są wymagane żadne testy. Jeśli objawy utrzymują się, ale są łagodne i ustępują, należy zachować ostrożność i ograniczyć kontakt z osobami narażonymi na zakażenie przez 10 dni od rozpoznania lub wystąpienia objawów. Większość osób może zarażać przez nie więcej niż 10 dni.

W przypadku hoteli/obiektów przystosowanych do kwarantanny mogą obowiązywać dodatkowe specjalne instrukcje.

Izolacja:

Główny epidemiolog zaleca, aby osoby z podejrzeniem lub potwierdzonym zakażeniem COVID-19, które nie muszą przebywać w szpitalu, poddały się samoizolacji w domu przez co najmniej 5 dni. Osoby z minimalnymi objawami lub bez objawów mogą postępować zgodnie z instrukcjami dotyczącymi specjalnych środków ostrożności.

 • Choroba rozprzestrzenia się przez kontakt, wyziewy i drogą kropelkową. Oznacza to, że rozprzestrzenienie się wirusa występuje wtedy, gdy zakażona osoba kichnie, zakaszle lub wydmucha nos, a osoba zdrowa będzie wdychać te wyziewy bądź kropelki lub gdy osiądą one na jej dłoniach, a następnie osoba ta dotknie swoich oczu, nosa lub ust.
 • Szczegółowe informacje na temat dróg zakażenia i objawów COVID-19 można znaleźć na stronie internetowej Departamentu Zdrowia oraz covid.is.
 • Jeżeli kontakty z innymi osobami są nieuniknione, pacjent powinien zachować zasady dystansu społecznego, nosić maseczkę oraz zwracać szczególną uwagę na higienę. Podczas kaszlu lub kichania usta i nos należy zakrywać chusteczką. Chusteczkę należy natychmiast po użyciu wyrzucić do worka na śmieci i dokładnie umyć ręce.
 • Osoba poddana izolacji powinna pozostać w domu i kontaktować się z jak najmniejszą liczbą osób:
  • Osoba poddana izolacji nie powinna opuszczać domu, chyba że jest to konieczne, np. w celu uzyskania niezbędnej opieki zdrowotnej po uprzedniej konsultacji z odpowiednią placówką. Jeśli to możliwe, należy przełożyć terminy wizyt niezwiązanych z obecną chorobą, takich jak rutynowe kontrole lekarskie lub stomatologiczne, fizjoterapia czy wizyty u specjalistów. Warto skorzystać z opcji teleporady. Informacje na temat spacerów w pobliżu miejsca zamieszkania można znaleźć poniżej.
  • Jeśli w czasie izolacji wymagana jest opieka medyczna z powodu nasilenia się COVID-19, innej choroby wymagającej natychmiastowego leczenia lub wypadku, należy powiadomić szpital / placówkę podstawowej opieki zdrowotnej / operatora infolinii / 112 o aktywnym zakażeniu COVID-19. Ułatwia to zapobieganie rozprzestrzenianiu się infekcji, ale NIE powinno opóźniać ani utrudniać dostępu do niezbędnej opieki zdrowotnej.
  • Osoba poddana izolacji nie powinna korzystać z transportu publicznego ani taksówek. Jeśli niezbędna jest wizyta u lekarza, można skorzystać z prywatnego samochodu (jeśli osoba w izolacji nie jest w stanie sama go prowadzić, może to zrobić inna osoba mieszkająca z nią w jednym domu). W przeciwnym razie należy wezwać karetkę pogotowia, dzwoniąc pod numer 1700 (+354 544 4113)/112.
  • Osoba poddana izolacji nie powinna uczęszczać do szkoły ani pracować z innymi ludźmi. Jeśli potrzebne jest zaświadczenie lekarskie na okres choroby, należy poprosić o nie lekarza. Pracodawcy zostali poproszeni o uwzględnienie konieczności izolacji w trakcie choroby pracownika.
  • Osoba pozostająca w izolacji nie powinna uczęszczać na żadne spotkania, czy to dotyczące pracy, rodziny, czy życia towarzyskiego. Dotyczy to na przykład zebrań lub spotkań w pracy, spotkań organizowanych przez związki zawodowe, bierzmowania, pogrzebów, spotkań towarzyskich w domu, prób chóru, koncertów itp.
  • Osoba pozostająca w izolacji nie powinna chodzić na siłownię, na basen, do teatru, do kina, do centrów handlowych ani innych miejsc, gdzie spotykają się ludzie.
  • Osoba pozostająca w izolacji w miarę możliwości nie powinna wychodzić na zakupy do miejsc takich, jak apteka, sklep spożywczy, poczta, banki itp. W niektórych miejscach można zorganizować dostawę do domu. Przyjaciele i krewni mogą również pomóc. Zakupy należy zostawić przy drzwiach wejściowych.
  • Osoba pozostająca w izolacji nie powinna przebywać w częściach wspólnych budynków mieszkalnych, np. na klatkach schodowych, w pralni lub na współdzielonych dziedzińcach lub w innych tego typu przestrzeniach poza budynkiem. Podczas przechodzenia przez takie obszary zaleca się stosowanie maseczki ochronnej na twarz, zachowanie odległości od innych i unikanie dotykania powierzchni ogólnodostępnych (klamki, poręcze, przyciski w windzie itp.)
  • Osoba pozostająca w izolacji nie powinna przyjmować w domu gości w okresie izolacji.
  • Osoba pozostająca w izolacji może wychodzić na prywatny balkon lub do prywatnego ogrodu. Jeśli są tam inne osoby, osoba pozostająca w izolacji powinna zachować dystans.
 • Osoba pozostająca w izolacji może chodzić na spacery w pobliżu swojego domu, ale powinna trzymać się z dala od innych przechodniów i nie powinna odwiedzać miejsc, w których gromadzi się wiele ludzi.
 • Izolację najlepiej odbywać indywidualnie. Inne osoby mogą przebywać w tym samym miejscu, jeśli nie chcą wychodzić z domu. Te osoby powinny ograniczyć kontakt z osobą pozostającą w izolacji, a najlepiej całkowicie się od niej odseparować tak, aby same nie zachorowały. O całkowitej separacji mówimy wówczas, gdy między osobami nie ma żadnego kontaktu ani nie współdzielą one żadnych przestrzeni.
  • Jeżeli członek gospodarstwa domowego został poddany izolacji, pozostali członkowie tego samego gospodarstwa domowego muszą przestrzegać specjalnych środków ostrożności przez pięć dni.
  • Ważne jest wietrzenie pomieszczeń. Okna we wspólnych pomieszczeniach, takich jak kuchnia i łazienka, powinny być otwarte.
  • Należy dokładnie czyścić miejsca wspólne i powierzchnie kontaktowe, takie jak uchwyty lodówki, przełączniki oświetlenia i klamki.
  • Osoba pozostająca w izolacji powinna spać w oddzielnym pokoju lub przynajmniej w oddzielnym łóżku. Najlepszym rozwiązaniem jest prywatna łazienka dla osoby zakażonej.
  • Po kontakcie z osobą pozostającą w izolacji należy umyć ręce lub użyć środka dezynfekującego do rąk (zob. wytyczne dotyczące higieny rąk i zapobiegania zakażeniu na stronie internetowej Departamentu Zdrowia).
  • Chusteczki higieniczne użyte przez osobę pozostającą w izolacji należy natychmiast wyrzucić do worka na śmieci, który następnie należy wynieść do kosza na odpady zmieszane.
  • Środek do dezynfekcji rąk powinien być dostępny dla wszystkich domowników.
  • Jeśli osoba pozostająca w izolacji wymaga pomocy lub opieki, powinna ona być zapewniana przez jedną osobę przez cały czas trwania choroby.
  • Należy unikać bezpośredniego kontaktu z wydzielinami (śluz, wymiociny, stolec itp.) osoby zakażonej. Należy mieć w pobliżu rękawiczki jednorazowego użytku, jeśli nie da się uniknąć kontaktu z wydzielinami.
  • Po kontakcie z pacjentem lub jego otoczeniem należy umyć ręce lub użyć środka dezynfekującego do rąk.
  • Jeśli objawy pacjenta ulegną nasilenia, można też skontaktować się z placówką podstawowej opieki zdrowotnej pod numerem telefonu +354 513 1700 lub za pośrednictwem czatu na stronie heilsuvera.is lub z infolinią Laeknavakt pod numerem 1700 (lub +354 544 4113).
  • Jeżeli stan osoby pozostającej w izolacji nagle się pogorszy i będzie ona wymagała transportu karetką do szpitala, po połączeniu z numerem 112 należy powiadomić o podejrzewanej lub potwierdzonej infekcji koronawirusem wywołującym COVID-19.
  • Każda osoba pozostająca w samoizolacji może zadzwonić na infolinię Czerwonego Krzyża pod numer 1717 (+354 580 1710 dla numerów zagranicznych) lub zgłosić się internetowo przez stronę www.1717.is. Można tam poprosić o pomoc, uzyskać wsparcie lub informacje i porozmawiać z kimś w zaufaniu. Infolinia jest czynna przez całą dobę i jest bezpłatna.

Fyrst birt 28.09.2021
Síðast uppfært 14.03.2022

<< Til baka