Instrukcje dla osób poddanych izolacji domowej

[ÍslenskaEnska - Spænska - Litháíska]

 

Kwarantannę stosuje się u osób z podejrzeniem infekcji, ale niewykazujących jeszcze objawów.

Izolację stosuje się wobec pacjentów z objawami choroby zakaźnej.

Główny Epidemiolog jest upoważniony do podejmowania takich środków zgodnie z art. 12 Ustawy o bezpieczeństwie zdrowotnym i chorobach zakaźnych.

Izolacja:

Osoby z podejrzeniem zakażenia koronawirusem wywołującym COVID-19 lub zakażeniem potwierdzonym laboratoryjnie, które nie wymagają hospitalizacji, powinny być izolowane w domu lubw miejscach wskazanych przez Departament Ochrony Ludności bądź system opieki zdrowotnej.

 • Pracownik służby zdrowia powinien przekazać szczegółowe informacje na temat dróg zarażenia oraz objawów infekcji koronawirusem wywołującym COVID-19. Informacje te można również znaleźć na stronie internetowej Departamentu Zdrowia.
 • Choroba rozprzestrzenia się przez kontakt, wyziewy i drogą kropelkową. Oznacza to, że rozprzestrzenienie się wirusa występuje wtedy, gdy zakażona osoba kichnie, zakaszle lub wydmucha nos, a osoba zdrowa będzie wdychać te wyziewy bądź kropelki lub gdy osiądą one na jej dłoniach, a następnie osoba ta dotknie swoich oczu, nosa lub ust.
 • Jeżeli kontakty z innymi osobami są nieuniknione, pacjent powinien zwracać szczególną uwagę na higienę i nosić maskę. Jeżeli maska nie jest dostępna, podczas kaszlu lub kichania należy koniecznie zakrywać nos i usta chusteczką. Chusteczkę należy natychmiast po użyciu wyrzucić do worka foliowego i dokładnie umyć ręce.
 • Osoba poddana izolacji powinna pozostać w swoim gospodarstwie domowym i kontaktować się z jak najmniejszą liczbą osób.
  • Osoba poddana izolacji nie może opuszczać gospodarstwa domowego, chyba że jest to konieczne, np. w celu uzyskania niezbędnej opieki zdrowotnej po uprzedniej konsultacji z przychodnią leczącą COVID-19, z placówką podstawowej opieki zdrowotnej lub pod numerem 1700 (+354 544 4113) / 112. Rutynowe badania lekarskie lub stomatologiczne, fizjoterapia lub wizyty u lekarzy specjalistów niezwiązane z chorobą COVID-19 nie są uznawane za niezbędną opiekę zdrowotną w trakcie izolacji i należy je przełożyć. Jeżeli u osoby poddanej izolacji wystąpi choroba (pogorszenie objawów COVID-19 lub inna choroba) lub zdarzy się wypadek i osoba ta potrzebuje pomocy medycznej, osoba kontaktująca się ze służbami ratowniczymi powinna poinformować je o potrzebie zastosowania środków ostrożności w związku z izolacją. Dzięki temu operator będzie mógł zadbać o niezbędne środki ochrony personelu medycznego udzielającego pomocy, ale NIE POWINNO to oznaczać opóźnienia ani ograniczenia dostępu do niezbędnej opieki zdrowotnej.
 • Osoba poddana izolacji nie może korzystać z transportu publicznego ani taksówek. Jeżeli osoba ta musi skorzystać z niezbędnej opieki zdrowotnej, może użyć prywatnego samochodu, jeżeli ona lub inna osoba przebywająca w izolacji w tym samym gospodarstwie domowym może prowadzić. W przeciwnym razie należy zadzwonić po ambulans pod numer 1700 (+354 544 4113) / 112.
 • Osoba poddana izolacji nie może uczęszczać do szkoły ani pracować z innymi ludźmi. Wymagane może być zaświadczenie lekarskie z przychodni zajmującej się pacjentami z COVID-19. Pracodawcy zostali poinstruowani w zakresie uwzględnienia konieczności izolacji pracownika, dopóki pracownik nie będzie zdolny do ponownego podjęcia pracy.
  • Pacjent nie może brać udziału w żadnych zgromadzeniach rodzinnych, służbowych lub towarzyskich. Dotyczy to na przykład zebrań lub spotkań w pracy, spotkań organizowanych przez związki zawodowe, bierzmowań, pogrzebów, spotkań towarzyskich w domu, prób chóru, koncertów itp.
  • Pacjentowi nie wolno chodzić na siłownię, na basen, do teatru, do kina, do centrów handlowych ani innych miejsc, gdzie spotykają się ludzie.
  • Pacjent nie może samodzielnie robić niezbędnych zakupów ani załatwiać podobnych spraw, np. wychodzić do apteki, sklepu spożywczego, na pocztę, do banku itp.
  • Pacjent nie może przebywać w częściach wspólnych budynków mieszkalnych, np. na klatkach schodowych, w pralni lub na współdzielonych dziedzińcach lub w innych tego typu przestrzeniach poza budynkiem. Higiena rąk jest bardzo ważna. Powierzchnie wspólne, takie jak przyciski windy, powinny być dezynfekowane po dotknięciu przez osobę poddaną kwarantannie.
  • Pacjent nie może przyjmować w domu gości w okresie izolacji.
  • Pacjent może wychodzić na prywatny balkon lub do prywatnego ogrodu. Jeżeli w tym miejscu znajdują się inne osoby, pacjent musi ponownie wejść do środka i zadbać o higienę rąk przed dotknięciem uchwytów drzwi itp.
  • Osoba przebywająca w izolacji może przechodzić przez wspólne korytarze i wejścia znajdujące się na jej drodze, ale nie może tam przebywać i musi zachować odległość co najmniej 2 m od innych osób. W miarę możliwości zaleca się korzystać ze schodów aniżeli z windy, jednak w przypadku korzystania z windy może w niej przebywać tylko jedna osoba; należy również unikać dotykania wspólnych powierzchni i wycierać powierzchnie dotykane przez inne osoby chusteczkami dezynfekującymi.
  • Osoba poddana izolacji może wynosić śmieci, o ile wystarczająco dobrze się czuje i jeśli w gospodarstwie domowym nie ma innych osób, które mogą to zrobić. Osoba poddana izolacji powinna nosić maskę, jeżeli występuje prawdopodobieństwo spotkania innych osób w częściach wspólnych budynku, oraz nosić chusteczkę do użycia przy kaszlu i kichaniu, a także myć ręce przed otwarciem zsypu / kosza na śmieci / altany i po ich zamknięciu, a po kontakcie wytrzeć wszelkie uchwyty 70% alkoholem lub innym środkiem dezynfekującym.
 • Kontakt z innymi osobami należy ograniczyć do niezbędnego minimum.
 • Izolację najlepiej odbywać indywidualnie. Rodzina / grupa osób narażona w tym samym stopniu na zakażenie może odbywać kwarantannę wspólnie, ale w ten sposób naraża się na przedłużenie swojej kwarantanny i potencjalne zwiększenie ryzyka zakażenia, na przykład jeśli nie może zachować odpowiedniej odległości od izolowanej osoby (osób) lub jeśli inni zachorują podczas kwarantanny. Członkowie rodziny, którzy czują się dobrze, powinni zachować odległość powyżej 2 m od pacjenta i zwracać szczególną uwagę na higienę.
  • Jeżeli członek gospodarstwa domowego został poddany izolacji, pozostali członkowie tego samego gospodarstwa domowego muszą zostać objęci kwarantanną, jeżeli przebywali w otoczeniu pacjenta, gdy pojawiły się pierwsze objawy.
  • Kwarantanna w gospodarstwie domowym, w którym jeden z członków przebywa w izolacji, kończy się testem wykonanym po zniesieniu izolacji. Pozostali członkowie gospodarstwa domowego mogą spodziewać się, że ich kwarantanna będzie trwała jeden dzień dłużej niż izolacja, i nie mogą wykonać testu przed zniesieniem izolacji.
  • Okna we wspólnych pomieszczeniach, takich jak kuchnia i łazienka, powinny być otwarte.
  • Należy dokładnie czyścić miejsca wspólne i powierzchnie kontaktowe, takie jak uchwyty lodówki, przełączniki oświetlenia i klamki w drzwiach.
  • Pacjent powinien spać w innym pokoju niż pozostałe osoby lub przynajmniej w osobnym łóżku, jeżeli oddzielny pokój nie jest dostępny.
  • Pacjent powinien mieć dostęp do toalety wyłącznie na własny użytek. Jeśli nie jest to możliwe, konieczny jest co najmniej oddzielny ręcznik, a po każdym użyciu należy dezynfekować powierzchnie wspólne, np. klamki, kran, spłuczkę itp.
  • Po kontakcie z pacjentem lub jego otoczeniem należy umyć ręce lub użyć środka dezynfekującego do rąk (zob. wytyczne dotyczące higieny rąk i zapobiegania zakażeniu na stronie internetowej Departamentu Zdrowia).
  • Chusteczki używane przez pacjenta do przykrycia lub wycierania twarzy należy niezwłocznie wyrzucać do worka foliowego, który następnie można umieścić w pojemniku na śmieci zmieszane.
  • W otoczeniu pacjenta powinien być dostępny środek dezynfekujący do rąk.
 • Pacjent poddany izolacji może potrzebować pomocy z niezbędnymi zakupami.
  • Jeżeli całe gospodarstwo domowe zostanie poddane izolacji lub kwarantannie, znajomi i krewni mogą pomóc z zakupami, zostawiając je przy drzwiach wejściowych.
  • Jeżeli na danym obszarze możliwa jest dostawa żywności i innych niezbędnych zakupów, podczas kwarantanny można skorzystać z tej usługi.
  • W razie potrzeby można skontaktować się z Czerwonym Krzyżem w sprawie niezbędnych zakupów. Każda osoba poddana kwarantannie w Islandii może zadzwonić na infolinię Czerwonego Krzyża pod numerem 1717 (+354 580 1710 dla numerów zagranicznych) lub zgłosić się przez stronę www.1717.is. Można tam poprosić o pomoc, uzyskać wsparcie lub informacje i porozmawiać z kimś w zaufaniu. Bezpłatna infolinia jest czynna przez całą dobę.
  • Jeśli pacjent wymaga pomocy lub opieki, przez cały okres trwania choroby powinna ją zapewniać ta sama osoba.
  • Należy unikać bezpośredniego kontaktu z wydzielinami (śluz, wymiociny, stolec itp.). Należy mieć w pobliżu rękawiczki jednorazowego użytku, jeśli nie da się uniknąć kontaktu z wydzielinami.
  • Po kontakcie z pacjentem lub jego otoczeniem należy umyć ręce lub użyć środka dezynfekującego do rąk.
 • W okresie izolacji osoba z przychodni dla chorych na COVID-19 lub lokalnej placówki opieki zdrowotnej powinna codziennie kontaktować się z pacjentem.
  • Pacjent musi codziennie mierzyć i zapisywać temperaturę ciała.
  • W przypadku wystąpienia nasilonych objawów pacjent powinien skontaktować się z placówką zajmującą się COVID-19 lub zadzwonić pod numer 1700 (z telefonów w Islandii) lub +354 544 4113 (z dowolnego telefonu) w celu uzyskania dalszych wskazówek.
  • Jeżeli stan pacjenta poddanego izolacji nagle się pogarsza i pacjent wymaga transportu karetką do szpitala, należy powiadomić o podejrzeniu zakażenia koronawirusem wywołującym COVID-19 lub potwierdzonym zakażeniu podczas kontaktu z numerem 112.

Izolacja ze względu na COVID-19 może zostać zniesiona przez lekarza, jeżeli spełnione zostaną OBA z następujących warunków:

 • od potwierdzenia zarażenia wirusem COVID-19 minęło 14 dni ORAZ
 • pacjent nie wykazuje objawów od co najmniej 7 dni

Po okresie izolacji pacjent w rekonwalescencji powinien przez kolejne 14 dni nadal unikać kontaktu z osobami narażonymi na ciężki przebieg choroby (osobami z grup ryzyka). Zdecydowanie zaleca się zachowanie wysokiego poziomu higieny i mycie rąk. W sytuacjach, w których powyższe kryteria nie są jasne, niezbędne może być wykonanie powtórnego wymazu do celów diagnostycznych na obecność wirusa lub testu na obecność przeciwciał. Jeżeli wynik powtórnego wymazu na obecność wirusa jest ujemny lub potwierdzona zostanie obecność przeciwciał, wówczas kontakt ze szczególnie narażonymi osobami nie jest zabroniony.

Okoliczności specjalne:

 • Osoby o ogólnie dobrym stanie zdrowia, które w trakcie izolacji nie mają żadnych objawów albo mają jedynie łagodne objawy, mogą zostać zwolnione z izolacji, jeśli od czasu zdiagnozowania minęło co najmniej 10 dni i nie mają objawów od co najmniej 3 dni. Wytyczne dotyczące stosowania środków ostrożności, o których mowa powyżej, nadal obowiązują przez okres 2 tygodni. Dotyczy to osób zarówno zaszczepionych, jak i niezaszczepionych.
 • Chorzy bezobjawowi: Nie mogą mieć gorączki ani jakichkolwiek objawów choroby, np. zwiększonej senności, bóli, kaszlu, duszności lub kataru.
 • Wspólnie mieszkające osoby, które razem są objęte kwarantanną i izolacją: Kwarantanna osoby mieszkającej wspólnie z osobą objętą izolacją może zostać zniesiona w tym samym czasie decyzją placówki Landspitali ds. COVID-19. Osoba objęta kwarantanną musi wówczas poddać się testowi w celu zniesienia kwarantanny. Zniesienie kwarantanny następuje wraz z uzyskaniem negatywnego wyniku testu po zniesieniu izolacji. Wspólnie mieszkające osoby mogą spodziewać się, że ich kwarantanna potrwa jeden dzień dłużej niż izolacja pacjenta. Dotyczy to wszystkich osób mieszkających razem, łącznie z dziećmi.
 • Wszystkie osoby mieszkające wspólnie, razem objęte izolacją: Po wyzdrowieniu pierwszej osoby może ona zostać zwolniona z izolacji (jak wyżej) mimo tego, że pozostałe osoby pozostają w izolacji. Ważne jest, aby osoba, która wyzdrowiała, dobrze się umyła przed wyjściem z domu. Należy się również upewnić, że ubrania i inne przedmioty wynoszone z domu są czyste i że osoby, które pozostają w izolacji, nie miały z nimi kontaktu.
  Ważne, aby wszyscy członkowie gospodarstwa domowego przestrzegali rygorystycznych zasad higieny i dokładnie posprzątali dom po zniesieniu izolacji u wszystkich osób.
  Wspólnie mieszkające osoby to wszystkie osoby, w tym dzieci, mieszkające w tym samym domu.
 • Personel medyczny: obowiązują takie same zasady, jak dla innych osób. Należy jednak zachować szczególną ostrożność w zakresie opisów niektórych stanowisk w odniesieniu do populacji o wysokim stopniu narażenia. Lekarz i organ nadzorujący będą rozpatrywać takie kwestie indywidualnie.

 

 


Fyrst birt 28.09.2021
Síðast uppfært 28.09.2021

<< Til baka