Bólusetningar barna á skólaaldri við COVID-19. Pólska

Szczepienia dzieci w wieku szkolnym przeciwko COVID-19

ÍSLENSKA 

ENGLISH

Szczepionki przeciwko COVID-19 Pfizer/BioNTech (Comirnaty) i Moderna (Spikevax) zostały dopuszczone do obrotu do szczepienia dzieci w wieku 12–15 lat. Wraz z rozprzestrzenianiem się wariantu Delta właściwym postępowaniem jest zaoferowanie szczepienia wszystkim osobom, które zgodnie z dopuszczeniem do obrotu mogą być zaszczepione w celu zminimalizowania stopnia rozprzestrzeniania się i wpływu pandemii na pojedyncze osoby, rodziny i społeczeństwo. Badania producentów nad szczepieniem młodszych dzieci, tzn. jaką dawkę stosować u dzieci w wieku poniżej 12. roku życia, właśnie się rozpoczynają (sierpień 2021), jednak do czasu uzyskania wyników tych badań, nie zaleca się szczepienia młodszych dzieci.

Na Islandii zaleca się stosowanie szczepionki Pfizer/BioNTech dla tej grupy wiekowej. Zapasy tej szczepionki są największe i w tej grupie wiekowej była stosowana w większym zakresie niż szczepionka Moderna oraz łatwiej jest transportować i stosować tę szczepionkę w małych miejscowościach w całym kraju, ponieważ w opakowaniu jest mniej dawek niż w przypadku szczepionki Moderna.

Działania niepożądane / bezpieczeństwo szczepionki u dzieci:

W ramach badania umożliwiającego dopuszczenie do obrotu w tej grupie wiekowej zaszczepiono ok. 2000 dzieci. Właśnie opublikowano wyniki dotyczące działań niepożądanych po zaszczepieniu tą szczepionką u prawie 9 mln dzieci w wieku 12–17 lat w Stanach Zjednoczonych. Z publikacji wynika, że u ok. 1/1000 dzieci w tej grupie wiekowej występują działania niepożądane zgłaszane właściwym organom w podobny sposób, jak te zgłaszane Islandzkiej Agencji Leków. Około 90% z tych działań niepożądanych nie jest poważne (jak np. omdlenie), jednak u 9/100 000 zaszczepionych dzieci występuje poważne działanie niepożądane tzn. wymagające badania lekarskiego. Z dotychczasowych doniesień wiadomo, że występowanie typowych działań niepożądanych (takich jak gorączka i objawy zbliżone do grypy lub miejscowe dolegliwości bólowe) są podobne do działań niepożądanych występujących u osób dorosłych. Do poważnych działań niepożądanych zalicza się zapalenie osierdzia (zapalenie membrany wokół serca) i zapalenie mięśnia sercowego. Są to rzadkie działania niepożądane szczepionek mRNA i częściej występują u młodszych osób (poniżej 30. roku życia) niż u starszych osób. Osoby, u których występują działania niepożądane, muszą zasięgnąć porady lekarza i dlatego uznaje się je za poważne działania niepożądane, ale większość z nich mija bez znaczącego leczenia, wystarczy odpoczynek, w przypadku innych konieczne jest przyjmowanie leków przeciwzapalnych lub zastosowanie innego leczenia szpitalnego lub ambulatoryjnego.

Wstrząs anafilaktyczny po zaszczepieniu szczepionką Pfizer/BioNTech wydaje się występować dziesięć razy częściej niż w przypadku innych szczepionek, ponad 1/100 000 dawek, ale szacowane występowanie wstrząsu anafilaktycznego wynosi zazwyczaj 1/1 000 000 dawek w przypadku innych szczepionek (w zależności od szczepionki i kraju). Brak dowodów na częstsze występowanie wstrząsu anafilaktycznego u dzieci niż w innych grupach wiekowych.

Aktualnie na Islandii i w innych krajach badany jest związek między szczepieniem tą szczepionką a zaburzeniem cyklu miesiączkowego u kobiet. Wśród dziewcząt w wieku 12–15 lat są zarówno dziewczęta, które nie miały jeszcze pierwszej miesiączki, oraz dziewczęta, u których występował już od pewnego czasu regularny cykl miesiączkowy. W przypadku występowania powiązania między tą szczepionką a tymi zgłoszeniami, istnieje możliwość zaburzenia cyklu miesiączkowego u dziewcząt przyjmujących szczepionkę. Dziewczęta, które nie miesiączkują regularnie lub nie zaczęły miesiączkować przed zaszczepieniem, mogą mieć większy problem ze zrozumieniem, co jest normalne, a co nie niż dorosłe kobiety, dlatego rodzice, pielęgniarki szkolne i inni pracownicy służby zdrowia powinni udzielać porad dziewczętom w tych kwestiach. Nie minęło wystarczająco dużo czasu od rozpoczęcia szczepień na dużą skalę u kobiet miesiączkujących, by móc ocenić wpływ szczepienia i czas utrzymywania się tych skutków.

U dzieci w grupie wiekowej 12–15 lat ogólnie częściej występują omdlenia po zaszczepieniu. Warunki w punkcie szczepień muszą zapewniać dzieciom odpoczynek przez co najmniej 15 minut po podaniu szczepionki oraz monitorowanie ich stanu, ponieważ mogą nie mieć możliwości zgłoszenia pogorszenia samopoczucia przed utratą przytomności. Zaleca się umożliwienie dzieciom, u których występowały już omdlenia po pobraniu krwi lub innych szczepieniach, spoczynek w pozycji leżącej po podaniu szczepionki przeciwko COVID-19.

Islandzka Agencja Leków, Główny Epidemiolog i Departament Zdrowia będą dalej ściśle monitorować informacje z zagranicy dotyczące działań niepożądanych i bezpieczeństwa szczepionek przeciwko COVID-19, a w szczególności zgłoszenia działań niepożądanych w związku ze szczepieniem przeciwko COVID-19 osób w tej grupie wiekowej.

Wdrożenie szczepień u dzieci:

Zapasy szczepionki dostępne w kraju oraz plany dostaw w najbliższych tygodniach wskazują, że możliwe będzie zaszczepienie jedną dawką wszystkich osób, które zgłoszą się w sierpniu, jeśli wdrożenie zakończy się powodzeniem. W systemie szczepień nie będą wysyłane powiadomienia, ale w każdej placówce opieki zdrowotnej pojawią się informacje, kiedy i gdzie mogą zgłaszać się osoby z określonej grupy wiekowej, w zależności od miesiąca urodzenia w przypadku dużej liczby osób w tej grupie. Podczas szczepienia dziecku musi towarzyszyć jego opiekun lub prawny przedstawiciel (w wieku co najmniej 18 lat) w celu wyrażenia zgody na szczepienie oraz zapewnienia dziecku wsparcia podczas szczepienia, a także monitorowania jego stanu bezpośrednio po podaniu szczepionki.

Informacje o wdrożeniu na stronie internetowej placówki opieki zdrowotnej:

Region stołeczny

HSS (Suðurnes)

HSU (Południowa Islandia)

HSA (Wschodnia Islandia)

HSN (Północna Islandia)

HVEST (Fiordy Zachodnie)

HVE (Zachodnia Islandia)

 

Artykuł prasowy dotyczący szczepienia dzieci

‍Informacja dla młodzieży o szczepieniach przeciwko COVID-19


Fyrst birt 13.08.2021

<< Til baka