Aukaverkanir bólusetninga - COVID-19. Pólska

Działania niepożądane po szczepieniu przeciw COVID-19:

Każde szczepienie może powodować dyskomfort określany jako działania niepożądane lub skutki uboczne. Większość skutków ubocznych wynika z pobudzenia układu odpornościowego, które jest celem szczepienia. Objawy te zwykle są takie same, niezależnie od szczepionki:

 • gorączka powyżej 38°C, dreszcze, bóle mięśni;
 • objawy miejscowe ograniczone do miejsca wstrzyknięcia;
 • zmęczenie, złe samopoczucie, ból głowy, zaburzenia żołądkowo-jelitowe.

Wymienione objawy zwykle występują w ciągu 24 godzin od szczepienia i rzadko utrzymują się dłużej niż 24–48 godzin, z wyjątkiem objawów miejscowych i powiększenia węzłów chłonnych (patrz niżej). Po podaniu drugiej dawki tej samej szczepionki objawy często pojawiają się szybciej. Objawem miejscowym może być zwykły ból w miejscu wstrzyknięcia, niekiedy jednak występuje świąd, zaczerwienienie lub obrzęk. Objawy te często utrzymują się dłużej niż 24 godziny, czasem nawet do tygodnia. Nie ma potrzeby zgłaszania takich objawów placówkom podstawowej opieki zdrowotnej, punktom szczepień ani Islandzkiej Agencji Medycznej (IMA), chyba że objawy są nietypowo ciężkie. Jeżeli zachodzi konieczność obniżenia dyskomfortu po szczepieniu, osoby tolerujące paracetamol lub ibuprofen mogą zastosować te leki w zalecanych dawkach, podanych w ulotce dołączonej do opakowania.

Powiększenie węzłów chłonnych znajdujących się najbliżej miejsca wstrzyknięcia, zwykle pod pachą, jest dobrze znanym, ale rzadkim skutkiem ubocznym pobudzenia układu odpornościowego. Jeżeli objaw ten rozprzestrzenia się na inne węzły, zaleca się kontakt z lekarzem, np. w placówce podstawowej opieki zdrowotnej, który oceni, czy konieczne jest badanie lub leczenie, oraz zgłosi objaw do IMA.

Możliwe objawy uboczne powodowane przez szczepionki przeciw COVID-19, inne niż pobudzenie układu odpornościowego:

Te objawy uboczne należy w każdym przypadku zgłaszać do IMA z uwagi na prowadzone dodatkowe monitorowanie nowych produktów leczniczych. Należy pamiętać, że związek szczepienia z wszystkimi tymi objawami nie został potwierdzony, ale jeżeli wystąpienia zostaną dobrze udokumentowane, istnieje możliwość potwierdzenia lub odrzucenia związku przyczynowego ze szczepieniem. Po potwierdzeniu związku przyczynowego możliwe jest określenie, kto jest narażony na możliwość wystąpienia danych objawów ubocznych, i przygotowanie się na odpowiednią reakcję lub wydanie dodatkowych zaleceń odnośnie do szczepienia osób z danej grupy.

Szczepionka Comirnaty / Pfizer BioNTech: (patrz informacje o produkcie)

 • wstrząs anafilaktyczny lub inne objawy ostrej reakcji alergicznej;
 • porażenie nerwu twarzowego (porażenie Bella);
 • inne nagłe, nowe objawy mogące mieć związek ze szczepionką.

Szczepionka firmy Moderna: (patrz informacje o produkcie)

 • wstrząs anafilaktyczny lub inne ostre objawy alergiczne;
 • porażenie nerwu twarzowego (porażenie Bella);
 • inne nagłe, nowe objawy mogące mieć związek ze szczepionką.

Szczepionka firmy Astra Zeneca: (patrz informacje o produkcie)

 • wstrząs anafilaktyczny lub inne ostre objawy alergiczne;
 • skrzepy krwi z towarzyszącą małą liczbą płytek (zakrzepica z trombocytopenią, TTS) — powikłanie rzadkie, ale uznawane za powiązane ze szczepieniem, chociaż mechanizm powstawania TTS jest wciąż nieznany.
 •  Nowe objawy, które wymagają pilnej oceny medycznej, jeżeli wystąpią w ciągu 14 dni od szczepienia, obejmują:
  • trudności z oddychaniem / duszności;
  • nagły nowy i silny ból głowy, w obrębie klatki piersiowej lub jamy brzusznej;
  • ból i obrzęk kończyny innej niż ta, do której wstrzyknięto szczepionkę, występujący bez poprzedzającego go urazu;
  • objawy neurologiczne, takie jak zaburzenia widzenia;
  • wybroczyny / plamki krwi lub siniaki na skórze w miejscu innym niż miejsce podania szczepionki;
 • inne nagłe, nowe objawy mogące mieć związek ze szczepionką.

Szczepionka firmy Janssen: (patrz informacje o produkcie)

 • wstrząs anafilaktyczny lub inne ostre objawy alergiczne;
 • skrzepy krwi z towarzyszącą małą liczbą płytek (zakrzepica z trombocytopenią, TTS) — powikłanie rzadkie, ale uznawane za powiązane ze szczepieniem, chociaż mechanizm powstawania TTS jest wciąż nieznany. Nowe objawy, które wymagają pilnej oceny medycznej, jeżeli wystąpią w ciągu 14 dni od szczepienia, obejmują:
  • trudności z oddychaniem / duszności;
  • nagły nowy i silny ból głowy, w obrębie klatki piersiowej lub jamy brzusznej;
  • ból i obrzęk kończyny innej niż ta, do której wstrzyknięto szczepionkę, występujący bez poprzedzającego go urazu;
  • objawy neurologiczne, takie jak zaburzenia widzenia;
  • wybroczyny / plamki krwi lub siniaki na skórze w miejscu innym niż miejsce podania szczepionki;
 • inne nagłe, nowe objawy mogące mieć związek ze szczepionką.

Powiadomienie Islandzkiej Agencji Medycznej (IMA):

Każda osoba może powiadomić IMA o podejrzewanym działaniu niepożądanym produktu leczniczego, w tym szczepionek. Członkowie rodziny lub personel placówek opieki długoterminowej mogą wysłać powiadomienie w imieniu zaszczepionych osób przebywających w takich placówkach. Bardzo ważne jest, aby powiadomić IMA o podejrzeniu wystąpienia skutków ubocznych, które są nowe (niewymienione w powyższych informacjach o produkcie), opisane wcześniej, ale charakteryzujące się trudną do ustalenia częstotliwością występowania (wg informacji o produkcie), lub poważne (wymagające leczenia wykraczającego poza podanie zwykłych leków obniżających gorączkę, wymienionych powyżej). Powiadomienia można kierować do personelu medycznego, który zgłosi dany przypadek do IMA, za pośrednictwem poczty e-mail lub bezpośrednio przez witrynę internetową IMA.


Fyrst birt 20.05.2021

<< Til baka