Kto nie powinien przyjmować szczepionki firmy Astra Zeneca przeciw COVID-19 (Vaxzevria):Um áframhaldandi notkun Astra Zeneca COVID-19 bóluefnis (Vaxzevria) á Íslandi

English/Język angielski

Główny Epidemiolog otrzymał opinię specjalistów z dziedziny hematologii (w języku islandzkim dostępna jest tutaj) ze szpitala uniwersyteckiego Landspitali University Hospital odnośnie do niżej wymienionych grup, które powinny być kierowane na szczepienie szczepionkami mRNA (takimi jak szczepionka firmy Moderna), a nie szczepionką Vaxzevria. Należy zwrócić uwagę, że zgodnie z opinią Europejskiej Agencji Leków wymienione choroby nie są przeciwwskazaniami do podania szczepionki Vaxzevria. Nie znaleziono dowodów, że szczepionka powoduje powstawanie zakrzepów u osób z podwyższonym ryzykiem spontanicznego tworzenia się zakrzepów; uważa się, że zakrzepy powiązane z podaniem szczepionki Vaxzevria wynikają najprawdopodobniej z wrodzonej nadwrażliwości organizmu prowadzącej do szczególnej odpowiedzi układu odpornościowego. Osoby z wymienionymi niżej chorobami, które chciałyby otrzymać szczepionkę Vaxzevria, mogą ją przyjąć pomimo tych chorób i nie wymaga się od nich przekazania powiadomienia o podjęciu takiej decyzji do Islandzkiej Agencji Leków lub Głównego Epidemiologa.

Kobiety w wieku poniżej 55 lat.

Osoby, u których w przeszłości występowały epizody spontanicznego tworzenia się zakrzepów krwi w żyłach, bez względu na to, czy w danym momencie stosują leki przeciwkrzepliwe; kody ICD10:

 • I26 z wszystkimi podkategoriami [pulmonary embolism (zatorowość płucna)];
 • I80 z wszystkimi podkategoriami [phlebitis and thrombophlebitis (zapalenie żył i zakrzepowe zapalenie żył)];
 • I81 z wszystkimi podkategoriami [portal vein thrombosis (zakrzepica żyły wrotnej)];
 • I82 z wszystkimi podkategoriami [other thrombosis and embolism (inne rodzaje zakrzepicy i zatorowości)];
 • I67.6 [non-pyogenic thrombosis of intracranial vessels, this includes cerebral venous sinus thrombosis (nieropotwórcza zakrzepica naczyń wewnątrzczaszkowych, w tym zakrzepica zatok żylnych mózgu)].

Osoby z podwyższonym ryzykiem występowania zakrzepów krwi, jak np. pacjenci z (w tym kody ICD10):

1. Zespoły mieloproliferacyjne:

  • C92.1 [chronic myeloid leukaemia (przewlekła białaczka szpikowa)]; D47.1 [chronic neutrophilic leukaemia and myeloproliferative disease, unspecified (przewlekła białaczka neutrofilowa i choroba mieloproliferacyjna, nieokreślona)]; D47.5 [chronic eosinophilic leukaemia (przewlekła białaczka eozynofilowa)];
  • D45 [polycythaemia vera (czerwienica prawdziwa)];
  • D47.3 [essential thrombocythaemia (trombocytemia samoistna)];
  • D47.4 [primary myelofibrosis, including individuals with JAK2 mutations (pierwotna mielofibroza, w tym osoby z mutacją genu JAK2)].

2. D59.5 [primary nocturnal haemoglobinuria (PHN) (nocna napadowa hemoglobinuria)].

3. D68.6 [lupus anticoagulant/antiphospholipid syndrome (zespół antykoagulantu toczniowego / antyfosfolipidowy)], czyli pacjenci z autoprzeciwciałami zwiększającymi ryzyko powstawania zakrzepów krwi w żyłach.

4. Choroba szpiku kostnego leczona lenalidomidem lub lekami podobnymi (ATC L04AX04).

Istotne jest zachowanie czujności wobec objawów rzadkich i poważnych działań niepożądanych wszystkich szczepionek przeciwko COVID-19 i szybka reakcja w przypadku wystąpienia u pacjenta objawów lub oznak trombocytopenii, (takich jak krwawienie z błon śluzowych lub wybroczyny), zakrzepicy w tętnicach lub żyłach, w tym w żyłach/zatokach wewnątrzczaszkowych lub żyłach z narządów wewnętrznych, bądź zatorowości, na przykład zatorowości płucnej. 

Wstępna definicja tych epizodów oraz zalecenia dotyczące odpowiednich badań i leczenia nie zostały jeszcze opracowane. W razie wystąpienia tych epizodów z wyraźnym wskazaniem na związek z podaniem szczepionki zaleca się konsultację z hematologiem.

Jeżeli w ciągu 2 tygodni po podaniu szczepionki przeciw COVID-19 wystąpią poważne epizody, należy je natychmiast zgłosić do Islandzkiej Agencji Leków.

Główny Epidemiolog


Fyrst birt 15.04.2021

<< Til baka