Instrukcje dla osób poddanych kwarantannie domowej (Sóttkví í heimahúsi). Pólska.

[Islandzki - Angielski - Hiszpański - Litewski]

 

Wszystkie osoby podróżujące z obszarów wysokiego ryzyka w związku z COVID-19 po przyjeździe do Islandii mają obowiązek dokonania wstępnej rejestracji przed przekroczeniem granicy. Osoby w pełni zaszczepione i osoby posiadające potwierdzenie przebytej choroby lub posiadanych przeciwciał, a także dzieci urodzone w 2005 r. lub później, są zwolnione z obowiązku odbycia kwarantanny po podróży. Inni podróżujący muszą odbyć kwarantannę.

Osoby, które miały bliski kontakt z osobą chorującą na COVID-19, mogą być skierowane na kwarantannę na podstawie obowiązujących przepisów i zgodnie z decyzją Zespołu ds. śledzenia kontaktów Departamentu Obrony Cywilnej i Głównego Epidemiologa. 

W tym i innych dokumentach dotyczących kwarantanny w Islandii wyrażenie „kwarantanna domowa” odnosi się do kwarantanny w miejscu poza oficjalnymi placówkami przyjmującymi na kwarantannę, takimi jak domy, hotele lub inne miejsca zakwaterowania spełniające wymogi dotyczące zakwaterowania podczas kwarantanny. Określenie „dom” dotyczy miejsca kwarantanny, niezależnie od tego, czy jest to stałe miejsce zamieszkania osoby poddanej kwarantannie, czy nie.

Słowo „podróżujący” oznacza wszystkie osoby przyjeżdżające do Islandii, niezależnie od miejsca zamieszkania, narodowości czy celu podróży.

Osoby objęte kwarantanną stosują instrukcje dotyczące kwarantanny domowej obowiązujące podróżujących i osoby, które miały kontakt z zakażoną osobą, z wyjątkiem podróżnych poddanych testom po przyjeździe. Kwarantanna zostaje zniesiona po 5 dniach w przypadku uzyskania negatywnego wyniku testu PCR, w przeciwnym razie trwa 14 dni.

Do kwarantanny w publicznych ośrodkach / hotelach przeznaczonych do odbywania kwarantanny mogą mieć zastosowanie dodatkowe, szczególne instrukcje.

Naruszenie zasad dotyczących zapobiegania zakażeniom może skutkować nałożeniem kar finansowych. Urząd Głównego Epidemiologa odpowiedzialny za skierowanie na kwarantannę i izolację działa na mocy ustawy nr 19/1997. Prośbę o uzasadnienie decyzji o kwarantannie lub izolacji należy kierować do Głównego Epidemiologa. Więcej informacji na temat obowiązku odbycia kwarantanny, izolacji lub wykonania testu na COVID-19 można znaleźć tutaj.

Na początku kwarantanny domowej należy zapoznać się ze szczegółowymi informacjami na temat dróg transmisji i objawów zakażenia COVID-19 dostępnymi na stronie Departamentu Zdrowia.

 Kwarantanna:

 • Osoby zamieszkujące to samo gospodarstwo domowe, które nie były narażone na zakażenie, mogą przebywać w tym samym miejscu, co osoba poddana kwarantannie, ale powinny ściśle przestrzegać zasad higieny i kontroli infekcji. Osoby te mogą chodzić do pracy lub do szkoły.
 • Osoby z tego samego gospodarstwa domowego, które były także narażone na zakażenie, mogą odbywać kwarantannę w tym samym miejscu.
 • Bliski kontakt z innymi osobami w domu, np. przytulanie, nie jest zalecany. Osoba objęta kwarantanną może także potrzebować pomocy w zakresie niezbędnych zakupów.
  • Jeżeli całe gospodarstwo domowe zostanie poddane kwarantannie, znajomi lub krewni mogą pomóc z zakupami, zostawiając je pod drzwiami wejściowymi, ale nie powinni mieć bezpośredniego kontaktu z osobami przebywającymi na kwarantannie.
  • Jeżeli na danym obszarze możliwa jest dostawa żywności i innych niezbędnych zakupów, podczas kwarantanny można skorzystać z tej usługi. Osoba poddana kwarantannie powinna wyraźnie zaznaczyć przy składaniu zamówienia, że przebywa na kwarantannie, a przesyłka powinna być pozostawiona przed drzwiami wejściowymi.
 • Jeśli osoba przebywająca na kwarantannie ma objawy COVID-19, powinna niezwłocznie wykonać test PCR. Aby dostać się do miejsca wykonania testu, można skorzystać z prywatnego samochodu lub taksówki, ale należy poinformować o odbywaniu kwarantanny. W trakcie oczekiwania na wyniki należy przestrzegać zasad izolacji. Inne osoby mieszkające w domu powinny udać się na kwarantannę w czasie oczekiwania na wyniki. Jeżeli wynik testu jest dodatni, wówczas inne osoby w tym samym gospodarstwie domowym pozostają na kwarantannie według instrukcji. Osoba zakażona znajduje się w izolacji i pod opieką jednostki ambulatoryjnej oddziału covidowego.
 • Patrz również instrukcje dotyczące dzieci na kwarantannie.
 • Poniżej podano specjalne zasady dotyczące kwarantanny osób, które przyjęły trzy dawki szczepionki lub które przyjęły dwie dawki szczepionki i przebyły zakażenie COVID-19.

 

Osoba na kwarantannie powinna pozostawać w domu:

 • Miejsce odbywania kwarantanny powinno spełniać wymogi dotyczące miejsc pobytu na czas kwarantanny. Dotyczy to domów prywatnych, mieszkań na wynajem i pokoi hotelowych.
 • Osoby objęte kwarantanną mogą opuścić swój dom, aby uzyskać niezbędną opiekę zdrowotną po konsultacji z placówką podstawowej opieki zdrowotnej, infolinią 1700 (+354 544 4113) lub numerem alarmowym 112.
 • Osoba na kwarantannie nie może korzystać ze środków transportu publicznego (np. lotów krajowych czy autobusów), ale może skorzystać z taksówki lub prywatnego/wynajętego samochodu, żeby przejechać z przejścia granicznego do miejsca odbywania kwarantanny, uzyskać pomoc medyczną lub udać się na drugi test. Podróżni mogą korzystać z autobusów Flybus.
 • Po przyjeździe konieczna może okazać się podróż do miejsca kwarantanny oddalonego od miejsca wjazdu do Islandii. Dozwolony jest jeden nocleg w pobliżu przejścia granicznego przed kontynuowaniem podróży do miejsca odbywania kwarantanny. Jeśli czas trwania kwarantanny jest dłuższy niż pobyt w Islandii, to samo dotyczy wyjazdu.
 • Osoby objęte kwarantanną nie mogą uczęszczać do szkoły ani do pracy, gdzie przebywają inne osoby.
 • Osoby objęte kwarantanną nie mogą brać udziału w żadnych spotkaniach rodzinnych, służbowych ani towarzyskich.
 • Osoby objęte kwarantanną mogą uczestniczyć w pogrzebach pod warunkiem przestrzegania specjalnych instrukcji dotyczących takich ceremonii. Przed udziałem w uroczystościach należy potwierdzić ujemny wynik testu na granicy. Osoby objęte kwarantanną w tym samym miejscu, w którym przebywa pacjent chory na COVID-19, nie mogą uczestniczyć w uroczystościach pogrzebowych.
 • Osoby objęte kwarantanną nie mogą iść na zakupy, np. do apteki, sklepu spożywczego, na pocztę, do banku itp.
 • Osoby objęte kwarantanną nie mogą chodzić do restauracji, baru, na siłownię, na basen, do teatru, do kina, do centrów handlowych ani innych miejsc, gdzie spotykają się ludzie.
 • Osoby objęte kwarantanną nie mogą przebywać w częściach wspólnych lokali, np. na klatkach schodowych, w pralni lub we wspólnych ogrodach/podwórkach.
 • Osobom objętym kwarantanną nie wolno przyjmować w domu gości.
 • Osoby objęte kwarantanną mogą wychodzić na własny balkon lub do prywatnego ogrodu.
 • Osoby objęte kwarantanną mogą iść na spacer w okolicy miejsca odbywania kwarantanny, pamiętając o zachowaniu odległości co najmniej 2 m od innych osób i o zakazie przebywania w miejscach, w których gromadzi się dużo osób, nawet na zewnątrz. Normą są dwa spacery dziennie, maksymalnie po 30 minut.
 • Osoby odbywające kwarantannę nie mogą zwiedzać i nie mogą podróżować samochodem, z wyjątkiem przejazdu z przejścia granicznego do miejsca odbywania kwarantanny po przyjeździe lub w drugą stronę przed wyjazdem oraz konieczności skorzystania z pomocy medycznej lub udania się na drugi test.

Specjalne zasady dotyczące kwarantanny osób, które przyjęły trzy dawki szczepionki lub które przyjęły dwie dawki szczepionki i przebyły zakażenie COVID-19:

Osoby objęte kwarantanną, które przyjęły trzy dawki szczepionki przeciw COVID-19 lub które chorowały na COVID-19 i przyjęły dwie dawki szczepionki przeciw COVID-19 nie muszą całkowicie izolować się od innych na czas kwarantanny.

Szczepionki muszą być zatwierdzone przez Islandzką Agencję Leków (Lyfjastofnun), a trzecia dawka (lub druga dawka w przypadku osób, które wcześniej chorowały na COVID-19) została podana przed co najmniej 14 dniami.

Kwarantanna tych osób obejmuje ograniczenia obowiązujące przez 5 dni po narażeniu na zakażenie:

 • Osoba nie może brać udziału w wydarzeniach ani przebywać w miejscach, w których gromadzi się więcej niż 20 osób.
 • Osoba może chodzić do pracy lub uczęszczać do szkoły, nawet jeżeli w danym miejscu przebywa ponad 20 osób.
 • Osoba może korzystać z niezbędnych usług, np. opieki zdrowotnej, robić zakupy spożywcze lub udawać się do apteki, a także korzystać z transportu publicznego.
 • Osoba powinna nosić maseczkę w obecności innych osób, z którymi nie pozostaje w bliskich relacjach, nawet jeżeli istnieje możliwość utrzymania 2 metrów odległości.
 • Osoba nie może odwiedzać placówek opieki zdrowotnej, w tym domów opieki, chyba że dana placówka wydała jej specjalną zgodę na takie odwiedziny. Ponadto osoba powinna unikać kontaktu z osobami, u których występuje zwiększone ryzyko poważnego przebiegu choroby w przypadku zachorowania na COVID-19.
 • Osoba powinna wykonać test PCR 5 dni po narażeniu na zakażenie i być zwolniona z kwarantanny, jeżeli wynik okaże się ujemny. Dzień narażenia na zakażenie jest dniem zero.
 • Jeżeli osoba objęta kwarantanną nie utrzymuje całkowitej separacji od osoby przebywającej w izolacji, kwarantanna powinna być utrzymana do dnia następującego po zniesieniu izolacji. Osoba objęta kwarantanną powinna posłużyć się otrzymanym kodem kreskowym, gdy zakończy się izolacja osób przebywających w tym samym miejscu (a nie po 5 dniach).
 • Osoba, która nie wykona testu PCR w celu zniesienia kwarantanny, powinna pozostać nią objęta przez 14 dni od dnia narażenia na zakażenie.
 • Jeżeli wystąpi podejrzenie zakażenia z uwagi na rozwijające się objawy, osoba ta ma obowiązek wykonać test PCR. Należy jednak pamiętać, że ujemny wynik takiego testu nie skraca kwarantanny.

Fyrst birt 14.04.2021
Síðast uppfært 10.01.2022

<< Til baka