Instrukcje dla osób poddanych kwarantannie domowej (Sóttkví í heimahúsi). Pólska.

Wszystkie osoby podróżujące z obszarów wysokiego ryzyka w związku z COVID-19 po przyjeździe do Islandii mają obowiązek odbycia kwarantanny oraz zgłoszenia przyjazdu przed przyjazdem lub przy przyjeździe. Osoby w pełni zaszczepione i osoby z potwierdzonym wcześniejszym zakażeniem są zwolnione z obowiązku odbycia kwarantanny po podróży.

Osoby, które miały bliski kontakt z osobą zakażoną COVID-19 (zakażenie w kraju), mogą być skierowane na kwarantannę przez Zespół ds. śledzenia kontaktów Departamentu Obrony Cywilnej i Głównego Epidemiologa. Zobacz również instrukcje dla osób zaszczepionych.

W tym i innych dokumentach dotyczących kwarantanny w Islandii wyrażenie „kwarantanna domowa” odnosi się do kwarantanny w miejscu poza oficjalnymi placówkami przyjmującymi na kwarantannę, takim jak domy, hotele lub inne miejsca zakwaterowania spełniające wymogi dotyczące zakwaterowania podczas kwarantanny. Określenie „dom” dotyczy miejsca kwarantanny, niezależnie od tego, czy jest to stałe miejsce zamieszkania osoby poddanej kwarantannie, czy nie.

Słowo „podróżujący” oznacza wszystkie osoby przyjeżdżające do Islandii, niezależnie od miejsca zamieszkania, narodowości czy celu podróży.

Te same instrukcje dotyczą kwarantanny domowej dla podróżnych i dla osób mających kontakt z osobą zakażoną, z tą różnicą, że podróżni mają obowiązek pozostania na kwarantannie przez 5 dni, która zostanie zniesiona po uzyskaniu negatywnego wyniku drugiego testu PCR, natomiast kwarantanna po kontakcie z osobą zakażoną wymaga 7-dniowej kwarantanny i wykonania testu na jej zakończenie. W pozostałych przypadkach pełna kwarantanna trwa 14 dni.

Do kwarantanny w publicznych ośrodkach/hotelach przeznaczonych do odbywania kwarantanny mogą mieć zastosowanie dodatkowe, szczególne instrukcje.

Na początku kwarantanny domowej należy zapoznać się ze szczegółowymi informacjami na temat dróg transmisji i objawów zakażenia COVID-19, dostępnymi na stronie Departamentu Zdrowia.

 

Kwarantanna:

 • Osoby zamieszkujące to samo gospodarstwo domowe, które nie były narażone na zakażenie, mogą przebywać w tym samym miejscu, co osoba poddana kwarantannie, ale powinny ściśle przestrzegać zasad higieny i kontroli infekcji. Osoby te mogą chodzić do pracy lub do szkoły.
 • Osoby z tego samego gospodarstwa domowego, które były także narażone na zakażenie, mogą odbywać kwarantannę w tym samym miejscu.
 • Bliski kontakt z innymi osobami w domu, np. przytulanie, nie jest zalecany. Osoba objęta kwarantanną może także potrzebować pomocy w zakresie niezbędnych zakupów.
  • Jeżeli całe gospodarstwo domowe zostanie poddane kwarantannie, znajomi lub krewni mogą pomóc z zakupami, zostawiając je pod drzwiami wejściowymi, ale nie powinni mieć bezpośredniego kontaktu z osobami na kwarantannie.
  • Jeżeli na danym obszarze możliwa jest dostawa żywności i innych niezbędnych zakupów, podczas kwarantanny można skorzystać z tej usługi. Osoba poddana kwarantannie powinna wyraźnie zaznaczyć przy składaniu zamówienia, że przebywa na kwarantannie, a przesyłka powinna być pozostawiona przed drzwiami wejściowymi.
 • Jeśli osoba przebywająca na kwarantannie ma objawy COVID-19, powinna niezwłocznie wykonać test PCR. Aby dostać się do miejsca wykonania testu, można skorzystać z prywatnego samochodu lub taksówki, ale należy poinformować o odbywaniu kwarantanny. W trakcie oczekiwania na wyniki należy przestrzegać zasad izolacji. Inne osoby mieszkające w domu powinny udać się na kwarantannę w czasie oczekiwania na wyniki. Jeżeli wynik testu jest dodatni, wówczas inne osoby w tym samym gospodarstwie domowym pozostają na kwarantannie według instrukcji. Osoba zakażona znajduje się w izolacji i pod opieką jednostki ambulatoryjnej szpitala covidowego.
 • Patrz również instrukcje dotyczące dzieci poddanych kwarantannie.

 

Osoba na kwarantannie powinna pozostać w domu.

 • Miejsce odbywania kwarantanny powinno spełniać wymogi dotyczące miejsc pobytu na czas kwarantanny. Dotyczy to domów prywatnych, mieszkań na wynajem i pokoi hotelowych.
 • Osoby objęte kwarantanną mogą opuścić swój dom, aby uzyskać niezbędną opiekę zdrowotną po konsultacji z placówką podstawowej opieki zdrowotnej, infolinią 1700 (+354 544 4113) lub numerem alarmowym 112.
 • Osoba na kwarantannie nie może korzystać ze środków transportu publicznego (np. lotów krajowych czy autobusów), ale może skorzystać z taksówki, samochodu prywatnego/wynajętego, żeby przejechać z przejścia granicznego do miejsca odbywania kwarantanny, uzyskać pomoc medyczną lub udać się na drugi test. Podróżni mogą korzystać z autobusu Fly.
 • Po przyjeździe konieczna może okazać się podróż do miejsca kwarantanny oddalonego od miejsca wjazdu do Islandii. Dozwolony jest jeden nocleg w pobliżu przejścia granicznego przed kontynuowaniem podróży do miejsca kwarantanny. Jeśli czas trwania kwarantanny jest dłuższy niż pobyt w Islandii, to samo dotyczy wyjazdu.
 • Osobom objętym kwarantanną nie wolno uczęszczać do szkoły ani do pracy, gdzie przebywają inne osoby.
 • Osoby objęte kwarantanną nie mogą brać udziału w żadnych spotkaniach rodzinnych, służbowych ani towarzyskich.
 • Osoby objęte kwarantanną mogą uczestniczyć w pogrzebach pod warunkiem przestrzegania specjalnych instrukcji dotyczących takich ceremonii. Przed udziałem w uroczystościach należy potwierdzić ujemny wynik testu na granicy. Osoby objęte kwarantanną w tym samym miejscu, w którym przebywa pacjent chory na COVID-19, nie mogą uczestniczyć w uroczystościach pogrzebowych.
 • Osoby objęte kwarantanną nie mogą samodzielnie iść na zakupy, np. do apteki, sklepu spożywczego, na pocztę, do banku itp.
 • Osoby objęte kwarantanną nie mogą chodzić do restauracji, baru, na siłownię, na basen, do teatru, do kina, do centrów handlowych ani innych miejsc, gdzie spotykają się ludzie.
 • Osoby objęte kwarantanną nie mogą przebywać w częściach wspólnych lokali, np. na klatkach schodowych, w pralni lub we wspólnych ogrodach/podwórkach.
 • Osobom objętym kwarantanną nie wolno przyjmować w domu gości.
 • Osoby objęte kwarantanną mogą wychodzić na własny balkon lub do prywatnego ogrodu.
 • Osoby objęte kwarantanną mogą iść na spacer w okolicy miejsca odbywania kwarantanny, pamiętając o zachowaniu odległości co najmniej 2 m od innych osób i o zakazie przebywania w miejscach, w których gromadzi się dużo osób, nawet na zewnątrz. Normą są dwa spacery dziennie, maksymalnie po 30 minut.
 • Osoby odbywające kwarantannę nie mogą zwiedzać i nie mogą podróżować samochodem, z wyjątkiem przejechania z przejścia granicznego do miejsca odbywania kwarantanny po przyjeździe lub w drugą stronę przed wyjazdem, konieczności skorzystania z pomocy medycznej lub udania się na drugi test.

Fyrst birt 14.04.2021
Síðast uppfært 01.09.2021

<< Til baka