Zaświadczenia o zaszczepieniu akceptowane na granicy Islandii i zwalniające z obostrzeń w związku z epidemią COVID-19

Podróżni przedstawiający zaświadczenie potwierdzające pełne zaszczepienie (według poniższych kryteriów) są zwolnieni z określonych obostrzeń na granicy w związku z epidemią COVID-19.

Podróżni posiadający ważne zaświadczenie potwierdzające przebycie zakażenia lub pełne zaszczepienie na COVID-19 są zobowiązani do okazania na granicy negatywnego wyniku testu PCR lub antygenowego, aby uzyskać zwolnienie z kwarantanny. Negatywny wynik testu należy uzyskać nie wcześniej niż 72 godziny przed rozpoczęciem podróży (wejściem na pokład).

Jeżeli podróżny nie przedstawi negatywnego wyniku testu lub upłynęło mniej niż 14 dni od podania drugiej dawki szczepionki (lub od podania jednodawkowej szczepionki Janssen), po przyjeździe do Islandii wymagane jest wykonanie jednego testu PCR oraz przestrzeganie reguł dotyczących kwarantanny do czasu uzyskania wyniku tego testu.

Podróżni, którzy po przybyciu do kraju nie są w stanie okazać zaświadczenia o negatywnym wyniku testu, są zobowiązani do wykonania testu PCR na granicy i muszą liczyć się z odmową przekroczenia granicy lub potencjalną grzywną. Odmowa przekroczenia granicy może dotyczyć wyłącznie osób niebędących obywatelami Islandii. W oczekiwaniu na wyniki testu należy przestrzegać zasad dotyczących kwarantanny.

Informacja dotycząca badania po przybyciu:
Obywatele Islandii i osoby z prawem stałego pobytu oraz inni podróżni powiązani z Islandią muszą wykonać test na COVID-19 w ciągu 2 dni od przybycia do kraju, nawet jeśli okazali zaświadczenie potwierdzające pełne zaszczepienie lub negatywny wynik testu po przybyciu. Więcej informacji znajduje się na stronie covid.is oraz w formularzu rejestracji przed podróżą.

Dzieci urodzone w roku 2005 lub później są zwolnione z obowiązku okazania negatywnego wyniku testu. Dzieci urodzone w roku 2016 lub później są również zwolnione z obowiązku wcześniejszej rejestracji oraz konieczności wykonania testu. Jeśli towarzyszący dziecku rodzic lub opiekun prawny zostanie objęty kwarantanną, dziecko również zostanie nią objęte, ale kwarantanna dziecka będzie zniesiona jednocześnie z kwarantanną dorosłego bez konieczności wykonania testu u dziecka. Jeśli rodzic lub opiekun prawny dziecka okaże zaświadczenie znoszące obowiązek kwarantanny lub jeśli dziecko podróżuje samo, jest ono zwolnione z obowiązku odbycia kwarantanny.

Wszyscy podróżni muszą dokonać wstępnej rejestracji na stronie covid.is

Zaświadczenia uznawane na granicy:

 1. Zaświadczenie o przebyciu zakażenia COVID-19 / obecności przeciwciał, spełniające określone wymogi. Sprawdź wymagania tutaj
 2. Zaświadczenie o pełnym zaszczepieniu przeciwko COVID-19, spełniające poniższe wymagania:
  • Musi być sporządzone w języku islandzkim, duńskim, norweskim, szwedzkim, angielskim lub francuskim. Dokument sporządzony w innym języku jest ważny jedynie razem z uwierzytelnionym tłumaczeniem na jeden z powyższych języków.
  • Musi zawierać imię i nazwisko (zgodne z danymi w dokumentach podróży).
  • Musi zawierać datę urodzenia.
  • Musi zawierać nazwę choroby, przeciwko której wykonane zostało szczepienie (COVID-19).
  • Musi zawierać informację o miejscu wykonania szczepienia (kraj lub miejscowość).
  • Musi zawierać datę lub daty szczepienia.
   • Szczepienie musi być pełne; informacje o wymaganych dawkach oraz odstępach między nimi znajdują się powyżej. Wystarczy data podania ostatniej dawki.
   • Jeśli w pierwszej i drugiej dawce podano różne szczepionki, szczepienie uznaje się za zakończone po upływie minimalnego czasu dla pierwszej podanej szczepionki.
  • Musi zawierać nazwę instytucji wystawiającej zaświadczenie o szczepieniu (lekarz nadzorujący / punkt szczepień).
   • Międzynarodowe Świadectwo Szczepienia, tzw. Żółta Karta WHO, musi również zawierać podpis i pieczęć.
  • Musi zawierać nazwę podanej szczepionki lub szczepionek.
   • Musi zawierać nazwę producenta.

 

Akceptowane zaświadczenia potwierdzające zaszczepienie:
Zaświadczenia spełniające powyższe wymagania ze wszystkich krajów, w formie papierowej lub elektronicznej, w tym unijne cyfrowe zaświadczenie COVID (EU DCC) (zgodne z rozporządzeniem 777/2021 w sprawie rozporządzenia UE 2021/953) oraz Międzynarodowa Książeczka Szczepień (Żółta Karta WHO) obejmująca szczepionki zatwierdzone przez WHO.

Lista zatwierdzonych szczepionek i odstępy między dawkami (lista jest aktualizowana w razie potrzeby):

szczepionka zatwierdzona przez Europejską Agencję Leków (EMA) lub Światową Organizację Zdrowia (WHO);

 1. szczepionka mRNA tozinameran-COVID-19 (Comirnaty; BNT162b2) Pfizer/BioNTech Manufacturing GmbH, 2 dawki podane w odstępie co najmniej 19 dni;
 2. szczepionka przeciw COVID-19 (Vaxzevria; ChAdOx1-S) AstraZeneca AB, 2 dawki podane w odstępie co najmniej 4 tygodni;
 3. szczepionka przeciw COVID-19 (ChAdOx1-S) AstraZeneca/SK Bio, SK Bioscience Co. Ltd, 2 dawki podane w odstępie co najmniej 4 tygodni;
 4. szczepionka przeciw COVID-19 (ChAdOx1-S) AstraZeneca (Covishield) Serum Institute of India Pvt. Ltd, 2 dawki podane w odstępie co najmniej 4 tygodni;
 5. szczepionka przeciw COVID-19 (Ad26.COV2-S) Janssen-Cilag International NV, 1 dawka;
 6. szczepionka przeciw COVID-19 (Spikevax; mRNA-1273), Moderna Biotech, 2 dawki podane w odstępie co najmniej 25 dni;
 7. szczepionka przeciw SARS-CoV-2 BIBP (Vero Cell), Sinopharm/Bejing Institute of Biological Products Co., Ltd, 2 dawki podane w odstępie co najmniej 3 tygodni;
 8. szczepionka przeciw COVID-19 Sinovac-CoronaVac (Vero Cell), Sinovac Life Sciences Co., Ltd, 2 dawki podane w odstępie co najmniej 3 tygodni.

Kontrola graniczna sprawdza, czy zaświadczenie o zaszczepieniu jest uznawane, a w razie potrzeby konsultuje się z przedstawicielem Głównego Epidemiologa (pracownikiem służby zdrowia). Ostateczna decyzja o uznaniu zaświadczenia należy do Głównego Epidemiologa.

Jeśli podróżny przedstawi dokument, który zostanie odrzucony, tzn. który nie spełnia wszystkich wymogów, pasażer ma obowiązek, podobnie jak inne osoby przyjeżdżające, wykonać dwa testy i poddać się 5-dniowej kwarantannie między testami. Jeżeli od podania drugiej dawki szczepionki (lub od podania jednodawkowej szczepionki Janssen) upłynęło mniej niż 14 dni, po przyjeździe do Islandii wymagane jest wykonanie jednego testu oraz przestrzeganie reguł dotyczących kwarantanny do czasu uzyskania wyniku tego testu.

Należy pamiętać, że choć powyższe zaświadczenia stanowią podstawę do zwolnienia z procedury obowiązującej na islandzkiej granicy w związku z pandemią COVID-19, zasady te nie muszą obowiązywać w innych krajach i na innych terytoriach.

Podróżni, którzy nie okażą akceptowanego na granicy zaświadczenia o przebyciu zakażenia lub pełnym zaszczepieniu i którzy w ciągu ostatnich 14 dni przebywali przez ponad 24 godziny w obszarze ryzyka, są zobowiązani:

 • okazać zaświadczenie o negatywnym wyniku testu PCR, które wydano nie wcześniej niż 72 godziny przed rozpoczęciem podróży;
 • wykonać test PCR na granicy po przyjeździe;
 • odbyć 5-dniową kwarantannę zakończoną drugim testem PCR.

Szczegółowe informacje są dostępne na stronie covid.is


Fyrst birt 19.01.2021
Síðast uppfært 03.09.2021

<< Til baka