Zaświadczenia o przebyciu zakażenia COVID-19 akceptowane na islandzkiej granicy (Vottorð um fyrri COVID-19 sýkingu tekin gild á landamærum). Pólska.

Zaświadczenia o przebyciu zakażenia COVID-19 akceptowane na islandzkiej granicy i zwalniające z procedury w trakcie kontroli granicznej

Wymóg poddania się testowi i odbycia kwarantanny po podróży:

 • Zgodnie z obowiązującymi przepisami wszyscy podróżni przybywający do Islandii z obszarów wysokiego ryzyka związanego z pandemią COVID-19 zobowiązani są przedstawić zaświadczenie o negatywnym wyniku testu PCR i wykonać test na granicy. Osoby, które nie są zwolnione z procedury obowiązującej na granicy, wykonują kolejny test po 5 dniach, a w czasie między testami przebywają na kwarantannie. Jeżeli wynik drugiego testu jest negatywny, kwarantanna zostaje zniesiona. Obecnie wszystkie kraje i regiony z wyjątkiem Grenlandii traktowane są jako obszary wysokiego ryzyka.
 • Wszyscy podróżni przybywający do Islandii muszą dokonać wstępnej rejestracji na stronie covid.is.
 • Wszyscy przybywający podróżni muszą wykonać co najmniej jeden test na obecność COVID-19, niezależnie od wieku i miejsca, z którego przybywają. Dotyczy to również osób posiadających zaświadczenie o zaszczepieniu lub zaświadczenie o przebytym zakażeniu.
 • W oczekiwaniu na wyniki badania należy przestrzegać instrukcji dotyczących kwarantanny.
 • Dzieci urodzone w 2005 r. lub później są zwolnione z obowiązku przedstawienia negatywnego wyniku testu PCR po przyjeździe. Wszystkie dzieci muszą wykonać jeden test przesiewowy na granicy. Testy u dzieci mogą być pobierane z nosogardzieli, gardła lub jamy ustnej. Dzieci nie są zwolnione z obowiązku badania, nawet jeżeli przeszły wcześniej COVID-19 lub są zaszczepione. Jeżeli rodzic / opiekun prawny zostanie objęty kwarantanną, dziecko również przebywa na kwarantannie, ale kwarantanna dziecka zostaje zniesiona jednocześnie z kwarantanną dorosłego bez konieczności wykonania drugiego testu. Jeżeli rodzic / opiekun prawny przedstawi zaświadczenie zwalniające z kwarantanny, wówczas kwarantanna zostanie zniesiona po otrzymaniu ujemnego wyniku testu po przybyciu.
 • Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie covid.is

Następujące zaświadczenia są akceptowane na granicy jako zwalniające z obowiązku przedstawienia negatywnego wyniku testu PCR i odbycia kwarantanny:

 1. Zaświadczenie o zaszczepieniu przeciw COVID-19 spełniające określone wymogi: Wymagane dokumenty można sprawdzić tutaj.
 2. Zaświadczenia o przebyciu zakażenia COVID-19, które spełniają wymagania określone przez Głównego Epidemiologa. Wymagania te wymieniono poniżej w niniejszym dokumencie.

Ważne zaświadczenie o przebyciu zakażenia COVID-19 to udokumentowane wyniki z laboratorium (lub potwierdzenie od Głównego Epidemiologa w Islandii). Akceptowane są zaświadczenia spełniające wymogi ze wszystkich krajów. Rozpoznania kliniczne są traktowane jako nieważne.

Zaświadczenia mogą mieć formę papierową lub elektroniczną. Kontrola graniczna sprawdza ważność zaświadczenia i w razie konieczności konsultuje się z przedstawicielem Głównego Epidemiologa (pracownikiem służby zdrowia). Ostateczna decyzja o ważności zaświadczenia należy do Głównego Epidemiologa. Jeśli podróżny przedstawi nieważny dokument, tzn. niespełniający wszystkich wymogów, ma on obowiązek, podobnie jak inne osoby przyjeżdżające, wykonać dwa testy i poddać się kwarantannie między testami w wyznaczonym ośrodku kwarantanny zbiorowej (jeżeli dotyczy).

Za ważne potwierdzenie przebytej infekcji COVID-19 uznaje się następujące zaświadczenia. Akceptowane są zaświadczenia pochodzące z krajów należących do EOG i spoza EOG:

 • Dodatni wynik testu PCR (RT-PCR) w kierunku SARS-CoV-2/COVID-19, datowany na co najmniej 14 dni wcześniej.
 • Obecność przeciwciał (IgG) przeciwko SARS-CoV-2/COVID-19, potwierdzona testem serologicznym ELISA*.

Wyniki szybkich testów diagnostycznych RDT (antygenowych lub na przeciwciała) nie są akceptowane.

Zaświadczenia o posiadaniu przeciwciał przeciwko białku S nie są akceptowane, jeśli test został wykonany 1.01.2021 r. lub wcześniej.

Zaświadczenie o przebyciu zakażenia COVID-19 musi także spełniać następujące warunki i zawierać następujące informacje:

 • Zaświadczenie powinno być sporządzone w języku islandzkim, duńskim, norweskim, szwedzkim lub angielskim. Dokument sporządzony w innym języku jest ważny jedynie razem z uwierzytelnionym tłumaczeniem na jeden z powyższych języków.
 • Imię i nazwisko (zgodne z danymi w dokumentach podróży).
 • Data urodzenia.
 • Data wykonania testu.
 • Informacja o miejscu wykonania testu (kraj/miejscowość/adres).
 • Nazwa laboratorium / wydawcy zaświadczenia.
 • Data wystawienia zaświadczenia.
 • Numer telefonu laboratorium lub odpowiedzialnego organu (a przynajmniej informacje wystarczające do zweryfikowania wyników, np. adres strony internetowej).
 • Rodzaj wykonanego testu (test PCR lub serologiczne oznaczenie przeciwciał/ELISA*).
 • Wynik testu (dodatni wynik testu PCR na obecność SARS-CoV-2/COVID-19 lub obecność przeciwciał (IgG)).

* EIA, ECLIA, ELFA, CMIA, CLIA, CLMIA to testy równorzędne do ELISA

Należy pamiętać, że jakkolwiek powyższe zaświadczenia stanowią podstawę do zwolnienia z procedury obowiązującej na islandzkiej granicy w związku z pandemią COVID-19, zasady te nie muszą obowiązywać w innych krajach.


Fyrst birt 19.01.2021
Síðast uppfært 01.05.2021

<< Til baka