Zaświadczenia o przebyciu zakażenia COVID-19 lub potwierdzające obecność przeciwciał, akceptowane w Islandii i zwalniające z procedury w trakcie kontroli granicznej

Podróżni przedstawiający zaświadczenie o przebyciu zakażenia (dodatni wynik testu PCR) lub obecność przeciwciał (według poniższych kryteriów) są zwolnieni z określonych obostrzeń na granicy w związku z epidemią COVID-19.

Podróżujący, którzy posiadają ważne zaświadczenie potwierdzające przebycie zakażenia COVID-19 lub pełne zaszczepienie, muszą okazać na granicy również negatywny wynik testu PCR lub antygenowego, aby uzyskać zwolnienie z kwarantanny. Negatywny wynik testu należy uzyskać nie wcześniej niż 72 godziny przed rozpoczęciem podróży (wejściem na pokład).

Podróżni, którzy po przybyciu do kraju nie są w stanie okazać zaświadczenia o negatywnym wyniku testu, są zobowiązani do wykonania testu PCR na granicy i muszą liczyć się z odmową przekroczenia granicy lub potencjalną grzywną. Odmowa przekroczenia granicy może dotyczyć wyłącznie osób niebędących obywatelami Islandii. W oczekiwaniu na wyniki testu należy przestrzegać zasad dotyczących kwarantanny.

Podróżni po niedawnym zakażeniu COVID-19, którzy przedstawią dodatni wynik testu PCR sprzed więcej niż 14 dni, ale mniej niż 180 dni, są zwolnieni z obowiązku okazania negatywnego wyniku testu po przybyciu.

Informacja dotycząca badania po przybyciu:
Obywatele Islandii i osoby z prawem stałego pobytu oraz inni podróżni powiązani z Islandią muszą wykonać test na COVID-19 w ciągu 2 dni od przybycia do kraju, nawet jeśli okazali zaświadczenie potwierdzające pełne zaszczepienie lub negatywny wynik testu po przybyciu. Osoby po niedawnym przebyciu zakażenia są zwolnieni z obowiązku przedłożenia dodatniego wyniku testu PCR. Więcej informacji znajduje się na stronie covid.is oraz w formularzu rejestracji przed podróżą.

Dzieci urodzone w roku 2005 lub później są zwolnione z obowiązku okazania negatywnego wyniku testu. Dzieci urodzone w roku 2016 lub później są również zwolnione z obowiązku wcześniejszej rejestracji oraz konieczności wykonania testu. Jeśli towarzyszący dziecku rodzic lub opiekun prawny zostanie objęty kwarantanną, dziecko również zostanie nią objęte, ale kwarantanna dziecka będzie zniesiona jednocześnie z kwarantanną dorosłego bez konieczności wykonania testu u dziecka. Jeśli rodzic lub opiekun prawny dziecka okaże zaświadczenie znoszące obowiązek kwarantanny lub jeśli dziecko podróżuje samo, jest ono zwolnione z obowiązku odbycia kwarantanny.

 

Wszyscy podróżni muszą dokonać wstępnej rejestracji na stronie covid.is

Zaświadczenia uznawane na granicy:

 1. Zaświadczenie o pełnym zaszczepieniu przeciw COVID-19, spełniające wymagania Głównego Epidemiologa.
 2. Zaświadczenie o przebyciu zakażenia COVID-19 / obecności przeciwciał, spełniające poniższe wymagania. Sprawdź wymagania tutaj.


Za potwierdzenie przebycia zakażenia COVID-19 uznaje się następujące zaświadczenia:

 • dodatni wynik testu PCR (RT-PCR) w kierunku SARS-CoV-2/COVID-19, datowany na co najmniej 14 dni wcześniej;
 • obecność przeciwciał (IgG) przeciwko SARS-CoV-2/COVID-19 potwierdzona testem serologicznym ELISA lub równoważnym* (zob. poniżej).
 • Dodatnie wyniki szybkich testów diagnostycznych RDT (szybkich testów PCR lub na obecność przeciwciał) nie są akceptowane w zakresie przebycia zakażenia.


Zaświadczenie o przebyciu zakażenia COVID-19 musi spełniać następujące warunki: Zaświadczenia spełniające te kryteria są uznawane ze wszystkich krajów i mogą być okazywane w formie papierowej lub elektronicznej, w tym w postaci unijnego cyfrowego zaświadczenia COVID (EU DCC) (zgodnie z rozporządzeniem 777/2021 w sprawie rozporządzenia UE 2021/953).

 • Zaświadczenie powinno być sporządzone w języku islandzkim, duńskim, norweskim, szwedzkim lub angielskim. Dokument sporządzony w innym języku jest akceptowany jedynie razem z uwierzytelnionym tłumaczeniem na jeden z powyższych języków.
 • Musi zawierać imię i nazwisko (zgodne z danymi w dokumentach podróży).
 • Musi zawierać datę urodzenia.
 • Musi zawierać datę wykonania testu.
 • Musi zawierać miejsce wykonania testu (kraj/miejscowość/adres).
 • Musi zawierać nazwę laboratorium lub wydawcy zaświadczenia.
 • Musi zawierać datę wydania zaświadczenia.
 • Musi zawierać numer telefonu laboratorium lub odpowiedzialnej instytucji (a przynajmniej informacje wystarczające do zweryfikowania wyników, np. adres strony internetowej).
 • Musi zawierać rodzaj wykonanego testu (test PCR lub na obecność przeciwciał). Nie może to być szybki test PCR ani szybki test na obecność przeciwciał.
 • Wynik testu
 • Dodatni wynik testu PCR na obecność SARS-CoV-2/COVID-19
 • Obecność przeciwciał (IgG) wykrytych uznawaną metodą lub wynik liczbowy
  • Przeciwciała IgM pojawiają się wkrótce po zakażeniu, a IgG wytwarzane są później. Wynik potwierdzający wykrycie wyłącznie przeciwciał IgM nie jest uznawany.

* EIA, ECLIA, ELFA, CMIA, CLIA, CLMIA to testy będące odpowiednikami testu ELISA.

Kontrola graniczna sprawdza, czy zaświadczenie jest uznawane, a w razie konieczności konsultuje się z przedstawicielem Głównego Epidemiologa (pracownikiem służby zdrowia). Ostateczna decyzja o uznaniu zaświadczenia należy do Głównego Epidemiologa.

Jeśli podróżny okaże zaświadczenie o przebyciu infekcji, które zostanie odrzucone, tzn. nie spełnia wszystkich wymogów, ma obowiązek, podobnie jak inne osoby przyjeżdżające, wykonać dwa testy i poddać się kwarantannie między testami.

Należy pamiętać, że choć powyższe zaświadczenia stanowią podstawę do zwolnienia z procedury obowiązującej na islandzkiej granicy w związku z pandemią COVID-19, zasady te nie muszą obowiązywać w innych krajach.

Podróżni, którzy nie okażą akceptowanego na granicy zaświadczenia o przebyciu zakażenia/obecności przeciwciał lub pełnym zaszczepieniu i którzy w ciągu ostatnich 14 dni przebywali przez ponad 24 godziny w obszarze ryzyka, są zobowiązani:

 • okazać zaświadczenie o ujemnym wyniku testu PCR, które wydano nie wcześniej niż 72 godziny przed odlotem;
 • wykonać test PCR na granicy po przyjeździe;
 • odbyć 5-dniową kwarantannę zakończoną drugim testem PCR.

Fyrst birt 19.01.2021
Síðast uppfært 03.09.2021

<< Til baka