Zaświadczenia o przebyciu zakażenia COVID-19 akceptowane na islandzkiej granicy

Zgodnie z obowiązującymi przepisami wszyscy podróżni przybywający do Islandii z obszarów wysokiego ryzyka związanego z pandemią COVID-19 zobowiązani są przedstawić zaświadczenie o negatywnym wyniku testu PCR i wykonać test na granicy i kolejny po 5 dniach, a w międzyczasie przebywać na kwarantannie. Jeżeli wynik drugiego testu jest negatywny, następuje zwolnienie z kwarantanny. Obecnie wszystkie kraje i terytoria traktowane są jako obszary wysokiego ryzyka.

Wszyscy podróżni przybywający do Islandii muszą dokonać wstępnej rejestracji na stronie covid.is. Dzieci urodzone w 2005 roku lub później muszą przejść kwarantannę wraz z rodzicem/opiekunem, ale są zwolnione z obowiązkowych testów. Jeśli podróżują w pojedynkę bądź ich rodzic/opiekun jest objęty zwolnieniem, muszą po przybyciu odbyć 5-dniową kwarantannę, a następnie poddać się testowi. Szczegóły można sprawdzić na stronie covid.is. Dzieci do 2. roku życia są zwolnione z obowiązkowych testów, ale nie z kwarantanny. Dzieci zwolnione są również z obowiązku przedstawienia negatywnego wyniku testu PCR.

Podróżny, który po przyjeździe do Islandii okaże ważne zaświadczenie o przebyciu zakażenia COVID-19 na terenie Islandii lub EOG/EFTA* (pozytywny wynik testu PCR i/lub na obecność przeciwciał), jest zwolniony z testu w związku z założeniem nabycia odporności na SARS-CoV-2/COVID-19 zgodnie zustawą nr 161/2021. Osoba taka jest również zwolniona z obowiązku przedstawienia zaświadczenia o negatywnym wyniku testu PCR.

Termin „zaświadczenie” oznacza dokument wydany przez laboratorium na terenie EOG/EFTA* lub potwierdzenie wydane przez Głównego Epidemiologa Islandii. Rozpoznania kliniczne są traktowane jako nieważne.

Zaświadczenia mogą mieć formę papierową lub elektroniczną. Kontrola graniczna sprawdza ważność zaświadczenia i w razie konieczności konsultuje się z przedstawicielem Głównego Epidemiologa (pracownikiem służby zdrowia). Ostateczna decyzja o ważności zaświadczenia należy do Głównego Epidemiologa. Jeśli podróżny przedstawi nieważny dokument, tzn. niespełniający wszystkich wymogów, ma on obowiązek, podobnie jak inne osoby przyjeżdżające, wykonać dwa testy i przebywać na kwarantannie pomiędzy testami.

Za ważne potwierdzenie przebytej infekcji COVID-19 uznaje się następujące zaświadczenia:

 • Pozytywny wynik testu PCR w kierunku SARS-CoV-2/COVID-19 datowany na co najmniej 14 dni wcześniej.
 • Obecność przeciwciał na SARS-CoV-2/COVID-19 potwierdzona testem serologicznym ELISA**.
 • Wyniki szybkich testów diagnostycznych RDT (antygenowych lub na przeciwciała) nie są akceptowane.

Zaświadczenia mogą mieć formę papierową lub elektroniczną. Kontrola graniczna sprawdza ważność zaświadczenia i w razie konieczności konsultuje się z przedstawicielem Głównego Epidemiologa (pracownikiem służby zdrowia). Ostateczna decyzja o ważności zaświadczenia należy do Głównego Epidemiologa. Jeśli podróżny przedstawi nieważny dokument, tzn. niespełniający wszystkich wymogów, ma on obowiązek, podobnie jak inne osoby przyjeżdżające, wykonać dwa testy i przebywać na kwarantannie pomiędzy testami.

Zaświadczenie o przebyciu zakażenia COVID-19 powinno zawierać:

 • Zaświadczenie powinno być sporządzone w języku islandzkim, duńskim, norweskim, szwedzkim lub angielskim. Dokument sporządzony w innym języku jest ważny jedynie razem z uwierzytelnionym tłumaczeniem na jeden z powyższych języków.
 • Imię i nazwisko (zgodne z danymi w dokumentach podróży).
 • Datę urodzenia.
 • Datę wykonania testu.
 • Informację o miejscu pobrania próbki (kraj/miejscowość/adres).
 • Nazwę laboratorium lub nazwę wydawcy zaświadczenia.
 • Datę wystawienia zaświadczenia.
 • Numer telefonu laboratorium lub kompetentnego organu.
 • Rodzaj wykonanego testu (test PCR lub serologiczne oznaczenie przeciwciał ELISA/EIA**).
 • Wynik testu (pozytywny wynik testu PCR na SARS-CoV-2 lub obecność przeciwciał).

* oraz Andora, Monako, San Marino i Watykan.
** EIA, ECLIA, ELFA, CMIA, CLIA, CLMIA to testy równorzędne do ELISA.

Należy pamiętać, że chociaż powyższe zaświadczenia stanowią podstawę do zwolnienia z kwarantanny po przekroczeniu granicy islandzkiej, takie same zasady nie muszą obowiązywać w innych krajach.


Fyrst birt 19.01.2021
Síðast uppfært 25.02.2021

<< Til baka