Zaświadczenie o przebytej infekcji COVID-19 ważne na granicy (Vottorð á landamærum. Pólska)

Aktualnie obowiązujące przepisy stanowią, że osoby podróżujące na Islandię z obszarów wysokiego ryzyka zakażenia wirusem wywołującym COVID-19 muszą odbyć 14-dniową kwarantannę lub poddać się testowi na przejściu granicznym. Obecnie wszystkie kraje zostają oznaczone jako obszary ryzyka. Każda osoba przybywająca do Islandii musi zarejestrować się na stronie internetowej covid.is. Nie uwzględnia się tu dzieci urodzonych w 2005 roku i później. Więcej szczegółów podano na stronie covid.is.

Działania przesiewowe obejmują pobieranie próbek na granicy po przyjeździe do Islandii i ponownie 5 dni później, jeżeli wynik pierwszej próbki okaże się negatywny. W okresie między pierwszym a drugim testem należy przestrzegać zasad kwarantanny. W przypadku negatywnego wyniku drugiego testu obowiązek dalszego odbywania kwarantanny zostaje uchylony.

Zaświadczenia o potwierdzonym przebyciu COVID-19 w Islandii (pozytywny wynik testu PCR i/lub wynik oznaczenia przeciwciał) są akceptowane po przyjeździe do Islandii; w takich przypadkach odstępuje się od kwarantanny i testu na podstawie zakładanej odporności na zakażenie wirusem SARS-CoV-2 i na COVID-19. Zgodnie z decyzją rządu Islandii porównywalne zaświadczenia wydawane dla obywateli krajów należących do UE/EFTA (Unia Europejska / Europejskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu) będą również akceptowane od 10 grudnia 2020 r. zgodnie z ustawą nr 1199/2020.

Termin „zaświadczenie” oznacza zaświadczenie wydane przez laboratorium z siedzibą na terenie UE/EEA* lub potwierdzenie wydane przez Głównego Epidemiologa Islandii. Rozpoznania kliniczne są traktowane jako nieważne.

Zaświadczenia mogą mieć formę papierową lub elektroniczną. Służby graniczne ocenią, czy zaświadczenia są ważne i w razie potrzeby zasięgną opinii Głównego Epidemiologa (pracownika ochrony zdrowia), a ostateczna decyzja dotycząca ważności zaświadczenia należy do Głównego Epidemiologa. W przypadku, gdy pasażer okaże nieważne zaświadczenie, tj. jeżeli dowolny z koniecznych warunków nie będzie spełniony, podróżny, tak samo jak inni podróżni, będzie miał obowiązek poddać się 14-dniowej kwarantannie lub wykonać dwa testy z możliwością skróconej kwarantanny.

Następujące zaświadczenia uznawane są za ważne potwierdzenie przebytej infekcji COVID-19:

 • pozytywny wynik testu PCR w kierunku SARS-CoV-2/COVID-19, wydany co najmniej 14 dni wcześniej;
 • oznaczenie serologiczne ELISA w kierunku przeciwciał potwierdzające obecność przeciwciał przeciwko wirusowi SARS-CoV-2/COVID-19.

Szybkie testy diagnostyczne (RDT) nie są akceptowane (testy antygenowe lub na obecność przeciwciał).

Zaświadczenie musi:

 • być publikowane w języku islandzkim, duńskim, norweskim, szwedzkim lub angielskim;
 • zawierać imię i nazwisko (zgodne z danymi w dokumentach podróżnych);
 • zawierać datę urodzenia;
 • zawierać datę pobrania próbki;
 • zawierać informację o miejscu pobrania próbki (kraj, miejscowość, adres);
 • zawierać nazwę laboratorium lub nazwę wydawcy zaświadczenia;
 • zawierać datę wydania;
 • zawierać numer telefonu osoby lub laboratorium odpowiedzialnych za wydanie zaświadczenia;
 • podawać typ wykonanego testu (test PCR lub serologiczne oznaczenie przeciwciał ELISA**);
 • zawierać wynik testu (pozytywny wynik testu PCR na SARS-CoV-2 lub obecność przeciwciał).

*oraz w Andorze, Monako, San Marino i Watykanie.
** testy EIA, ECLIA, CLIA, CLMIA są równoważne testom ELISA.


Fyrst birt 02.12.2020

<< Til baka