Vottorð vegna fyrri sýkingar af völdum COVID-19 tekin gild á landamærum frá og með 10. desember 2020

Núgildandi reglur gera ráð fyrir að allir sem koma til Íslands frá áhættusvæðum m.t.t. COVID-19 fari í 14 daga sóttkví eða velji skimun við landamærin. Í dag eru öll lönd skilgreind sem áhættusvæði. Allir sem koma til landsins þurfa að forskrá sig á covid.is. Börn fædd árið 2005 og síðar eru undanþegin. Sjá nánar á covid.is.

Skimun innifelur sýnatöku á landamærum við komuna og aftur 5 dögum síðar ef fyrra sýni er neikvætt. Á milli fyrri og seinni sýnatöku þarf að fylgja reglum um sóttkví. Ef seinna sýnið er neikvætt er sóttkví aflétt.

Vottorð um staðfesta COVID-19 sýkingu á Íslandi (jákvætt PCR próf og/eða mæld mótefni) hafa verið tekin gild við komu til landsins og er þá sóttkví og sýnataka undanþegin á grundvelli ætlaðs ónæmis fyrir SARS-CoV-2 og COVID-19. Samkvæmt ákvörðun ríkisstjórnar Íslands verða sambærileg erlend vottorð frá löndum innan EES/EFTA-svæðis einnig tekin gild frá og með 10. desember 2020 sbr. reglugerð nr. 1199/2020.

Með vottorði er hér átt við vottorð um rannsóknarniðurstöðu frá rannsóknarstofu í EES/EFTA ríki* eða staðfestingu frá sóttvarnalækni á Íslandi. Klínísk sjúkdómsgreining er ekki tekin gild.

Vottorð má vera á pappír eða á rafrænu formi. Landamæraverðir meta hvort vottorð er gilt og kalla til fulltrúa sóttvarnalæknis (heilbrigðisstarfsmann) ef þarf og lokaákvörðun um gildi vottorðs er á ábyrgð sóttvarnalæknis. Ef farþegi framvísar vottorði sem er ógilt, þ.e. ef einhver þeirra skilyrða sem er krafist eru ekki fyrir hendi, skal viðkomandi sæta þeim sóttvarnarráðstöfunum sem öðrum komufarþegum er gert að sæta, þ.e. að fara í 14 daga sóttkví eða gangast undir tvöfalda skimun og sóttkví á milli.

Eftirfarandi vottorð eru tekin gild sem staðfesting á fyrri COVID-19 sýkingu:

 • Jákvætt PCR-próf fyrir SARS-CoV-2/COVID-19 sem er a.m.k. 14 daga gamalt.
 • Mótefnamæling með ELISA blóðvatnsprófi á rannsóknarstofu sem staðfestir mótefni gegn SARS-CoV-2/COVID-19.
 • Ekki er tekið við hraðprófum/skyndiprófum (e.RDT) sem mæla mótefnavaka (e. antigen) eða mótefni.

Vottorð þarf að uppfylla eftirfarandi skilyrði:

 • Vottorð þarf að vera á íslensku, dönsku, norsku, sænsku eða ensku. Vottorð á öðru tungumáli má taka gilt ef þýðing stimpluð af löggildum skjalaþýðanda fylgir á einu af tungumálunum sem krafist er.
 • Fornafn og eftirnafn (sambærilegt við ferðaskilríki).
 • Fæðingardagur.
 • Hvenær sýnataka fór fram (dagsetning)
 • Hvar sýnatakan fór fram (land/borg/heimilisfang).
 • Heiti rannsóknarstofu/útgefanda vottorðs.
 • Dagsetning vottorðs.
 • Símanúmer hjá þeim aðila sem er ábyrgur fyrir útgáfu vottorðsins eða rannsóknarstofu.
 • Tegund prófs (PRC-próf eða mótefnamæling með ELISA blóðvatnsprófi**).
 • Niðurstaða rannsóknar (PCR-próf jákvætt fyrir SARS-CoV-2 eða mótefni til staðar).

*auk Andorra, Mónakó, San Marínó og Vatíkanið.
**EIA, ECLIA, CLIA, CLMIA eru sambærileg próf við ELISA

Athugið að þó þessi vottorð séu tekin gild á landamærum Íslands til undanþágu á sóttkví á það ekki endilega almennt við um önnur lönd.


Fyrst birt 26.11.2020
Síðast uppfært 12.01.2021

<< Til baka