Leiðbeiningar um rými utanhúss og innandyra vegna COVID-19

(English)

Fjöldatakmörkun á samkomum fer eftir ákvörðun yfirvalda hverju sinni.

Skv. reglugerð heilbrigðisráðherra, mega mest 150 manns koma saman í rými innan- sem utandyra (með ákveðnum undantekningum).

Um öll rými og svæði gildir að einstaklingar eiga ekki að koma inn á þau ef þeir:

  • Eru í sóttkví.
  • Eru í einangrun (einnig meðan beðið er niðurstöðu sýnatöku).
  • Eru með einkenni um COVID-19 (hósta, hita, hálssærindi, kvefeinkenni, höfuðverk, bein- eða vöðvaverki, þreytu, andþyngsli). 

Þeir sem hafa verið í einangrun vegna COVID-19 smits og ekki eru liðnir 14 dagar frá útskrift þurfa að huga sérstaklega að sóttvörnum og ekki umgangast viðkvæma hópa.

Börn fædd árið 2015 og síðar eru undanþegin fjöldatakmörkunum og nálægðartakmörkunum. Börn fædd 2005 og síðar eru undanþegin grímuskyldu.

Á samkomum, öllum vinnustöðum og í allri annarri starfsemi skal tryggja að hægt sé að hafa a.m.k. 2 metra á milli einstaklinga sem ekki eru í nánum tengslum. Nálægðartakmörkun skal þó vera a.m.k. 1 metri í skólastarfi, á sitjandi viðburðum, veitingastöðum, og sund- og baðstöðum.

Einstaklingar eiga að virða nálægðartakmarkanir á milli ótengdra aðila. Fullorðnir þurfa þannig að virða nálægðartakmörk sín á milli og við ótengd börn.

Rými þurfa að vera aðskilin með a.m.k. 2 metra háu skilrúmi eða 2 metra bili sem ekki má fara yfir.

Á veitingastöðum er hámarksfjöldi viðskiptavina í rými 150 sem skulu vera skráðir í númeruð sæti. Virða þarf 1 metra fjarlægð milli ótengdra aðila.

Verslunum er heimilt að taka við 5 viðskiptavinum á hverja 10 m2, ef hægt er að tryggja 2 metra nálægðartakmörk.

Í athöfnum trú- og lífsskoðunarfélaga er allt að 300 einstaklingum heimilt að vera viðstaddir. Skulu allir vera skráðir í númeruð sæti og tryggja þarf 1 metra milli ótengdra aðila. Á sitjandi viðburðum skal bera andlitsgrímu. Fjöldi í erfidrykkjum, veislum og sambærilegu er hámark 150 manns í rými.

Um sviðslistir og aðra menningarviðburði gildir allt að 150 manns í rými og leitast skal við að halda 1 metra nálægðartakmörk þó nánd og snerting sé heimil. Heimilt er að taka á móti allt að 300 sitjandi gestum/áhorfendum í hverju rými og allir gestir skulu skráðir og sitja í númeruðum sætum. Fjarlægð milli ótengdra gesta skal vera a.m.k. 1 metri. Skulu gestir bera andlitsgrímu nema þegar neytt er drykkjar- eða neysluvöru.

Hámarksfjöldi á íþróttaæfingum og -keppnum er 150 manns í rými. Íþróttir sem krefjast nálægðar og snertingar eru undanþegnar nálægðartakmörkun. ÍSÍ setur sérsamböndum nánari reglur í samvinnu við sóttvarnalækni m.a. um áhorfendur (sjá á vef ÍSÍ).

Hámarksfjöldi á heilsu- og líkamsræktarstöðvum og sund- og baðstöðum miðast við leyfilegan hámarksfjölda gesta samkvæmt starfsleyfi. Sé hámarksfjöldi gesta ekki skráður skal miða við þann fjölda sem fataskiptirými gerir ráð fyrir. Í hverju rými í heilsu- og líkamsræktarstöðvum skulu ekki vera fleiri en að hámarki 150 manns og 2 metra nálægðartakmörk. Skulu viðskiptavinir skráðir fyrirfram. Sjá nánari leiðbeiningar sem sóttvarnalæknir setur.

Tjaldsvæðum er heimilt að taka á móti hámarksfjölda móttökugetu hvers svæðis. Á svæðunum gildir 2 metra nálægðartakmörkun og þar sem henni verður ekki viðkomið ber að nota andlitsgrímu.

Auðvelt aðgengi að handþvottaaðstöðu og/eða handspritti þarf að vera til staðar í hverju rými en a.m.k. við innganga, og í verslunum við afgreiðslukassa og innkaupakerrur.

Enginn samgangur er heimilaður á milli rýma. Hvert skilgreint rými þarf helst að hafa eigin inngang og útgang. Hægt er að nota sama inn- og útgang ef aðilar í hverju rými fara inn og út á aðskilinn hátt (á mismunandi tímum) þannig að engin blöndun sé á milli hópa. Lofta ætti út á milli hópa ef hægt er og þrífa snertifleti ef kostur.

Salerni þurfa að vera aðskilin fyrir hvert rými. Ekki má samnýta salerni milli rýma á neinn hátt.

Starfsfólk eða framleiðsluaðilar mega ekki fara á milli rýma.

Innandyra skal þrífa eins oft og unnt er, sérstaklega sameiginlega snertifleti a.m.k. daglega. Þá skal tryggja góða loftræstingu og opna glugga og hurðir til að lofta vel út í a.m.k. 15 mín (eða lengur) í senn, sé þess kostur, nokkrum sinnum yfir daginn.

Brýna þarf fyrir einstaklingum að gæta ýtrustu varkárni og virða reglur um nálægðartakmarkanir og sóttvarnir. Veggspjöld til áminningar sem hægt er að nota eru til á covid.is.


Fyrst birt 01.07.2020
Síðast uppfært 26.05.2021

<< Til baka