Leiðbeiningar um rými utanhúss og innandyra vegna COVID-19

(English)

Fjöldatakmörkun á samkomum fer eftir ákvörðun yfirvalda hverju sinni.

Skv. reglugerð heilbrigðisráðherra, mega mest 200 manns koma saman í rými innan- sem utandyra.

Rými þurfa að vera aðskilin með a.m.k. 2 metra háu skilrúmi eða 1 metra bili sem ekki má fara yfir.

Um öll rými og svæði gildir að einstaklingar eiga ekki að koma inn á þau ef þeir:

  • Eru í sóttkví.
  • Eru í einangrun (einnig meðan beðið er niðurstöðu sýnatöku).
  • Eru með einkenni um COVID-19 (hósta, hita, hálssærindi, kvefeinkenni, höfuðverk, bein- eða vöðvaverki, þreytu, andþyngsli, uppköst eða niðurgang.
  • Hafa verið erlendis sl. 14 daga og hafa ekki farið í sýnatöku eftir komuna. Á við menningar- og íþróttaviðburði og sambærilegt.

Þeir sem hafa verið í einangrun vegna COVID-19 smits og ekki eru liðnir 14 dagar frá útskrift þurfa að huga sérstaklega að sóttvörnum og ekki umgangast viðkvæma hópa.

Börn fædd árið 2016 og síðar eru undanþegin fjöldatakmörkunum og nálægðartakmörkunum. Börn fædd 2006 og síðar eru undanþegin grímuskyldu.

Á samkomum, öllum vinnustöðum og í allri annarri starfsemi skal tryggja að hægt sé að hafa a.m.k. 1 metra á milli einstaklinga sem ekki eru í nánum tengslum. Fullorðnir þurfa þannig að virða nálægðartakmörk sín á milli og við ótengd börn.

Á veitingastöðum er hámarksfjöldi viðskiptavina í rými 100 og skulu þeir vera skráðir með nafni, kennitölu og símanúmeri. Virða þarf 1 metra fjarlægð milli ótengdra aðila.

Hámarksfjöldi í verslunum er 200 viðskiptavinir og er grímuskylda ef ekki hægt er að tryggja 1 metra nálægðartakmörk.

Á sviðslistum og öðrum menningarviðburðum er heimilt allt að 200 sitjandi áhorfendur í hverju rými en 100 manns á sviði. Áhorfendur skulu nota grímu nema þegar neytt er drykkjar- eða neysluvöru. Heimilt er að hafa hlé en veitingasala í hléum er óheimil. Allir gestir skulu skráðir í númeruð sæti með nafni, kennitölu og símanúmeri.

Hámarksfjöldi á íþróttaæfingum og -keppnum þeirra sem fæddir eru 2005 og fyrr er 100 manns í rými en 200 börn í rými ef fædd 2006 og síðar. Íþróttir sem krefjast meiri nálægðar eða snertingar eru undanþegnar nálægðartakmörkun. Hámarksfjöldi áhorfenda á íþróttaviðburðum er 200 í rými og þar er grímuskylda. Skylt er að skrá áhorfendur eð nafni, kennitölu og símanúmeri í númeruð sæti. Óheimilt er að selja veitingar á íþróttaviðburðum. ÍSÍ setur sérsamböndum nánari reglur í samvinnu við sóttvarnalækni m.a. um áhorfendur (sjá á vef ÍSÍ).

Hámarksfjöldi á heilsu- og líkamsræktarstöðvum, sund- og baðstöðum miðast við 75% af leyfilegan hámarksfjölda gesta samkvæmt starfsleyfi. Í hverju rými í heilsu- og líkamsræktarstöðvum skulu ekki vera fleiri en að hámarki 200 manns og 1 metra nálægðartakmörk virt. Á á heilsu- og líkamsræktarstöðvum skulu viðskiptavinir skráðir fyrir fram. Sjá nánari leiðbeiningar sem sóttvarnalæknir setur.

Tjald- og hjólhýsasvæðum er heimilt að taka á móti 75% af hámarksfjölda móttökugetu hvers svæðis og hámark 200 manns í rými. Á svæðunum gildir 1 metra nálægðartakmörkun milli aðila sem ekki eru í nánum tengslum en ella skal nota grímu. Sjá leiðbeiningar sóttvarnalæknis.

Auðvelt aðgengi að handþvottaaðstöðu og/eða handspritti þarf að vera til staðar í hverju rými en a.m.k. við innganga, og í verslunum við afgreiðslukassa og innkaupakerrur.

Enginn samgangur er heimilaður á milli rýma. Hvert skilgreint rými þarf helst að hafa eigin inngang og útgang. Hægt er að nota sama inn- og útgang ef aðilar í hverju rými fara inn og út á aðskilinn hátt (á mismunandi tímum) þannig að engin blöndun sé á milli hópa. Lofta ætti út á milli hópa ef hægt er og þrífa snertifleti ef kostur.

Salerni þurfa að vera aðskilin fyrir hvert rými. Ekki má samnýta salerni milli rýma á neinn hátt.

Starfsfólk eða framleiðsluaðilar mega ekki fara á milli rýma.

Innandyra skal þrífa eins oft og unnt er, sérstaklega sameiginlega snertifleti a.m.k. daglega. Þá skal tryggja góða loftræstingu og opna glugga og hurðir til að lofta vel út í a.m.k. 15 mín (eða lengur) í senn, sé þess kostur, nokkrum sinnum yfir daginn.

Brýna þarf fyrir einstaklingum að gæta ýtrustu varkárni og virða reglur um nálægðartakmarkanir og sóttvarnir. Veggspjöld til áminningar sem hægt er að nota eru til á covid.is.


Fyrst birt 01.07.2020
Síðast uppfært 27.07.2021

<< Til baka