Skilgreind svæði með smitáhættu og reglur um för yfir landamæri - Defined areas with risk of infection and rules regarding border crossing

(English below) (Polski poniżej)


Áhættusvæði: öll lönd og svæði heims frá og með 19.8.2020 [til og með 18.8. eru Danmörk, Finnland, Færeyjar, Grænland, Noregur og Þýskaland undanskilin]

Reglulega verður endurmetið hvort fleiri lönd falli ekki lengur undir áhættusvæði.

Ferðalög
Frá Íslandi: Íbúum Íslands er ráðið frá ferðalögum á áhættusvæði.

Til Íslands: Takmarkanir á ferðaheimildum hingað til lands eru á vegum dómsmálaráðuneytis. Upplýsingar um núgildandi reglur varðandi ferðaheimildir má nálgast á vef Útlendingastofnunar hér. Sjá nýjustu upplýsingar um ferðatakmarkanir.

Allir sem fæddir eru fyrir 2005 og ferðast hingað til lands frá áhættusvæði þurfa að forskrá sig í skimun fyrir COVID-19 og sóttkví, sjá nánar hér. Gjald er innheimt fyrir skimun.

Forskráning vegna komu til Íslands

Ferðamenn bera sjálfir gisti- og uppihaldskostnað meðan á sóttkví stendur enda hafi þeir komið sjálfviljugir hingað til lands þrátt fyrir kröfu stjórnvalda um sóttkví.

Einstaklingar sem greinast með virkan COVID-19 sjúkdóm hér á landi sæta einangrun í 14 daga eða þar til 7 dögum eftir að einkenni eru horfin. Sjá nánar um einangrun hér. Ferðafélagar og aðrir sem eru útsettir fyrir smiti vegna tengsla við einstakling með virkt smit fara í sóttkví í 14 daga eftir síðustu mögulegu útsetningu.

Mælt er með að allir sem staddir eru hér á landi hlaði niður smáforritinu Rakning-C19 en það er notað til að miðla upplýsingum um niðurstöður landamæraskimunar o.fl. og getur einnig nýst við rakningu þegar virkt smit greinist, hvort sem er við skimun eða vegna veikinda, ef notandi heimilar rakningateymi aðgang að gögnum smáforritsins. Sjá nánar hér.

Sjá nánari upplýsingar um sóttkví í heimahúsi.
Leiðbeiningar um sóttkví ætlaðar einstaklingum sem ekki hafa fasta búsetu hér á landi eru hér.

Undanþágur:

 • Undanþegnar reglu um skimun og sóttkví eru áhafnir flugvéla og flutningaskipa búsettar á Íslandi sem fylgt hafa sérstökum varúðarráðstöfunum í vinnuferð.
 • Einnig eru undanþegnir þessari reglu einstaklingar með sögu um fyrri COVID-19 sýkingu sem staðfest var hér á landi.
 • Takmarkaðar undanþágur s.s. útvíkkun sóttkvíar til vinnustaðar eru veittar af sóttvarnalækni eftir umsókn.

Sjá spurt og svarað á covid.is 

Defined areas with risk of infection and rules regarding border crossing

Risk areas: all countries and territories of the world as of 19.8.2020 [until 18.8.2020 23:59 Denmark, Finland, the Faroe Islands, Greenland, Norway and Germany are excluded from risk areas]

Risk areas will be re-assessed regularly and updated as indicated.

Travel:

From Iceland: Inhabitants of Iceland are advised not to travel to risk areas.

To Iceland: Travel restrictions to Iceland are regulated by the Ministry of Justice. Information on the current regulations can be found on the website for the Directorate of Immigration hereInformation on travel restrictions. 

Everyone born before 2005 who travels to Iceland from a risk area must pre-register to be screened for COVID-19 and for quarantine as explained here. A fee is charged for the screening.

The pre-registration for visiting Iceland

Travellers to Iceland are reponsible for their cost of living while in travel related quarantine as they have made the choice to come to Iceland despite the regulations for quarantine on arrival.

Individuals who are diagnosed with an active COVID-19 infection in Iceland must be isolated for 14 days or until 7 days after symptoms resolve. See information on isolation here.

See further instructions on home-based quarantine.
Instructions on quarantine for visitors in Iceland can be found here.

Exemptions:

 • Crews of airlines and freight ships who reside in Iceland and observe specific precautions while travelling for work are exempted from pre-registration, testing and quarantine.
 • Individuals with history of COVID-19 disease confirmed in Iceland are exempted from testing and quarantine.
 • Modifications of quarantine procedures for certain tasks or projects can be approved by the chief epidemiologist upon application.

 See FAQ on covid.is 

Þróun á skilgreindum áhættusvæðum

 • Öll lönd og svæði heims: frá og með 19. ágúst 2020
 • Frá og með 16. júlí: Danmörk, Finnland, Noregur og Þýskaland tekin af lista yfir áhættusvæði m.t.t. COVID-19
 • Frá og með 14. maí: Færeyjar og Grænland tekin af lista yfir áhættusvæði m.t.t. COVID-19
 • Frá og með 24. apríl 2020: Öllum sem koma til landsins er skylt að fara í sóttkví í 14 daga frá komu. Samhliða verður tekið upp tímabundið landamæraeftirlit á innri landamærum. Krafa um sóttkví á við um komu fólks frá löndum sem sóttvarnalæknir skilgreinir sem há-áhættusvæði en sem stendur á það við um öll lönd. Nánar á vef heilbrigðisráðuneytisins.
 • Öll lönd og svæði heims: frá og með 19. mars 2020
 • Frakkland: frá og með 14. mars 2020
 • Spánn (þar á meðal Kanaríeyjar og Tenerife):  frá og með 14. mars 2020
 • Þýskaland: frá og með 12. mars 2020
 • Skíðasvæðið Ischgl í Austurríkifrá og með 29. febrúar 2020
 • Kína
 • Ítalía:  frá og með 29. febrúar 2020
 • Suður-Kórea
 • Íran
 • Skíðasvæði í Ölpunum:  frá og með 29. febrúar 2020

Prior defined areas with high risk of infection

 • All countries and territories of the world: as of August 19 2020
 • From July 16, 2020: Denmark, Finland, Norway and Germany are no longer considered high risk areas.
 • From May 14, 2020: Faroe Islands and Greenland are no longer considered high risk areas.
 • From April 24, 2020, all travellers to Iceland.
 • France as of March 14, 2020.
 • Spain (Canary Islands and Tenerife included) as of March 14, 2020.
 • Germany as of March 12, 2020.
 • China
 • Italy as of Saturday 29 February
 • South-Korea
 • Iran
 • Ski resorts in the Alps as of Saturday 29 February.

Polski 

Wcześniej zdefiniowane obszary o wysokim ryzyku zakażenia

Obszary ryzyka: wszystkie kraje i terytoria na świecie od dnia 19 sierpnia 2020 r. [do 18 sierpnia 2020 r. do godz. 23:59 Dania, Finlandia, Wyspy Owcze, Grenlandia, Norwegia i Niemcy są wyłączone z listy obszarów ryzyka]


Obszary ryzyka będą regularnie weryfikowane i aktualizowane.

Podróż:

Z Islandii: Mieszkańcom Islandii odradza się podróżowanie do obszarów ryzyka.

Do Islandii: Ograniczenia w podróżowaniu do Islandii reguluje Ministerstwo Sprawiedliwości. Informacje na temat obowiązujących przepisów można znaleźć na stronie internetowej Departamentu Imigracji tutaj. Informacje na temat zwolnień z ograniczeń w podróżowaniu i składania wniosków można znaleźć tutaj.

Osoba urodzona przed 2005 rokiem, która podróżuje do Islandii z obszaru ryzyka, musi się wstępnie zarejestrować, aby poddać się testowi przesiewowemu pod kątem COVID-19 oraz kwarantannie, jak wyjaśniono tutaj. Za wykonanie testu pobierana jest opłata.

Wstępna rejestracja przed podróżą do Islandii

Osoby podróżujące do Islandii odpowiedzialne są za koszty utrzymania podczas kwarantanny związanej z podróżą, ponieważ zdecydowały się na przyjazd do Islandii mimo przepisów dotyczących kwarantanny po przyjeździe.

Osoby, u których w Islandii zdiagnozowano aktywną infekcję wywołującą chorobę COVID-19, muszą pozostać w izolacji przez 14 dni lub do 7 dni po ustąpieniu objawów. Sprawdź informacje na temat izolacji tutaj.

Sprawdź dalsze instrukcje dotyczące kwarantanny domowej 
Instrukcje dotyczące kwarantanny dla osób odwiedzających

Islandię można znaleźć tutaj.

Wyjątki:

 • Personel linii lotniczych i statków towarowych, który przebywa w Islandii i przestrzega określonych środków ostrożności podczas podróży do pracy, jest zwolniony z obowiązku wstępnej rejestracji, testów i kwarantanny.
 • Osoby chorujące w przeszłości na COVID-19 potwierdzony w Islandii są zwolnione z testów i kwarantanny.
 • Zmiany procedur dotyczących kwarantanny, w przypadku określonych zadań lub projektów, mogą zostać zatwierdzone przez głównego epidemiologa po wcześniejszym zgłoszeniu.

Sprawdź Najczęściej zadawane pytania na stronie covid.is

Wcześniej zdefiniowane obszary o wysokim ryzyku zakażenia

 • Wszystkie kraje i terytoria na świecie: od 19 sierpnia 2020 r.
 • Od 16 lipca 2020: Dania, Finlandia, Norwegia i Niemcy nie są już uważane za obszary wysokiego ryzyka.
 • Od 14 maja 2020: Wyspy Owcze i Grenlandia nie są już uważane za obszary wysokiego ryzyka.
 • Od 24 kwietnia 2020: wszyscy podróżujący do Islandii.
 • Francja od 14 marca 2020.
 • Hiszpania (w tym Wyspy Kanaryjskie i Teneryfa) od 14 marca 2020.
 • Niemcy od 12 marca 2020.
 • Chiny
 • Włochy od 29 lutego
 • Korea Południowa
 • Iran
 • Ośrodki narciarskie w Alpach od 29 lutego.

 


Fyrst birt 17.02.2020
Síðast uppfært 18.08.2020

<< Til baka