Skilgreind svæði með smitáhættu og reglur um för yfir landamæri - Defined areas with risk of infection and rules regarding border crossing

(English below) (Polski poniżej)


Áhættusvæði: öll lönd og svæði heims frá og með 19.8.2020

Reglulega verður endurmetið hvort fleiri lönd falli ekki lengur undir áhættusvæði.

Ferðalög
Frá Íslandi: Íbúum Íslands er ráðið frá ferðalögum á áhættusvæði.

Til Íslands: Upplýsingar um gildandi reglur um ferðatakmarkanir til Íslands eru aðgengilegar á vef landamærasviðs ríkislögreglustjóra - Um ferðatakmarkanir til Íslands vegna COVID-19.

Athugið að íslensk stjórnvöld veita ekki fyrirfram heimild fyrir komu til landsins og þurfa farþegar því að hafa öll nauðsynleg gögn meðferðis, sem staðfesta undanþágu frá ferðatakmörkunum, við komu til landsins. Ákvörðun um hvort útlendingi er veitt innganga í landið er tekin af landamæravörðum við komu.

Allir sem fæddir eru fyrir 2005 og ferðast hingað til lands frá áhættusvæði þurfa að forskrá sig, sjá nánar á covid.is.

Forskráning vegna komu til Íslands

Ferðamenn bera sjálfir gisti- og uppihaldskostnað meðan á sóttkví stendur enda hafi þeir komið sjálfviljugir hingað til lands þrátt fyrir kröfu stjórnvalda um sóttkví.

Einstaklingar sem greinast með virkan COVID-19 sjúkdóm hér á landi sæta einangrun í 14 daga og þar til 7 dögum eftir að einkenni eru horfin. Sjá nánar um einangrun hér. Ferðafélagar og aðrir sem eru útsettir fyrir smiti vegna tengsla við einstakling með virkt smit fara í sóttkví ef við á.

Mælt er með að allir sem staddir eru hér á landi hlaði niður smáforritinu Rakning-C19 en það er notað til að miðla upplýsingum um niðurstöður landamæraskimunar o.fl. og getur einnig nýst við rakningu þegar virkt smit greinist, hvort sem er við skimun eða vegna veikinda, ef notandi heimilar rakningateymi aðgang að gögnum smáforritsins. Sjá nánar hér.

Undanþágur:

 • Undanþegnar reglu um skimun og sóttkví eru áhafnir flugvéla og flutningaskipa búsettar á Íslandi sem fylgt hafa sérstökum varúðarráðstöfunum í vinnuferð.
 • Einnig eru undanþegnir þessari reglu einstaklingar með sögu um fyrri COVID-19 sýkingu sem staðfest var hér á landi eða frá 10. desember 2020 á EES/EFTA-svæði.
 • Takmarkaðar undanþágur s.s. útvíkkun sóttkvíar til vinnustaðar eru veittar af sóttvarnalækni eftir umsókn.

Sjá spurt og svarað
Sjá covid.is fyrir nánari upplýsingar.

Defined areas with risk of infection and rules regarding border crossing

Risk areas: all countries and territories of the world as of 19.8.2020.

Risk areas will be re-assessed regularly and updated as indicated.

Travel:

From Iceland: Inhabitants of Iceland are advised not to travel to risk areas.

To Iceland: Information on current travel restrictions to Iceland will from now on be available on the website of the Icelandic Police - Regarding travel restrictions to Iceland as a result of COVID-19

Everyone born before 2005 who travels to Iceland from a risk area must pre-register.

The pre-registration for visiting Iceland

Travellers to Iceland are reponsible for their cost of living while in travel related quarantine as they have made the choice to come to Iceland despite the regulations for quarantine on arrival.

Individuals who are diagnosed with an active COVID-19 infection in Iceland must be isolated for 14 days and until 7 days after symptoms resolve. See information on isolation here.

Instructions on quarantine for visitors in Iceland can be found here.

Exemptions:

 • Crews of airlines and freight ships who reside in Iceland and observe specific precautions while travelling for work are exempted from pre-registration, testing and quarantine.
 • Individuals with history of COVID-19 disease confirmed in Iceland, or from 10 December 2020 in the EEA/EFTA-area, are exempted from testing and quarantine.
 • Modifications of quarantine procedures for certain tasks or projects can be approved by the chief epidemiologist upon application.

More info covid.is 

Þróun á skilgreindum áhættusvæðum

 • Öll lönd og svæði heims: frá og með 19. ágúst 2020
 • Frá og með 16. júlí: Danmörk, Finnland, Noregur og Þýskaland tekin af lista yfir áhættusvæði m.t.t. COVID-19
 • Frá og með 14. maí: Færeyjar og Grænland tekin af lista yfir áhættusvæði m.t.t. COVID-19
 • Frá og með 24. apríl 2020: Öllum sem koma til landsins er skylt að fara í sóttkví í 14 daga frá komu. Samhliða verður tekið upp tímabundið landamæraeftirlit á innri landamærum. Krafa um sóttkví á við um komu fólks frá löndum sem sóttvarnalæknir skilgreinir sem há-áhættusvæði en sem stendur á það við um öll lönd. Nánar á vef heilbrigðisráðuneytisins.
 • Öll lönd og svæði heims: frá og með 19. mars 2020
 • Frakkland: frá og með 14. mars 2020
 • Spánn (þar á meðal Kanaríeyjar og Tenerife):  frá og með 14. mars 2020
 • Þýskaland: frá og með 12. mars 2020
 • Skíðasvæðið Ischgl í Austurríkifrá og með 29. febrúar 2020
 • Kína
 • Ítalía:  frá og með 29. febrúar 2020
 • Suður-Kórea
 • Íran
 • Skíðasvæði í Ölpunum:  frá og með 29. febrúar 2020

Prior defined areas with high risk of infection

 • All countries and territories of the world: as of August 19 2020
 • From July 16, 2020: Denmark, Finland, Norway and Germany are no longer considered high risk areas.
 • From May 14, 2020: Faroe Islands and Greenland are no longer considered high risk areas.
 • From April 24, 2020, all travellers to Iceland.
 • France as of March 14, 2020.
 • Spain (Canary Islands and Tenerife included) as of March 14, 2020.
 • Germany as of March 12, 2020.
 • China
 • Italy as of Saturday 29 February
 • South-Korea
 • Iran
 • Ski resorts in the Alps as of Saturday 29 February.

Polski 

Zdefiniowane obszary ryzyka i zasady dotyczące przekraczania granic

Obszary ryzyka: wszystkie kraje i terytoria świata na dzień 19.08.2020 r.

Obszary ryzyka będą regularnie weryfikowane i aktualizowane.

Podróż:

Z Islandii: Mieszkańcom Islandii odradza się podróżowanie do obszarów ryzyka.

Do Islandii: Informacje na temat aktualnie obowiązujących ograniczeń w podróżowaniu są teraz dostępne na stronie internetowej policji islandzkiej –
Ograniczenia w podróżowaniu do Islandii wynikające z pandemii COVID-19

Każda osoba urodzona przed 2005 r., która podróżuje do Islandii z obszaru ryzyka, musi się wstępnie zarejestrować.

Wstępna rejestracja przed podróżą na Islandię

Osoby podróżujące do Islandii odpowiedzialne są za koszty utrzymania podczas kwarantanny związanej z podróżą, ponieważ zdecydowały się na przyjazd do Islandii mimo przepisów dotyczących kwarantanny po przyjeździe.

Osoby, u których w Islandii zdiagnozowano aktywną infekcję wywołującą chorobę COVID-19, muszą pozostać w izolacji przez 14 dni i do 7 dni po ustąpieniu objawów. Sprawdź informacje na temat izolacji tutaj.

Instrukcje dotyczące kwarantanny dla osób odwiedzających Islandię można znaleźć tutaj.

Wyjątki:

 • Personel linii lotniczych i statków towarowych, który przebywa w Islandii i przestrzega określonych środków ostrożności podczas podróży do pracy, jest zwolniony z obowiązku wstępnej rejestracji, testów i kwarantanny.
 • Osoby, które przebyły COVID-19 potwierdzony w Islandii lub od 10 grudnia 2020 r. na terytorium EEA/EFTA (Europejskiego Obszaru Gospodarczego/ Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu), są zwolnione z testów i kwarantanny.
 • Zmiany procedur dotyczących kwarantanny, w przypadku określonych zadań lub projektów, mogą zostać zatwierdzone przez głównego epidemiologa po wcześniejszym zgłoszeniu.

Więcej informacji na stronie www.covid.is

Wcześniej zdefiniowane obszary o wysokim ryzyku zakażenia

 • Wszystkie kraje i terytoria na świecie: od 19 sierpnia 2020 r.
 • Od 16 lipca 2020: Dania, Finlandia, Norwegia i Niemcy nie są już uważane za obszary wysokiego ryzyka.
 • Od 14 maja 2020: Wyspy Owcze i Grenlandia nie są już uważane za obszary wysokiego ryzyka.
 • Od 24 kwietnia 2020: wszyscy podróżujący do Islandii.
 • Francja od 14 marca 2020.
 • Hiszpania (w tym Wyspy Kanaryjskie i Teneryfa) od 14 marca 2020.
 • Niemcy od 12 marca 2020.
 • Chiny
 • Włochy od 29 lutego
 • Korea Południowa
 • Iran
 • Ośrodki narciarskie w Alpach od 29 lutego.

 


Fyrst birt 17.02.2020
Síðast uppfært 26.11.2020

<< Til baka