Lífsýnasöfn

Samkvæmt lögum um lífsýnasöfn og söfn heilbrigðisupplýsinga, nr. 110/2000 er stofnun og starfræksla lífsýnasafns háð leyfi heilbrigðisráðherra. Áður en slíkt leyfi er veitt þarf að leita umsagnar landlæknis, vísindasiðanefndar og Persónuverndar.  

Í 14. grein reglugerðar um vörslu og nýtingu lífsýna í lífsýnasöfnum, nr. 1146/2010, er þess jafnframt getið að landlæknir skuli halda skrá yfir þau lífsýnasöfn sem fengið hafa leyfi heilbrigðisráðherra til starfrækslu og að sú skrá skuli vera aðgengileg almenningi á vef Embættis landlæknis.

Lífsýnasöfn sem fengið hafa starfsleyfi heilbrigðisráðherra:

Lífsýnasafn meinafræðideildar Landspítala 

Lífsýnasafn LLR - Lífsýnasafn Landspítala innan rannsóknarsviðs tengt blóðmeinafræði-, erfða- og sameindalæknisfræði-, klínískri lífefnafræði- og ónæmisfræðideild 

Lífsýnasafn LLSV - Lífsýnasafn Landspítala á sýkla- og veirufræðideild 
Lífsýnsafn Frumurannsóknastofu Krabbameinsfélagsins hefur verið sameinað Lífsýnasafni meinafræðideildar Landspítala, samkvæmt ákvörðun heilbrigðisráðherra frá því í desember 2021.

Lífsýnasafn rannsóknaverkefna Hjartaverndar (PDF)

Lífsýnasafn Íslenskrar erfðagreiningar 
Lífsýnasafn Urðar, Verðandi, Skuldar hefur verið sameinað Lífsýnasafni Íslenskrar erfðagreiningar.
Lífsýnasafn Vefjarannsóknarstofunnar (LVÁ) (PDF)
Lífsýnasafn Arctic Therapautics ehf (PDF)

Vakin er athygli á að fólk á rétt á að fara fram á að lífsýni úr því, sem hafa verið tekin vegna þjónusturannsókna, séu ekki nýtt til vísindarannsókna síðar eða varðveitt í lifsýnasafni i því skyni. Nánari upplýsingar má finna á síðunni Lífsýni


Fyrst birt 28.08.2020
Síðast uppfært 09.08.2022

<< Til baka