Lífsýnasöfn

Samkvæmt lögum um lífsýnasöfn og söfn heilbrigðisupplýsinga, nr. 110/2000 er stofnun og starfræksla lífsýnasafns háð leyfi heilbrigðisráðherra. Áður en slíkt leyfi er veitt þarf að leita umsagnar landlæknis, vísindasiðanefndar og Persónuverndar.  

Í 14. grein reglugerðar um vörslu og nýtingu lífsýna í lífsýnasöfnum, nr. 1146/2010, er þess jafnframt getið að landlæknir skuli halda skrá yfir þau lífsýnasöfn sem fengið hafa leyfi heilbrigðisráðherra til starfrækslu og að sú skrá skuli vera aðgengileg almenningi á vef Embættis landlæknis.

Lífsýnasöfn sem fengið hafa starfsleyfi heilbrigðisráðherra:

Lífsýnasafn meinafræðideildar Landspítala (PDF)

Lífsýnasafn LLR - Lífsýnasafn Landspítala innan rannsóknarsviðs tengt blóðmeinafræði-, erfða- og sameindalæknisfræði-, klínískri lífefnafræði- og ónæmisfræðideild (PDF)

Lífsýnasafn LLSV - Lífsýnasafn Landspítala á sýkla- og veirufræðideild (PDF)
Lífsýnasafn Frumurannsóknarstofu Krabbameinsfélags Íslands (PDF)

Lífsýnasafn rannsóknaverkefna Hjartaverndar (PDF)

Lífsýnasafn Íslenskrar erfðagreiningar (PDF)
Lífsýnasafn Urðar, Verðandi, Skuldar hefur verið sameinað Lífsýnasafni Íslenskrar erfðagreiningar.
Lífsýnasafn Vefjarannsóknarstofunnar (LVÁ) (PDF)
Lífsýnasafn Arctic Therapautics ehf (PDF)

Vakin er athygli á að fólk á rétt á að fara fram á að lífsýni úr því, sem hafa verið tekin vegna þjónusturannsókna, séu ekki nýtt til vísindarannsókna síðar eða varðveitt í lifsýnasafni i því skyni. Sjá einnig upplýsingasíðuna Lífsýni.

Hægt er að leggja bann við því með því að fylla út til þess gert eyðublað sem fæst á þeim stöðum sem taka á móti sýnum til þjónusturannsókna svo og hér á vefsetrinu, sjá nánar í tilkynningu frá landlækni.

 


Fyrst birt 30.03.2017
Síðast uppfært 09.04.2018

<< Til baka