Fagráð um rafræna sjúkraskrá

Fagráð um rafræna sjúkraskrá
Hlutverk fagráðs er m.a. að skilgreina og forgangsraða mikilvægum verkefnum sem tengjast rafrænni sjúkraskrá og rafrænum sendingum heilbrigðisupplýsinga.

Fagráð er skipað tilnefndum sérfróðum aðilum og fulltrúum stofnana og félagasamtaka á viðkomandi sviði í samræmi við 4. gr. laga um landlækni og lýðheilsu nr. 41/2007.

Í fagráði sitja 12 fulltrúar og tíu varamenn. Ráðið var skipað fyrst árið 2012 og í því sitja fulltrúar frá Landspítala, Landssambandi heilbrigðisstofnana, Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins, Samtökum fyrirtækja í heilbrigðisþjónustu, Læknafélagi Íslands, Félagi íslenskra hjúkrunarfræðinga, Sjúkratryggingum Íslands og þrír aðilar eru starfsmenn Embættis landlæknis.

Ráðið er þannig skipað:

Ingi Steinar Ingason, teymisstjóri Miðstöðvar rafrænnar sjúkraskrár, f.h. Embættis landlæknis

Guðrún Auður Harðardóttir, verkefnisstjóri Miðstöðvar rafrænnar sjúkraskrár, f.h. Embættis landlæknis

Jón Hilmar Friðriksson, læknir og framkvæmdastjóri, f.h.Landsambands heilbrigðisstofnana

Anna Guðbjörg Gunnarsdóttir, hjúkrunarfræðingur, f.h. Samtaka fyrirtækja í velferðarþjónustu

Til vara: María Fjóla Harðardóttir, framkvæmdastjóri heilbrigðissviðs Hrafnistuheimilanna.

Kristján Guðmundsson sérfræðilæknir, f.h. Samtaka heilbrigðisfyrirtækja

Til vara: Stefán E. Matthíasson sérfræðilæknir

Óskar Einarsson sérfræðilæknir, f.h. Landspítala

Til vara: Herdís Gunnarsdóttir hjúkrunarfræðingur

Sigurður Einar Sigurðsson, framkvæmdastjóri lækninga, f.h. Sjúkrahússins á Akureyri (FSA)

Til vara: Gróa B. Jóhannesdóttir, framkvæmdastjóri lyflækningasviðs

Lilja Björk Kristinsdóttir, hjúkrunarfræðingur,  f.h.Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins

Sigurður Páll Pálsson geðlæknir, f.h. Læknafélags Íslands

Til vara: Björg Þ. Magnúsdóttir heimilislæknir 

Ásta Thoroddsen, hjúkrunarfræðingur og dósent, f.h. Félags íslenskra hjúkrunarfræðinga

Til vara: Jónína Sigurgeirsdóttir hjúkrunarfræðingur

Reynir Jónsson, tryggingayfirtannlækni, f.h. Sjúkratrygginga Íslands

Jórlaug Heimisdóttir, hjúkrunarfræðingur og verkefnisstjóri, f.h. Embættis landlæknis

Verkefnahópar verða skipaðir viðeigandi fagaðilum hvenær sem þörf er á. Hlutverk verkefnahópa er m.a. þarfagreining og eftirfylgni með verkefnum sem tengjast rafrænni sjúkraskrá og rafrænum sendingum heilbrigðisupplýsinga.


Fyrst birt 31.07.2013
Síðast uppfært 06.11.2017

<< Til baka