Orðskýringar

ARB


Angíótensín II blokkar

ACE

ACE-hemlar

Bólgueyðandi gigtarlyf

Öll bólgueyðandi gigtarlyf, þ.m.t. CoX-II lyf en ekki lágskammtaasperin (hjartamagnýl). Nær ekki til bólgueyðandi gigtarlyfja til útvortis notkunar

Geðrofslyf

Hér eru notuð ATC-númer N05AA til og með N05AX (allur N05A flokkurinn) en tveimur lyfjum sleppt þ.e. Litíum/[Litarex] (N05AN01) og Prochlorperazinum/[Stemetil] (N05AB04)

INR


Mæling á blóðþynningu. Eftirlit með t.d. Kóvar meðferð

Litíum eftirlit

Ekki er hægt að gefa einhlítar leiðbeiningar um hvað telst eðlilegt eða ákjósanlegt eftirlit en en almennt er mælt með að nýrnastarfssemi (kreatínín, rGSH) og sölt séu mæld á minnst 12 mánaða fresti og styrkur Litium í sermi mældur á minnst 6 mánaða fresti (ráðlagt á 3ja mánaða fresti) ef ástand er stöðugt

Nýrnastarfsemi


Nýrnastarfsemi nær til annað hvort rGSH eða kreatíníns

PPI


Prótónpumpuhemlar

rGSH

Reiknaður gaukulsíunarhraði

Skammtað fast

Ávísa/úthluta lyfir fyrir notkun að staðaldri. Í flokki M01A (gigtarlyf) er miðað við notkun lengur en 7 daga samfleytt, en í öðrum tilvikum er litið svo á að ef lyfið er skammtað fast í lyfjapoka sé um notkun að staðaldri að ræða (s.s. geðrofslyf, sýruhemjandi lyf og þunglyndislyf)

Þunglyndislyf (SSRI og SNRI-lyf)

SSRI/SNRI-lyf ná til annarra geðdeyfðarlyfja en þríhringlaga (N06AA) og Mianserin (N06AX03)


Fyrst birt 03.07.2012

<< Til baka