Færni- og heilsumat. Umsóknarferli

Sjá stærri mynd

Sá eða sú sem í hlut á eða einhver nákominn fyllir út umsókn um færni- og heilsumat. Ef þörf krefur getur heimilislæknir aðstoðað við gerð umsóknarinnar. Umsóknina skal senda til færni- og heilsumatsnefndar í því heilbrigðisumdæmi þar sem viðkomandi á lögheimili. Umsóknin felur í sér heimild fyrir nefndirnar til að afla nauðsynlegra gagna og upplýsinga, m.a. hjá heilbrigðis- og félagsþjónustu hafi umsækjandi notið þeirrar þjónustu. 

Þegar umsókn um færni- og heilsumat hefur borist viðkomandi færni- og heilsumatsnefnd fer ákveðið ferli af stað. Til þess að matsnefndin geti komist að niðurstöðu þarf hið eiginlega færni- og heilsumat að liggja fyrir en það framkvæmir heilbrigðisstarfsfólk sem þekkir til viðkomandi. Þar að auki er byggt á ákveðnum skilgreindum upplýsingum frá heilbrigðis- og félagsþjónustu, hlutaðeigandi læknum eða sjúkrastofnunum, eftir því sem við á. 

Færni- og heilsumatsnefnd ber ábyrgð á að afla þessara gagna. Alla jafna er miðað við að ekki líði meira en fjórar vikur frá því að nefndinni berst beiðni um færni- og heilsumat þar til að niðurstaða liggur fyrir. 

Niðurstaða færni- og heilsumats er kynnt umsækjanda skriflega og afrit er sent til heimilislæknis, heimahjúkrunar, félagsþjónustu og svæðisskrifstofu málefna fatlaðra ef við á. Áður en til flutnings á hjúkrunar- eða dvalarheimili kemur þarf að liggja fyrir beiðni um færni- og heilsumat, færni- og heilsumatið sjálft, umsókn um hjúkrunar- eða dvalarheimili og úthlutunin sjálf. 

Athugið: Sætti viðkomandi einstaklingur sig ekki við niðurstöðu færni- og heilsumatsnefndar getur hann skotið niðurstöðunni til velferðarráðherra, sbr. 26. gr. stjórnsýslulaga. 

 

 

 

 


Fyrst birt 01.06.2012
Síðast uppfært 13.12.2021

<< Til baka