09.03.22

Óskum eftir að ráða sérfræðing á sviði heilbrigðisupplýsinga

Embætti landlæknis óskar eftir að ráða sérfræðing til starfa á heilbrigðisupplýsingasviði við vinnslu og miðlun starfsemisupplýsinga sjúkrahúsa í tengslum við innleiðingu og þróun þjónustutengdrar fjármögnunar.

Sótt er um starfið á Starfatorg þar sem einnig eru nánari upplýsingar.

Á heilbrigðisupplýsingasviði embættisins er unnið að fjölmörgum spennandi verkefnum. Sviðið rekur gagnasöfn á landsvísu og er gagnasöfnun og gagnagreiningu embættisins ætlað að uppfylla margs konar þarfir. Má þar nefna stuðning við stefnu og aðgerðir heilbrigðisyfirvalda og ber sviðið m.a. ábyrgð á gagnagreiningu og miðlun tölfræði um heilsufar, sjúkdómabyrði og starfsemi heilbrigðisþjónustu sem nýtist m.a. við fjármögnun þjónustunnar.

Í boði er áhugavert og krefjandi starf þar sem reynir á almenna þekkingu í gagnagreiningu, öguð vinnubrögð, nákvæmni, samskiptahæfni og fagmennsku. Um nýtt starf er að ræða og mun viðkomandi aðili taka þátt í þróun þess. Næsti yfirmaður er sviðsstjóri heilbrigðisupplýsingasviðs en viðkomandi mun vinna í teymi sérfræðinga á sviðinu og í nánu samstarfi við aðra sérfræðinga embættisins.

Helstu verkefni og ábyrgð

 • DRG (Diagnosis-Related Groups) flokkun starfsemisupplýsinga frá sjúkrahúsum
 • Samskipti við skráningaraðila í tengslum við DRG-vinnslu upplýsinga
 • Samskipti við Sjúkratryggingar Íslands vegna notkunar DRG-flokkunar til fjármögnunar
 • Þátttaka í gerð fræðsluefnis og leiðbeininga til skráningaraðila
 • Þátttaka í Norrænu DRG-samstarfi
 • Þátttaka í tölfræðilegri greiningu starfsemisupplýsinga
 • Þátttaka í teymum sem vinna að greiningu og túlkun heilbrigðisupplýsinga
 • Svara fyrirspurnum og erindum vegna ofangreindra verkefna

Hæfniskröfur

 • Háskólapróf sem veitir sterkan grunn í skráningu, gagnavinnslu og gagnagreiningu í heilbrigðisþjónustu, t.d. nám á sviði heilbrigðisvísinda
 • Framhaldsmenntun sem nýtist í starfi er æskileg t.d. rannsóknatengt framhaldsnám
 • Þekking og reynsla af tölfræðilegri greiningu gagna er skilyrði
 • Þekking og reynsla af vinnu með gagnagrunna er skilyrði
 • Þekking og reynsla af greiningu starfsemisupplýsinga sjúkrahúsa er kostur
 • Þekking og reynsla af DRG-fjármögnunarkerfinu er kostur
 • Góð almenn tölvukunnátta og ritfærni
 • Metnaður, skipulagshæfni og öguð vinnubrögð
 • Færni í mannlegum samskiptum, frumkvæði og geta til að vinna í teymum og sjálfstætt
 • Góð færni í íslensku og ensku og gott vald á rituðu máli

Starfshlutfall er 100%

Umsóknarfrestur er til og með 21.03.2022

Nánari upplýsingar veitir

Sigríður Haraldsd. Elínardóttir - shara@landlaeknir.is - 510 1900
Þórgunnur Hjaltadóttir - thorgunnur@landlaeknir.is - 510 1900

<< Til baka