29.11.21

Sérfræðingur í gerð viðbragðsáætlana hjá sóttvarnalækni

Embætti landlæknis óskar eftir að ráða sérfræðing til starfa á sóttvarnasvið við gerð viðbragðsáætlana, framkvæmd þeirra og æfinga auk annarra starfa.

Í boði er áhugavert og krefjandi starf þar sem reynir á almenna þekkingu í heilbrigðisfræðum, samskiptafærni og fagmennsku. Næsti yfirmaður er sóttvarnalæknir en viðkomandi mun vinna í nánu samstarfi við aðra sérfræðinga embættisins sem og sérfræðinga almannavarnadeildar ríkislögreglustjóra. 

Verkefni sóttvarnalæknis lúta fyrst og fremst að sóttvörnum og öðrum ógnum sem steðjað getað að landsmönnum af völdum smitsjúkdóma, eiturefna, geislavirkra efna, eða annarra óvæntra atburða sem ógnað geta heilsu landsmanna. Sóttvarnalæknir ber ábyrgð á því að veita ráðleggingar á sviði sóttvarna til stjórnvalda, almennings og annarra aðila sem koma að almannavörnum, gera viðbragðsáætlanir, skipuleggja æfingar þeirra og framkvæmd  í samvinnu við almannavarnadeild lögreglustjóra og grípa til opinberra og einstaklingsbundinna sóttvarnaaðgerða sem geta hindrað farsóttir í landinu. Sóttvarnalæknir starfar í samræmi við sóttvarnalög nr.19/1997.

Nánar um verkefni sóttvarnalæknis má sjá á heimasíðu embættis landlæknis  

Helstu verkefni og ábyrgð

 Gerð viðbragðsáætlana sóttvarna í samstarfi við almannavarnadeild ríkislögreglustjóra.

 • Þátttaka í skipulagningu og framkvæmd æfinga viðbragðsáætlana.
 • Er tengiliður við sóttvarnastofnun Evrópusambandsins (ECDC).
 • Hefur skilgreint aðgerðahlutverk í viðbrögðum almannavarna og sóttvarnalæknis.
 • Vinnur með starfsmönnum sóttvarnasviðs að upplýsingum á vefsíðu embættis landlæknis.
 • Annast í samvinnu við sóttvarnalækni viðtöku, úrvinnslu og svörun ýmissa fyrirspurna og erinda sem berast sóttvarnalækni og eru á ábyrgð hans.
 • Tekur þátt í gerð leiðbeininga um ýmsar sýkingavarnir.
 • Önnur verkefni í samráði við sóttvarnalækni og landlækni. 

Hæfniskröfur

 Heilbrigðismenntun á háskólastigi er skilyrði, framhaldsmenntun er æskileg.

 • Reynsla og þekking á starfsemi almannavarna er kostur.
 • Þekking og reynsla af verkefnastjórnun er æskileg.
 • Starfsreynsla á sviði stjórnsýslu er kostur.
 • Góð íslensku- og enskukunnátta í töluðu og rituðu máli er skilyrði.
 • Frumkvæði, drifkraftur og lausnamiðuð hugsun.
 • Framúrskarandi samskiptahæfni, sveigjanleiki og jákvætt hugarfar.

Starfshlutfall er 100%

Umsóknarfrestur er til og með 06.12.2021

Nánari upplýsingar veitir

Þórólfur Guðnason - thorolfur@landlaeknir.is - 510 1900
Þórgunnur Hjaltadóttir - thorgunnur@landlaeknir.is - 510 1900

Sótt er um starfið á Starfatorgi þar sem einnig eru nánari upplýsingar.

<< Til baka