23.02.17

Flensur og aðrar pestir – 7. vika 2017

Staðfest inflúensa á veirufræðideild Landspítala
Frá því í lok nóvember 2016 hefur inflúensa A(H3) verið staðfest hjá 315 einstaklingum, sjá töflu 1. Í síðustu viku greindust heldur færri með staðfesta inflúensu samanborið við vikurnar á undan. Inflúensan hefur nú verið staðfest í öllum landshlutum. Enginn hefur greinst með inflúensu A(H1) en tveir einstaklingar hafa greinst með inflúensu B.

Inflúensan í heilsugæslu og á bráðamóttökum
Heldur fleiri greindust með inflúensulík einkenni í heilsugæslunni en í vikunni á undan eins og sjá má á mynd 1. Hægt er að skoða aldursdreifingu þeirra í töflu 2 frá 40. viku 2016 – 7. viku 2017, en þar kemur fram að tíðni inflúensulíkra einkenna er svipuð í öllum aldurshópum en þó lægst í börnum undir eins árs og hæst í aldurshópnum 15 – 19 ára.

Þegar upplýsingarnar eru skoðaðar eftir búsetu má sjá að inflúensan var fyrr á ferðinni á höfuðborgarsvæðinu, en merki eru um að farið sé að draga úr þeim, einkum utan höfuðborgarsvæðisins, sjá mynd 2.

Innlagnir á Landspítala
Frá því í byrjun september 2016 hafa alls 130 einstaklingar legið á Landspítala vegna inflúensu, þar af greindust 8 í síðustu viku (7. viku 2017), sem er nokkur fækkun borið saman við vikurnar á undan. Flestir eiga það sameiginlegt að vera 70 ára og eldri.

Staðan á meginlandi Evrópu
Inflúensan er nú útbreidd á meginlandi Evrópu, sjá nánar á inflúensuvef Sóttvarnastofnunar ESB (ECDC). Ráðandi stofn er inflúensa A(H3N2), sem leggst þyngst á eldri borgara, og er það í samræmi við aldursdreifinguna hér á landi. Í Evrópu má greina nokkra aukningu á dauðsföllum meðal aldraðra, sem hugsanlega má rekja til árlegs inflúensufaraldurs.

Samantekt og mat á inflúensunni síðastliðnar vikur
Inflúensan er útbreidd í samfélaginu, sennilega er þó byrjað að draga úr henni og gera má ráð fyrir að tilfellum fækki á næstu vikum. Inflúensa A(H3N2) er sá stofn sem hefur verið að ganga, en ekki er útilokað að inflúensa A(H1N1) eða inflúensa B eigi eftir að koma í kjölfarið á næstu vikum.

Samkvæmt áhættumati ECDC og áhættumati Alþjóðaheilbrigðis-
málastofnunarinnar (WHO) er aldrað fólk í mestri hættu vegna alvarlegra veikinda af völdum inflúensunnar. Upplýsingar um inflúensu á Íslandi endurspegla þetta áhættumat, því að þeir sem greinast með staðfesta inflúensu eru oftast aldraðir einstaklingar og flestir sem leita á sjúkrahús og heilbrigðisstofnanir vegna alvarlegra einkenna af völdum inflúensunnar tilheyra sama aldurshópi.

Upplýsingar um virkni inflúensubóluefnis í vetur benda til þessa að hún sé sambærileg við síðustu ár, þ.e. minni meðal aldraðra (≥65 ára).

Sóttvarnalæknir hvetur lækna til að íhuga notkun veirulyfja hjá þessum áhættuhópi þegar grunur er um inflúensu eða inflúensu er staðfest, óháð bólusetningu.

RSV og aðrar öndunarfæraveirur
Samkvæmt upplýsingum frá veirufræðideild Landspítala fer einstaklingum sem greinast með staðfesta Respiratory Syncytial veirusýkingu (RSV) fækkandi, en hún hefur greinst hjá alls 143 einstaklingum frá því í byrjun október, sjá töflu 1. Þar af greindust 14 einstaklingar í síðustu viku.

Það má því gera ráð fyrir að RSV sé enn að dreifa sér í samfélaginu. Börn á fyrsta og öðru aldursári greinast hlutfallslega oftast með RSV, en veiran hefur einnig verið staðfest hjá öðrum aldurshópum, einkum meðal aldraðra, sem ásamt ungabörnum er þekktur áhættuhópur.

Á þessum vetri hafa hafa alls 33 einstaklingur greinst með metapneumóveiru, en sá hópur er á öllum aldri, frá tveggja mánaða til 85 ára. Sýkingum virðist fara fækkandi.

Í síðustu viku greindust nokkrir einstaklingar með rhinoveiru, adenóveiru og parainflúensu 1, sjá töflu 3.

Meltingarfærasýkingar
Fjöldi tilkynninga frá heilsugæslunni og bráðamóttökum um niðurgang er eins og gera má ráð fyrir á þessum árstíma, sjá mynd 3.

Samkvæmt upplýsingum frá veirufræðideild Landspítala var lítið um jákvæð saursýni í 7. viku ársins, fimm greindust með caliciveiru og einn með róaveiru og þrír adenóveiru, sjá töflu 4.

Sóttvarnalæknir

<< Til baka