16.02.17

Flensur og aðrar pestir – 6. vika 2017

Staðfest inflúensa á veirufræðideild Landspítala
Frá því í lok nóvember 2016 hefur inflúensa A(H3) verið staðfest hjá 280 einstaklingum, sjá töflu 1. Í síðustu viku greindust álíka margir með staðfesta inflúensu samanborið við vikurnar á undan. Inflúensan hefur nú verið staðfest í öllum landshlutum. Veikin er hlutfallslega algengari meðal 60 ára og eldri, meðalaldurinn er 63 ár hjá þeim sem greinst hafa frá því í nóvember. Enginn hefur greinst með inflúensu A(H1) en tveir einstaklingar hafa greinst með inflúensu B.

Inflúensan í heilsugæslu og á bráðamóttökum
Nokkuð hefur dregið úr fjölda þeirra sem fengu greininguna inflúensulík einkenni í heilsugæslunni eins og sjá má á mynd 1. Hægt er að skoða aldursdreifingu þeirra í töflu 2 frá 40. viku 2016 – 6. viku 2017. Þegar upplýsingarnar eru skoðaðar eftir búsetu má sjá að inflúensan var fyrr á ferðinni á höfuðborgarsvæðinu en merki eru um að farið sé að draga úr henni á öllu landinu, sjá mynd 2.

Innlagnir á Landspítala
Frá því í byrjun september 2016 hafa alls 119 einstaklingar legið á Landspítala vegna inflúensu, þar af greindust 10 í síðustu viku (6. viku 2017) sem er nokkur fækkun borið saman við vikurnar á undan. Flestir eiga það sameiginlegt að vera 70 ára og eldri, meðalaldurinn er tæp 74 ár.

Staðan á meginlandi Evrópu
Inflúensan er nú útbreidd á meginlandi Evrópu, sjá nánar á inflúensuvef Sóttvarnarstofnunar ESB (ECDC). Ráðandi stofn er inflúensa A(H3N2), sem leggst þyngst á eldri borgara, og er það í samræmi við aldursdreifinguna hér á landi. Í Evrópu má greina nokkra aukningu á dauðsföllum meðal aldraðra, sem hugsanlega má rekja til árlegs inflúensufaraldurs.

Samantekt og mat á inflúensunni síðastliðnar vikur
Inflúensan er útbreidd í samfélaginu en sennilega er byrjað að draga úr henni og gera má ráð fyrir að tilfellum fækki á næstu vikum. Inflúensa A(H3N2) er sá stofn sem hefur verið í dreifingu, en ekki er útilokað að inflúensa A(H1N1) eða inflúensa B eigi eftir að koma í kjölfarið á næstu vikum.

Samkvæmt fyrirliggjandi upplýsingum má ætla að inflúensan veturinn 2016/2017 muni ekki ná eins mikilli útbreiðslu hér á landi og undanfarin ár. Það skýrist hugsanlega af meiri þátttöku í inflúensubólusetningu en undanfarin ár en ætla má að milli 70–75 þúsund einstaklingar hafi verið bólusettir í vetur.

Samkvæmt áhættumati ECDC og áhættumati Alþjóðaheilbrigðis-
málastofnunarinnar (WHO) er aldrað fólk í mestri hættu vegna alvarlegra veikinda sökum inflúensunnar. Upplýsingar um inflúensu á Íslandi endurspegla þetta áhættumat, því þeir sem greinast með staðfesta inflúensu eru oftast aldraðir einstaklingar og flestir sem leita á sjúkrahús og heilbrigðisstofnanir vegna alvarlegra einkenna af völdum inflúensunnar tilheyra sama aldurshóp.

Upplýsingar um virkni inflúensubóluefnis í vetur benda til þessa að hún sé sambærileg við síðustu ár þ.e. minni meðal aldraðra (≥65 ára).

Sóttvarnalæknir hvetur lækna til að íhuga notkun veirulyfja hjá þessum áhættuhóp við grun um eða staðfesta inflúensu, óháð bólusetningu.

RSV og aðrar öndunarfæraveirur
Samkvæmt upplýsingum frá veirufræðideild Landspítala fer einstaklingum sem greinast með staðfesta Respiratory Syncytial veirusýkingu (RSV) fækkandi en hún hefur greinst hjá alls 129 einstaklingum frá því í byrjun október, sjá töflu 1. Þar af greindust 15 einstaklingar í síðustu viku. Það má því gera ráð fyrir að RSV sé enn í dreifingu í samfélaginu. Börn á fyrsta og öðru aldursári greinast hlutfallslega oftast með RSV en veiran hefur einnig verið staðfest hjá öðrum aldurshópum, einkum meðal aldraðra, sem ásamt ungabörnum er þekktur áhættuhópur.

Á síðastliðnum tveimur vikum hefur 31 einstaklingur greinst með metapneumoveiru, en sá hópur er á öllum aldri frá tveggja mánaða til 85 ára.

Í síðustu viku greindust nokkrir einstaklingar með rhinoveiru, adenóveiru og parainflúensu 1, sjá töflu 3.

Meltingarfærasýkingar
Fjöldi tilkynninga frá heilsugæslunni og bráðamóttökum um niðurgang er eins og gera má ráð fyrir á þessum árstíma, sjá mynd 3.

Samkvæmt upplýsingum frá veirufræðideild Landspítala var lítið um jákvæð saursýni, einn greindist með caliciveiru og einn með adenóveiru, sjá töflu 4.

Sóttvarnalæknir

<< Til baka