02.02.17

Flensur og aðrar pestir - 4. vika 2017

Staðfest inflúensa á veirufræðideild Landspítala
Frá því í lok nóvember 2016 hefur inflúensa A(H3) verið staðfest hjá 179 einstaklingum, sjá töflu 1. Flestir hafa greinst við sýnatöku á höfuðborgarsvæðinu en inflúensan hefur nú verið staðfest í öllum landshlutum. Í síðustu viku hafði inflúensan verið staðfest hjá fólki á öllum aldri en var áfram hlutfallslega algengust meðal 60 ára og eldri. Meðalaldur þeirra sem hefur greinst með staðfesta inflúensu frá því í lok nóvember er 63 ár. Enginn hefur greinst með inflúensu A(H1) en einn einstaklingur greindist með inflúensu B í síðustu viku.

Inflúensan í heilsugæslu og á bráðamóttökum
Í síðustu viku dró úr samanlögðum fjölda þeirra sem fengu greininguna inflúensulík einkenni í heilsugæslunni eins og sjá má á mynd 1. Hægt er að skoða aldursdreifingu þeirra í töflu 2 frá 40. viku 2016–4. viku 2017. Þegar upplýsingarnar eru skoðaðar eftir búsetu kemur í ljós að inflúensan virðist vera fyrr á ferðinni á höfuðborgarsvæðinu því í síðustu viku fækkaði þeim sem voru með inflúensulík einkenni á höfuðborgarsvæðinu en á sama tíma var aukning á landsbyggðinni. Hugsanlega hefur inflúensan því náð toppinum á höfuðborgarsvæðinu.

Innlagnir á Landspítala
Frá því í byrjun desember hafa alls 73 einstaklingar legið á Landspítala vegna inflúensu en flestir eiga það sameiginlegt að vera 70 ára og eldri og er meðalaldur þeirra tæp 77 ár. Samkvæmt þessi leggst inflúensan þyngst á eldri borgara á Íslandi. Enn er töluvert álag á Landspítala vegna öndunarfærasýkinga.

Staðan á meginlandi Evrópu
Inflúensan er nú útbreidd á meginlandi Evrópu, sjá nánar á inflúensuvef Sóttvarnarstofnunar ESB (ECDC). Ráðandi stofn er inflúensa A(H3N2), sem leggst þyngst á eldri borgara, sem er í samræmi við aldursdreifinguna hér á landi. Í Evrópu má greina nokkra aukningu á dauðsföllum meðal aldraðra, sem mögulega má rekja til árlegs inflúensufaraldurs en það hefur ekki verið staðfest.

Samantekt og mat á inflúensunni síðastliðnar vikur
Í síðustu viku dró úr samanlögðum fjölda þeirra sem leituðu til heilsugæslunnar og á bráðmóttökur vegna inflúensulíkra einkenna borið saman við vikurnar á undan. Við nánari skoðun sást að inflúensulík einkenni voru enn á uppleið á landsbyggðinni á meðan það dró úr fjölda þeirra á höfuðborgarsvæðinu. Svipaður fjöldi greindist með staðfesta inflúensu skv. veirufræðideild Landspítala borið saman við vikuna á undan og nokkuð var um inniliggjandi sjúklinga á Landspítala með staðfesta inflúensu.

Samkvæmt áhættumati ECDC og áhættumati Alþjóðaheilbrigðismálastofnunarinnar (WHO) er aldrað fólk í mestri hættu vegna alvarlegra veikinda sökum inflúensunnar.

Upplýsingar um inflúensu á Íslandi endurspegla þetta áhættumat, því þeir sem greinast með staðfesta inflúensu eru oftast aldraðir einstaklingar og flestir sem leita á sjúkrahús og heilbrigðisstofnanir vegna alvarlegra einkenna af völdum inflúensunnar tilheyra sama aldurshóp.

Upplýsingar um virkni inflúensubóluefnis í vetur benda til þessa að hún sé sambærileg við síðustu ár. Eins og sl. ár er virkni inflúenusbólusetningar minni meðal aldraðra (≥65 ára). Sóttvarnalæknir hvetur lækna til að íhuga notkun veirulyfja hjá þessum áhættuhóp við grun um eða staðfesta inflúensu, óháð bólusetningu.

RSV og aðrar öndunarfæraveirur
Samkvæmt upplýsingum frá veirufræðideild Landspítala fer einstaklingum sem greinast með staðfesta Respiratory Syncytial veirusýkingu (RSV) fjölgandi en hún hefur greinst hjá alls 95 einstaklingum frá því í byrjun október, sjá töflu 1. Þar af greindist 21 einstaklingur í síðustu viku sem er svipaður fjöldi og í vikunni á undan. Það má því gera ráð fyrir að RSV sé í dreifingu í samfélaginu. Börn á fyrsta og öðru aldursári greinast oftast með RSV en veiran hefur einnig verið staðfest meðal aldraðra, sem ásamt ungabörnum er þekktur áhættuhópur.

Á síðastliðnum tveimur vikum hefur 21 einstaklingur greinst með metapneumoveiru, en sá hópur er á öllum aldri frá tveggja mánaða til 85 ára.

Í síðustu viku greindust nokkrir með rhinoveiru og í stöku sinnum greindist entórveira og adenóveira, sjá töflu 3.

Meltingarfærasýkingar
Fjöldi tilkynninga frá heilsugæslunni og bráðamóttökum um niðurgang er eins og gera má ráð fyrir á þessum árstíma, sjá mynd 2.

Samkvæmt upplýsingum frá veirufræðideild Landspítala var lítið um jákvæð saursýni frá einstaklingum með niðurgang því einungis tveir greindust með astróveiru í síðustu viku, sjá töflu 4.

Sóttvarnalæknir

<< Til baka