10.05.13

Alþjóðadagur hreyfingar er í dag, 10. maí

Alþjóðadagur hreyfingar (Move for Health Day) hefur verið haldinn árlega síðan árið 2002. Megintilgangur Alþjóðaheilbrigðismálastofnunarinnar (WHO) með deginum er að hvetja aðildarþjóðirnar til að minna á fjölþætt mikilvægi hreyfingar fyrir heilsu og vellíðan og hvetja einstaklinga, samfélög og þjóðir til aðgerða á sviði hreyfingar.

Rannsóknir staðfesta að regluleg hreyfing eykur ekki aðeins líkurnar á að lifa lengur heldur einnig að lifa lengur við betri lífsgæði samanber meðfylgjandi töflu.

Kyrrseta er fjórða algengasta orsök ótímabærra dauðsfalla og veldur árlega um 3.2 milljónum dauðsfalla  á heimsvísu. Kyrrseta er t.d. talin orsaka á heimsvísu um 6% kransæðasjúkdóma, um 7% tilfella af sykursýki af tegund 2, um 10% brjóstakrabbameina og um 10% ristilkrabbameina með tilheyrandi kostnaði fyrir samfélög.

Dæmi um fjölþætt mikilvægi hreyfingar fyrir heilsu og vellíðan á öllum æviskeiðum.

Börn og unglingar

·         Betra þol og vöðvastyrkur

·         Betri beinheilsa

·         Stuðlar að heilsusamlu holdafari

·         Minni einkenni þunglyndis

Fullorðnir og roskið fólk

·         Minni hætta á ótímabærum dauða

·         Minni hætta á kransæðasjúkdómum, heilablóðfalli og háþrýstingi

·         Minni hætta á sykursýki af tegund 2

·         Stuðlar að heilsusamlegu holdafari

·         Minni hætta á blóðfitubrenglun

·         Minni hætta á sumum krabbameinum t.d. ristilkrabbameini og brjóstakrabbameini   

·         Betra þol og vöðvastyrkur

·         Betri færni, hugræn geta og minni hætta á föllum og mjaðmabrotum hjá rosknu fólki

·         Aukin beinþéttni

·         Minni einkenni þunglyndis

·         Betri svefn


Hreyfing hefur reynst árangursríkur og hagkvæmur valkostur í meðferð margra sjúkdóma og annarra heilsufarsvandamála, s.s. kransæðasjúkdóma, stoðkerfisvandamála, þunglyndis og kvíða. Í samræmi við það er notkun hreyfiseðla smám saman að verða algengari í íslenska heilbrigðiskerfinu.

Eins og sjá má er dagleg hreyfing öllum mikilvæg, óháð kyni, aldri, holdafari, líkamlegri eða andlegri getu.Þrátt fyrir það hreyfir stór hluti Íslendinga á öllum æviskeiðum sig ekki nóg, samanber ráðleggingar um hreyfingu.

Hvers vegna? Þar hafa áhrif ótal þættir sem snúa að einstaklingunum sjálfum og einnig þeirra nánasta umhverfi . Margt jákvætt hefur áunnist og í því samhengi er t.d. nærtækt að nefna þá jákvæðu þróun sem orðið hefur varðandi notkun fólks á virkum ferðamáta, s.s. göngu og hjólreiðum. Samhliða hefur ríkið og mörg sveitarfélög verið að leggja meira af mörkum til að bæta aðstæður fyrir slíkan ferðamáta.

Mikilvægt er að halda áfram á sömu braut og að hagsmunaaðilar á öllum stigum samfélagsins taki enn frekar höndum saman um að stuðla að aukinni hreyfingu landsmanna á öllum æviskeiðum. Það er samstarf sem er líklegt til að skil verulegum ábata fyrir einstaklinga, fjölskyldur og samfélagið í heild sinni.

 


Gígja Gunnarsdóttir

verkefnastjóri hreyfingar

 


<< Til baka