20.02.13

Yfirlýsing landlæknis vegna umfjöllunar Kastljóss

Vegna umfjöllunar Kastljóss um atburði í tengslum við fæðingu barns Hlédísar Sveinsdóttur á Heilbrigðisstofnun Vesturlands á Akranesi vill landlæknir undirstrika eftirfarandi:

Atburðarás fyrrgreindrar fæðingar leiddi til þess að fæðingarstofnunin tilkynnti hana sem óvænt alvarlegt atvik til landlæknis eins og lög mæla fyrir um. Landlæknir skal rannsaka slík mál til að finna á þeim skýringar og tryggja eftir því sem kostur er að slík atvik eigi sér ekki aftur stað.

Málið var rannsakað ítarlega sem leiddi til þeirrar faglegu niðurstöðu sem birtist í álitsgerð embættisins í júní 2012. Landlæknir beindi samtímis þeim tilmælum til heilbrigðisstofnunarinnar að Hlédís yrði boðuð til fundar þar sem farið yrði yfir atburðarásina, hún formlega beðin afsökunar á þeim mistökum og þeirri vanrækslu sem hún og nýfætt barn hennar urðu fyrir og skýrt fyrir henni til hvaða ráðstafana yrði gripið til að hindra að samskonar mistök og vanræksla endurtaki sig. Jafnframt var óskað greinargerðar til landlæknis um þær aðgerðir sem stofnunin hefði gripið til í kjölfar þessa atviks.

Vegna umfjöllunar Kastljóss um rangfærslur í sjúkraskrá skal tekið fram að Heilbrigðisstofnun Vesturlands er ábyrgðar- og umsjónaraðili þeirrar sjúkraskrár sem um ræðir og getur gert á henni leiðréttingar skv. lögum um sjúkraskrár, sé sýnt fram á að upplýsingar í henni séu bersýnilega rangar eða villandi.

Það er mat landlæknis að engir atburðir í þessu máli hafi verið þess eðlis að ástæða hafi verið fyrir embættið að kæra þá til lögreglu. Landlæknir beitir á hinn bóginn tilteknum lögbundnum eftirlitsúrræðum þegar við á gagnvart einstökum heilbrigðisstarfsmönnum sem vanrækja starfsskyldur sínar.

Hlédísi var kunnugt um málsmeðferð embættisins og lagði sig fram um að aðstoða það við rannsókn þess. Hún miðaði að því að upplýsa málið og leitast við að koma í veg fyrir að slík atvik endurtaki sig.

Niðurstaða embættisins er skýr: Heilbrigðisstarfsmönnum urðu á mistök og vanræksla við fæðingu barns Hlédísar. Þessari niðurstöðu hefur verið fylgt eftir af festu gagnvart stjórnendum sjúkrahússins og einstökum starfsmönnum.

Geir Gunnlaugsson
landlæknir

<< Til baka