Aðrir vefir

Háskólar
Sjúkrastofnanir
Rannsóknastofnanir
Ráðuneyti og stofnanir
Annað á þessum vef 
Erlendar stofnanir
Sérhæfðar leitarvélar og vefsíður

Innlendar stofnanir

Háskólar

Háskóli Íslands
Háskólinn á Akureyri
Háskólinn í Reykjavík

Sjúkrastofnanir

Heilbrigðisstofnanir
Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins
Heilsustofnun NFLÍ
Landspítali (LSH)
Reykjalundur
Sjúkrahúsið á Akureyri

Rannsóknastofnanir

Hjartavernd
Íslensk erfðagreining
Krabbameinsfélagið

Ráðuneyti og stofnanir

Velferðarráðuneytið
Almannavarnir
Alþingi
Fjölmenningarsetur
Geislavarnir ríkisins
Greiningar- og ráðgjafastöð ríkisins
Hagstofa Íslands
Heyrnar- og talmeinastöð Íslands
Íþróttasamband Íslands (ÍSÍ)
Lyfjastofnun
MATÍS
Matvælastofnun
Persónuvernd
Rannsóknaráð Íslands
Samtök iðnaðarins
Sjúkratryggingar Íslands
Tryggingastofnun
Umhverfisstofnun
Vinnueftirlitið

Annað á þessum vef

Aðrir vefir með klínískum leiðbeiningum
Aðrir vefir um heilbrigðistölfræði
Aðrir vefir um sóttvarnir

Erlendar stofnanir og vefir

Cancer Research UK
Drug Watch International 
ECDC
EUPHA - European Public Health Association
EuroHealthNet
European Public Health Alliance
Folkehelseinstituttet
Helsedirektoratet
Helsetilsynet
KITH
National Association for Children of Alcoholics 
NOMESCO
NICE
National Institude on Drug Abuse (NIDA) 
Nordiskt center för klassifikationer i hälso- och sjukvården
Smittskyddinstituttet
Socialstyrelsen
Sundhedsstyrelsen
Statens folkhälsoinstitut
Statens Institut for Strålehygiejne
Statens livsmedelsverk
Statens serum institut
WHO

Sérhæfðar leitarvélar og vefsíður

NHS National Library for Health
MEDLINEplus
MedicalMatrix
Medic8
ProQuest Medical Library
Hvar.is
Ovid

Síðast uppfært 26.08.2019