Lyfjanotkun - tölur

Sjá stærri mynd

Lyfjagagnagrunni landlæknis var komið á fót 2005. Frá 2013 hefur hann innihaldið nánast fullþekjandi rauntímaupplýsingar fyrir allar afgreiðslur lyfseðilskyldra lyfja utan sjúkrahúsa. Gögn í lyfjagagnagrunni berast eftir nokkrum leiðum í grunninn en einkum er um að ræða rafrænar sendingar upplýsinga um lyfjaávísanir frá starfsfólki heilbrigðisþjónustu og rafrænar upplýsingar um afgreiðslu lyfja í lyfjabúðum.

Lyfjagagnagrunnur gegnir mikilvægu og fjölþættu hlutverki. Starfandi læknar á Íslandi hafa í gegnum lyfjagagnagrunn aðgang að lyfjasögu skjólstæðinga sinna þrjú ár aftur í tímann. Góð yfirsýn læknis yfir lyfjanotkun skjólstæðinga sinna er mikilvægur þáttur í að auka öryggi og gæði í lyfjameðferð og stuðlar þannig að auknu hagræði í heilbrigðisþjónustu. Einstaklingar hafa enn fremur aðgang að eigin lyfjasögu í gegnum vefinn heilsuvera.is

Lyfjagagnagrunnur er undirstaða tölfræðilegra upplýsinga um lyfjanotkun landsmanna. Auk þess er hann lykilþáttur í eftirliti embættis landlæknis með lyfjaávísunum og mikilvæg uppspretta landsþekjandi gagna til vísindarannsókna. Nánar má lesa um sögu, innihald og uppbyggingu lyfjagagnagrunns hér.

Reglulega er gerð grein fyrir notkun tiltekinna lyfja í Talnabrunni, fréttabréfi landlæknis um heilbrigðisupplýsingar. Enn fremur má nálgast tölulegar upplýsingar  um afgreitt magn lyfja og fjölda ávísana eftir ATC flokkunarkerfi (Anatomical-Therapeutical-Chemical Classification) lyfja á gagnvirku formi á vef embættisins.

 

Síðast uppfært 04.03.2021