Biðlistar - tölur

Sjá stærri mynd

Embætti landlæknis hefur staðið fyrir innköllun og úrvinnslu á upplýsingum um bið eftir völdum aðgerðum allt frá árinu 1986, með hléum. Frá árinu 2007 hafa biðlistar verið kallaðir inn reglulega þrisvar sinnum á ári. Er þessi gagnasöfnun hluti af lögbundnu eftirlitshlutverki landlæknis, sbr. lög um landlækni og lýðheilsu nr. 41/2007.

Upplýsingar um biðlista eru birtar reglulega ásamt greinargerð á heimasíðu Embættis landlæknis. Birtar eru upplýsingar um fjölda einstaklinga sem skráðir eru á biðlista, fjölda sem beðið hefur lengur en þrjá mánuði auk upplýsinga um fjölda framkvæmdra aðgerða á ári og mælinga á biðtíma eftir þeim aðgerðum.

Biðlistaupplýsingar eru gagnlegar fyrir stjórnendur heilbrigðisstofnana og almenning. Þá nýtast þær yfirstjórn heilbrigðismála sem mælikvarði á gæði og skilvirkni í heilbrigðisþjónustunni. Umræður um biðlista geta þó verið misvísandi og það er ýmislegt sem hafa ber í huga við túlkun upplýsinganna:

  • Biðlistar geta verið mismunandi eftir árstímum, t.d. vegna sumarleyfa starfsmanna. Við samanburð er því rétt að líta einnig til fjölda á biðlista á sama tíma fyrri ár.
  • Hafa ber í huga að sjúklingar geta þurft að bíða mislengi eftir því á hvaða heilbrigðisstofnun og/eða hjá hvaða lækni þeir eru skráðir.
  • Mikill fjöldi á biðlista jafngildir ekki alltaf lengri bið; líta þarf til fjölda framkvæmdra aðgerða á tímabilinu.
  • Sjúklingar geta sjálfir í samráði við sinn lækni frestað aðgerð en þannig lengist biðtíminn.
  • Mannabreytingar á stofnunum, breytt verklag sem og flutningur verkefna á milli stofnana getur haft áhrif á tölurnar.

Síðast uppfært 13.12.2022