Allt talnaefni

Lýðheilsuvísar

Lýðheilsuvísar fyrir höfuðborgarsvæðið

Lýðheilsuvísar fyrir Suðurnes

Lýðheilsuvísar fyrir Vesturland

Lýðheilsuvísar fyrir Vestfirði

Lýðheilsuvísar fyrir Norðurland

Lýðheilsuvísar fyrir Austurland

Lýðheilsuvísar fyrir Suðurland

Fæðingar

Ársskýrslur um barnsfæðingar 2001-2018 Annual reports on births 2001-2018

Fjöldi fæddra og tíðni eftir aldri mæðra 2001-2018 Number of births by age of mothers 2001-2018

Fjöldi forskoðana og aldur mæðra 2001-2017 Antenatal care and age of mothers 2001-2017

Hlutfall keisaraskurða af öllum fæðingum 1982-2018 Ceasarean sections rates in Iceland 1982-2018

Hlutfall heimafæðinga af öllum fæðingum 1980-2018 Home deliveries as percentage of all deliveries in Iceland 1980-2018

Fæðingar og fæðingartíðni 1995-2018 Births in Iceland 1995-2018

Slys

Fjöldi skráðra slysa eftir tegund, 2005-2018. Number of reported accidents by type, 2005-2018.

Fjöldi skráðra slysa eftir mánuðum, 2005-2018. Number of reported accidents by months, 2005-2018.

Fjöldi skráðra slysa eftir vikudögum, 2005-2018. Number of reported accidents by weekday, 2005-2018.

Fjöldi skráðra slysa eftir tíma sólarhrings, 2005-2018. Number of reported accidents by time of day, 2005-2018.

Fjöldi slasaðra eftir kyni og aldri, 2005-2018. Number of injured in accidents by sex and age, 2005-2018.

Áfengisnotkun

Áfengissala 1986-2016 Alcohol sales in Iceland 1986-2016

Áfengisneysla um ævina, 2007, 2012 og 2017. Lifetime alcohol consumption, 2007, 2012 and 2017. PDF

Áfengisneysla á síðustu 12 mánuðum, 2017. Alcohol consumption in the last 12 months, 2017. PDF

Ölvunardrykkja á síðustu 12 mánuðum, 2017. Binge drinking in the last 12 months, 2017. PDF

Næring

Fæðuframboð á Íslandi 1956-2014 Per capita consumption of food in Iceland 1956-2014

Framboð iðnaðarframleiddra vara 1956-2014 Per capita consumption of industrially processed foods 1956-2014

Orka og orkuefni fæðunnar 1956-2007 Per capita consumption of energy and energy yielding nutrients 1956-2007

Hlutföll orkuefna 1956-2007 % Energy supply 1956-2007

Neysla ávaxta og berja, 2012 og 2017. Consumption of fruits and berries, 2012 og 2017. PDF

Grænmetisneysla, 2012 og 2017. Vegetable consumption, 2012 and 2017. PDF

Neysla fisks og fiskrétta, 2007, 2012 og 2017. Consumption of fish and fish dishes, 2007, 2012 and 2017. PDF

Neysla á skyndibita, 2007, 2012 og 2017. Consumption of fast food, 2007, 2012 and 2017. PDF

Hlutfall Íslendinga sem borða gróft brauð daglega eða oftar. 2007, 2009 og 2012. Percentage of Icelanders who eat fiber-rich bread daily or more often. 2007, 2009 and 2012.

Neysla á sykruðu gosi, 2007, 2012 og 2017. Consumption of sugary soda drinks, 2007, 2012 and 2017. PDF

Neysla á sykurlausu gosi, 2017. Consumption of sugar-free soda drinks, 2017.  PDF 

Neysla á sælgæti, 2007, 2012 og 2017. Consumption of candy, 2007, 2012 and 2017. PDF

Hlutfall barna eingöngu á brjósti 2004-2008 Infants exclusively breastfed 2004-2008 (%)

Hlutfall barna eingöngu á brjósti og á brjósti með ábót 2004-2008 Infants exclusively and partially breastfed 2004-2008 (%)

Tóbaksnotkun

Reykingavenjur fullorðinna Íslendinga eftir kyni, 1989-2018. Smoking habits of Icelanders by sex, 1989-2018.

Reykingavenjur fullorðinna Íslendinga eftir kyni og aldri, 1989-2018. Smoking habits of Icelanders by sex and age, 1989-2018.

Reykingar eftir kyni, aldri og menntun, 2007, 2012 og 2017 Smoking by sex, age and education 2007, 2012 and 2017.PDF

Hlutfall Íslendinga sem eru daglega innandyra þar sem reykt er 2007, 2009 og 2012. Percentage of Icelanders exposed to indoor smoking every day 2007, 2009 and 2012.

Tóbaksnotkun í vör, 2012 og 2017. Oral tobacco use, 2012 and 2017.PDF

Rafsígarettunotkun, 2017. Use of e-cigarettes, 2017.PDF

Vímuvarnir

Kannabisneysla. 2017. Use of cannabis. 2017.PDF

Aðrir áhrifaþættir

Mat á líkamlegri heilsu. 2007, 2012 og 2017. Self-rated physical health. 2007, 2012 and 2017. PDF

Mat á andlegri heilsu. 2007, 2012 og 2017. Self-rated mental health. 2007, 2012 and 2017. PDF

Hamingja. 2007, 2012 og 2017. Happiness. 2007, 2012 and 2017.PDF

Hlutfall Íslendinga sem hafa frestað eða hætt við að fara til læknis á síðastliðnum 6 mánuðum vegna kostnaðar. 2009 og 2012. Percentage of Icelanders who have postponed or cancelled a visit to the doctor in the last 6 months due to cost. 2009 and 2012.

Líkamsþyngdarstuðull, 2007, 2012 og 2017. Body Mass Index, 2007, 2012 and 2017. PDF

Blóðþrýstingur mældur hjá heilbrigðisstarfsmanni, 2012 og 2017. Blood pressure measured by a health professional, 2012 and 2017.PDF

Fjöldi eigin tanna í munni, 2007, 2012 og 2017. Number of own teeth, 2007, 2012 and 2017. PDF

Eftirlit hjá tannlækni, 2007, 2012 og 2017. Visits to dentist, 2007, 2012 and 2017. PDF

Svefn, 2007, 2012 og 2017. Sleep, 2007, 2012 og 2017. PDF

Kyrrseta á virkum dögum, 2007, 2012 og 2017. Sitting time on weekdays, 2007, 2012 and 2017. PDF

Aðgerðir

Valdar aðgerðir framkvæmdar á sjúkrahúsum 2000-2009 Selected procedures performed in hospitals 2000–2009

Þungunarrof 1982-2018 Induced abortions 1982-2018

Tíðni þungunarrofa 1961-2018 Induced abortions 1961-2018

Þungunarrof eftir aldri móður og fjölda fyrri fæðinga 2008-2018 Induced abortions by mother's age and number of previous live births 2008-2018

Ófrjósemisaðgerðir 1981-2018 Sterilizations 1981-2018

Biðlistar

Biðlistar eftir völdum skurðaðgerðum og fjöldi framkvæmdra aðgerða, 2018 Waiting lists for selected surgical procedures and number of performed procedures, 2018

Biðlistar eftir völdum skurðaðgerðum og fjöldi framkvæmdra aðgerða, 2013-2017 Waiting lists for selected surgical procedures and number of performed procedures, 2013-2017

Fjöldi einstaklinga á biðlista eftir dvöl í hjúkrunarrými 2010-2019 Number of persons on waiting lists for nursing homes 2010-2019

Heilsugæsla

Samskipti við heilsugæslustöðvar 2005-2015 Contacts with health care centres 2005-2015

Tilefni viðtala við lækna á heilsugæslustöðvum 2005-2015 Reason for consultations with primary health care physicians 2005-2015

Viðtöl við lækna eftir kyni og aldri á heilsugæslustöðvum 2005-2015 Consultations with primary health care physicians 2005-2015

Viðtöl og vitjanir hjúkrunarfræðinga/ljósmæðra eftir kyni og aldri á heilsugæslustöðvum 2005-2015 Consultations and house calls by nurses/midwives in primary health care 2005-2015

Viðtöl og vitjanir sjúkraliða eftir kyni og aldri á heilsugæslustöðvum 2005-2015 Consultations and house calls by licensed practical nurses in primary health care 2005-2015

Viðtöl við lækna eftir tíma dags 2009-2015 Consultations with primary health care physicians by time of day 2009-2015

Aðsókn að heilbrigðisþjónustu utan legudeilda sjúkrahúsa 1998-2012 Ambulatory health care visits 1998-2012

Kvartanir

Kvartanir 2004-2013

Mannafli

Heilbrigðisstarfsmenn 1981-2018 Health officials and auxiliary personnel 1981-2018

Útgefin almenn starfsleyfi 2008-2018 Professional licences issued 2008-2018

Útgefin sérfræðileyfi 2008-2018 Specialist licences issued 2008-2018

Viðurkenning starfsleyfa frá öðrum EES-ríkjum 2008-2018 Recognition of professional qualifications from other EEA countries 2008-2018

Sjúkrahús

Tölur um notkun sjúkrahúsaþjónustu, 2000-2018. Statistics on hospital utilisation, 2000-2018

Legur, legudagar og meðallegutími 2011-2018, samanburður á heilbrigðisstofnunum. Discharges, bed-days and average length of stay 2011-2018, comparison between health institutions

Legur, legudagar og meðallegutími á sjúkrahúsum eftir sjúkdómsgreiningum 2000-2018 Discharges, bed days and average length of stay in hospitals by diagnosis 2000-2018

Starfsemistölur sjúkrahúsa 2012. Statistics on hospital activity, 2012

Starfsemistölur sjúkrahúsa 2014. Statistics on hospital activity, 2014

Hjúkrunar- og dvalarrými

Fjöldi einstaklinga á biðlista eftir dvöl í hjúkrunarrými 2010-2019. Number of persons on waiting lists for nursing homes 2010-2019.

Færni- og heilsumat 2015-2016. Pre-admission assessment (PAA) of functioning and health 2015-2016.

Hvíldarinnlagnir 2015-2016. Short-term admission to nursing homes 2015-2016.

Óvænt atvik

Heildarfjöldi skráðra óvæntra atvika á öllum heilbrigðisstofnunum 2015 og 2016
Reported incidents in all health care facilities 2015 and 2016 

Fjöldi skráðra óvæntra atvika árin 2015 og 2016 á öllum heilbrigðisstofnunum nema á LSH og SAk  Reported incidents in all health care facilities except Landspitali University Hospital and Akureyri Hospital in 2015 and 2106

Fjöldi skráðra óvæntra atvika á Landspítala og Sjúkrahúsinu á Akureyri 2015 og 2016
Reported incidents in Landspitali University Hospital and Akureyri Hospital in 2015 and 2016

Algengustu skráð óvænt atvik 2015 og 2016
Most common reported incidents 2015 and 2016

Lyfjanotkun

Fjöldi ávísaðra dagskammta eftir ATC flokkum 2012-2018 Number of prescribed DDD's by ATC group 2012-2018

Fjöldi einstaklinga sem fékk ávísað að minnsta kosti einu lyfi eftir ATC flokkum 2012-2018 Number of individuals who had at least one drug prescribed classified by ATC group 2012-2018

Tuttugu stærstu lyfjaflokkarnir 2018 og hlutfallsleg breyting frá 2014 og 2017 The twenty largest drug groups in 2018 and the relative change from 2014 and 2018

Þrjátíu mest ávísuðu lyfin 2018, fjöldi notenda og hlutfall þjóðar The thirty most commonly prescribed drugs in 2018, the number and prevelance of users

Dánarorsakir

Dánir eftir dánarorsökum (ICD-10) 1996-2018. Number of deaths by causes of death (ICD-10) 1996-2018.

Dánir eftir flokkuðum dánarorsökum evrópska stuttlistans 2000-2018. Number of deaths by causes of death (European Shortlist for Causes of Death) 2000-2018.

10 valdar dánarorsakir 1996-2018. 10 selected causes of death 1996-2018.

Krufningar og krufningatíðni eftir tegund og kyni 2003-2018. Autopsies and autopsy rate by sex 2003-2018.

Lyfjatengd andlát 2008-2018 Drug related deaths 2008-2018

Sjálfsvíg 1996-2018 Suicide 1996-2018

Sjúkdómar

Tilkynningarskyldir sjúkdómar 1997–2018 Diseases subject to registration/laboratory confirmed 1997–2018

Tölur um HIV/Alnæmi 2000–2018 Statistics on HIV/AIDS 2000–2018

Giardia eftir mánuði, kyni, aldri og umdæmi 1999-2018 Total number of Giardiasis by month, gender, year and district 1999-2018

Klamydía eftir mánuði, kyni, aldri og ríkisfangi 1997–2018 Total number of Chlamydia trachomatis by month, gender, age and nationality 1997–2018

Lekandi eftir mánuði, kyni, aldri og ríkisfangi 1997–2018 Total number of Gonorrhoea by month, gender, age and nationality 1997–2018

Lifrarbólga B eftir mánuði, kyni, aldri, ríkisfangi og tegund sýkingar 19972018 Total number of hepatitis B by month, gender, age, nationality and type of infection 19972018

Lifrarbólga C eftir mánuði, kyni, aldri, endursmiti og prófi 1997–2018 Total number of hepatitis C by month, gender, age and PCR/antibody test 1997–2018

Salmonella eftir mánuði, kyni, aldri, tegund og uppruna smits 1997–2018 Total number of Salmonella cases in humans in Iceland by month, gender and age and origin of infection 1997–2018

Kampýlóbakter í mönnum eftir mánuði, kyni, aldri, tegund og uppruna smits1997–2018 Total number of Campylobacter cases in humans in Iceland by months 1997–2018

Skráningarskyldir sjúkdómar eftir árum 2011–2015 Notifiable diseases by year 2011–2015

Skráningarskyldir sjúkdómar eftir mánuðum 2011–2015 Notifiable diseases by months 2011–2015

Skráningarskyldir sjúkdómar eftir mánuðum 1997–2010 Notifiable diseases by months 1997–2010

Bólusetningar

Þátttaka í almennum bólusetningum barna á Íslandi 2017. Uppgjör 2018.

Síðast uppfært 08.10.2019