Allt talnaefni

Lýðheilsuvísar

Lýðheilsuvísar fyrir höfuðborgarsvæðið

Lýðheilsuvísar fyrir Suðurnes

Lýðheilsuvísar fyrir Vesturland

Lýðheilsuvísar fyrir Vestfirði

Lýðheilsuvísar fyrir Norðurland

Lýðheilsuvísar fyrir Austurland

Lýðheilsuvísar fyrir Suðurland

Fæðingar

Ársskýrslur um barnsfæðingar 2001-2016 Annual reports on births 2001-2016

Fjöldi fæddra og tíðni eftir aldri mæðra 2001-2016 Number of births by age of mothers 2001-2016

Fjöldi forskoðana og aldur mæðra 2001-2016 Antenatal care and age of mothers 2001-2016

Hlutfall keisaraskurða af öllum fæðingum 1982-2016 Ceasarean sections rates in Iceland 1982-2016

Hlutfall heimafæðinga af öllum fæðingum 1980-2016 Home deliveries as percentage of all deliveries in Iceland 1980-2016

Fæðingar og fæðingartíðni 1995-2016 Births in Iceland 1995-2016

Slys

Fjöldi skráðra slysa eftir tegund, 2005-2016. Number of reported accidents by type, 2005-2016.

Fjöldi skráðra slysa eftir mánuðum, 2005-2016. Number of reported accidents by months, 2005-2016.

Fjöldi skráðra slysa eftir vikudögum, 2005-2016. Number of reported accidents by weekday, 2005-2016.

Fjöldi skráðra slysa eftir tíma sólarhrings, 2005-2016. Number of reported accidents by time of day, 2005-2016.

Fjöldi slasaðra eftir kyni og aldri, 2005-2016. Number of injured in accidents by sex and age, 2005-2016.

Fjöldi skráðra slysa eftir heilbrigðisumdæmi, 2010-2016. Number of  reported accidents by health district, 2010-2016.

Áfengisnotkun

Áfengissala 1986-2016 Alcohol sales in Iceland 1986-2016

Hversu oft á síðustu 12 mánuðum hefur þú drukkið minnst eitt glas af drykk sem inniheldur áfengi? 2007, 2009 og 2012. In the last 12 months, how often have you consumed at least one drink of alcohol? 2007, 2009 and 2012.

Hversu oft á síðustu 12 mánuðum hefur þú drukkið á einum degi að minnsta kosti 5 áfenga drykki? 2007, 2009 og 2012. In the last 12 months, how often have you consumed at least five drinks of alcohol in one day? 2007, 2009 and 2012.

Hlutfall Íslendinga sem drekka að minnsta kosti 5 áfenga drykki á einum degi, einu sinni í viku eða oftar. 2007, 2009 og 2012. Percentage of Icelanders who consume at least five drinks of alcohol in one day, once a week or more often. 2007, 2009 and 2012.

Næring

Fæðuframboð á Íslandi 1956-2014 Per capita consumption of food in Iceland 1956-2014

Framboð iðnaðarframleiddra vara 1956-2014 Per capita consumption of industrially processed foods 1956-2014

Orka og orkuefni fæðunnar 1956-2007 Per capita consumption of energy and energy yielding nutrients 1956-2007

Hlutföll orkuefna 1956-2007 % Energy supply 1956-2007

Hlutfall Íslendinga sem borða ávexti eða ber tvisvar sinnum á dag eða oftar. 2012. Percentage of Icelanders who eat fruit or berries twice a day or more often. 2012.

Hlutfall Íslendinga sem borða fisk tvisvar sinnum í viku eða oftar. 2007, 2009 og 2012. Percentage of Icelanders who eat fish twice a week or more often. 2007, 2009 and 2012.

Hlutfall Íslendinga sem borða grænmeti tvisvar sinnum á dag eða oftar. 2012. Percentage of Icelanders who eat vegetables twice a day or more often. 2012.

Hlutfall Íslendinga sem borða gróft brauð daglega eða oftar. 2007, 2009 og 2012. Percentage of Icelanders who eat fiber-rich bread daily or more often. 2007, 2009 and 2012.

Hlutfall Íslendinga sem drekka sykrað gos fjórum sinnum í viku eða oftar. 2007, 2009 og 2012. Percentage of Icelanders who drink sugared soda drinks four times a week or more often. 2007, 2009 and 2012

Hlutfall barna eingöngu á brjósti 2004-2008 Infants exclusively breastfed 2004-2008 (%)

Hlutfall barna eingöngu á brjósti og á brjósti með ábót 2004-2008 Infants exclusively and partially breastfed 2004-2008 (%)

Tóbaksnotkun

Reykingavenjur fullorðinna Íslendinga eftir kyni, 1989-2017. Smoking habits of Icelanders by sex, 1989-2017.

Reykingavenjur fullorðinna Íslendinga eftir kyni og aldri, 1989-2017. Smoking habits of Icelanders by sex and age, 1989-2017.

Hlutfall Íslendinga sem reykja daglega 2007, 2009 og 2012. Percentage of Icelanders who smoke daily 2007, 2009 and 2012.

Hlutfall Íslendinga sem eru daglega innandyra þar sem reykt er 2007, 2009 og 2012. Percentage of Icelanders exposed to indoor smoking every day 2007, 2009 and 2012.

Hlutfall Íslendinga sem nota tóbak í vörina (daglega eða sjaldnar) 2012. Percentage of Icelanders using oral tobacco (daily or occasionally) 2012.

Aðrir áhrifaþættir

Mat Íslendinga á líkamlegri heilsu. 2007, 2009 og 2012. Self-rated physical health of Icelanders. 2007, 2009 and 2012.

Mat Íslendinga á andlegri heilsu. 2007, 2009 og 2012. Self-rated mental health of Icelanders. 2007, 2009 and 2012.

Hlutfall Íslendinga sem hafa frestað eða hætt við að fara til læknis á síðastliðnum 6 mánuðum vegna kostnaðar. 2009 og 2012. Percentage of Icelanders who have postponed or cancelled a visit to the doctor in the last 6 months due to cost. 2009 and 2012.

Hlutfall offitu meðal Íslendinga (Líkamsþyngdarstuðull ≥ 30). 2007, 2009 og 2012. Percentage of obese Icelanders (BMI ≥ 30). 2007, 2009 and 2012.

Hvenær var blóðþrýstingur þinn síðast mældur hjá heilbrigðisstarfsmanni? 2012. When did you last have your blood pressure measured by a health professional? 2012.

Fjöldi eigin tanna í munni. 2007, 2009 og 2012. Number of own teeth. 2007, 2009 and 2012.

Hlutfall Íslendinga sem sofa að jafnaði 6 klukkustundir eða minna á nóttu. 2007, 2009 og 2012. Percentage of Icelanders who sleep on average 6 hours or less a night. 2007, 2009 and 2012.

Kyrrseta. Hlutfall Íslendinga sem sitja 8 klukkustundir eða meira á virkum dögum. 2007, 2009 og 2012. Sedentary lifestyle. Percentage of Icelanders who sit ≥ 8 hours on weekdays. 2007, 2009 and 2012.

Aðgerðir

Valdar aðgerðir framkvæmdar á sjúkrahúsum 2000-2009 Selected procedures performed in hospitals 2000–2009

Fóstureyðingar 1982-2017 Induced abortions 1982-2017

Framkvæmdar fóstureyðingar 1961-2017 Induced abortions 1961-2017

Fóstureyðingar eftir aldri móður og fjölda fyrri fæðinga 2008-2017 Induced abortions by mother's age and number of previous live births 2008-2017

Ófrjósemisaðgerðir 1981-2017 Sterilizations 1981-2017

Biðlistar

Biðlistar eftir völdum skurðaðgerðum Waiting lists for elective surgery

Heilsugæsla

Samskipti við heilsugæslustöðvar 2005-2015 Contacts with health care centres 2005-2015

Tilefni viðtala við lækna á heilsugæslustöðvum 2005-2015 Reason for consultations with primary health care physicians 2005-2015

Viðtöl við lækna eftir kyni og aldri á heilsugæslustöðvum 2005-2015 Consultations with primary health care physicians 2005-2015

Viðtöl og vitjanir hjúkrunarfræðinga/ljósmæðra eftir kyni og aldri á heilsugæslustöðvum 2005-2015 Consultations and house calls by nurses/midwives in primary health care 2005-2015

Viðtöl og vitjanir sjúkraliða eftir kyni og aldri á heilsugæslustöðvum 2005-2015 Consultations and house calls by licensed practical nurses in primary health care 2005-2015

Viðtöl við lækna eftir tíma dags 2009-2015 Consultations with primary health care physicians by time of day 2009-2015

Aðsókn að heilbrigðisþjónustu utan legudeilda sjúkrahúsa 1998-2012 Ambulatory health care visits 1998-2012

Kvartanir

Kvartanir 2004-2013

Mannafli

Heilbrigðisstarfsmenn 1981-2017 Health officials and auxiliary personnel 1981-2017

Útgefin almenn starfsleyfi 2008-2016 Professional licences issued 2008-2016

Útgefin sérfræðileyfi 2008-2016 Specialist licences issued 2008-2016

Viðurkenning starfsleyfa frá öðrum EES-ríkjum 2008-2016 Recognition of professional qualifications from other EEA countries 2008-2016

Sjúkrahús

Tölur um notkun sjúkrahúsaþjónustu, 2000-2017. Statistics on hospital utilisation, 2000-2017

Legur, legudagar og meðallegutími 2011-2017, samanburður á heilbrigðisstofnunum. Discharges, bed-days and average length of stay 2011-2017, comparison between health institutions

Legur, legudagar og meðallegutími á sjúkrahúsum eftir sjúkdómsgreiningum 2000-2017 Discharges, bed days and average length of stay in hospitals by diagnosis 2000-2017

Starfsemistölur sjúkrahúsa 2012. Statistics on hospital activity, 2012

Starfsemistölur sjúkrahúsa 2014. Statistics on hospital activity, 2014

Hjúkrunar- og dvalarrými

Fjöldi einstaklinga á biðlista eftir dvöl í hjúkrunarrými 2010-2017. Number of persons on waiting lists for nursing homes 2010-2017.

Færni- og heilsumat 2015-2016. Pre-admission assessment (PAA) of functioning and health 2015-2016.

Hvíldarinnlagnir 2015-2016. Short-term admission to nursing homes 2015-2016.

Óvænt atvik

Heildarfjöldi skráðra óvæntra atvika á öllum heilbrigðisstofnunum 2015 og 2016
Reported incidents in all health care facilities 2015 and 2016 

Fjöldi skráðra óvæntra atvika árin 2015 og 2016 á öllum heilbrigðisstofnunum nema á LSH og SAk  Reported incidents in all health care facilities except Landspitali University Hospital and Akureyri Hospital in 2015 and 2106

Fjöldi skráðra óvæntra atvika á Landspítala og Sjúkrahúsinu á Akureyri 2015 og 2016
Reported incidents in Landspitali University Hospital and Akureyri Hospital in 2015 and 2016

Algengustu skráð óvænt atvik 2015 og 2016
Most common reported incidents 2015 and 2016

Lyfjanotkun

Fjöldi ávísaðra dagskammta eftir ATC flokkum 2012-2017 Number of prescribed DDD's by ATC group 2012-2017

Fjöldi einstaklinga sem fékk ávísað að minnsta kosti einu lyfi eftir ATC flokkum 2012-2017 Number of individuals who had at least one drug prescribed classified by ATC group 2012-2017

 

Dánarorsakir

Dánir eftir dánarorsökum (ICD-10) 1996-2017. Number of deaths by causes of death (ICD-10) 1996-2017.

Dánir eftir flokkuðum dánarorsökum evrópska stuttlistans 2000-2017. Number of deaths by causes of death (European Shortlist for Causes of Death) 2000-2017.

10 valdar dánarorsakir 1996-2017. 10 selected causes of death 1996-2017.

Krufningar og krufningatíðni eftir tegund og kyni 2003-2017. Autopsies and autopsy rate by sex 2003-2017.

Sjúkdómar

Tilkynningarskyldir sjúkdómar 1997–2017 Diseases subject to registration/laboratory confirmed 1997–2017

Tölur um HIV/Alnæmi 2000–2017 Statistics on HIV/AIDS 2000–2017

Giardia eftir ári og kyni 1999-2016 Total number of Giardiasis by year and gender 1999-2016

Klamydía eftir mánuði, kyni og aldri 1997–2016 Total number of Chlamydia trachomatis by month, gender and age 1997–2016

Lekandi eftir ári og kyni 1997–2016 Total number of Gonorrhoea by year and gender 1997–2016

Salmonella eftir mánuði, kyni og aldri og uppruna smits 1997–2015 Total number of Salmonella cases in humans in Iceland by month, gender and age and origin of infection 1997–2015

Kampýlóbakter í mönnum eftir mánuði, kyni, aldri og uppruna smits 1997–2015 Total number of Campylobacter cases in humans in Iceland by months 1997–2015

Skráningarskyldir sjúkdómar eftir árum 2011–2015 Notifiable diseases by year 2011–2015

Skráningarskyldir sjúkdómar eftir mánuðum 2011–2015 Notifiable diseases by months 2011–2015

Skráningarskyldir sjúkdómar eftir mánuðum 1997–2010 Notifiable diseases by months 1997–2010

Bólusetningar

Þátttaka í almennum bólusetningum barna á Íslandi 2016. Uppgjör 2017.

Síðast uppfært 04.10.2018