Rannsóknir

Samkvæmt 4. gr. laga um landlækni og lýðheilsu ber landlækni að stuðla að rannsóknum á starfssviðum embættisins. Ein leið til þess er að veita aðgang að gögnum úr gagnasöfnum landlæknis. Er þar annars vegar um að ræða heilbrigðisskrár landlæknis, sem haldnar eru í samræmi við lög um landlækni og lýðheilsu en hins vegar gagnasöfn sem orðið hafa til vegna kannana sem framkvæmdar hafa verið.

Heilbrigðisskrár landlæknis byggja á samræmdri skráningu í heilbrigðisþjónustu og skipulegri gagnasöfnun á vegum Embættis landlæknis. Skrárnar innihalda staðlaðar grunnupplýsingar sem gera það að verkum að hægt er að framkvæma ýmsar rannsóknir án mikils kostnaðar eða mannaflafrekrar gagnaöflunar. Þannig eru þær mikilvægur efniviður til vísindarannsókna, ýmist einar og sér eða í tengslum við önnur gögn. Yfirlit yfir heilbrigðisskrár landlæknis er að finna á vefsíðunni Gagnasöfn

Embætti landlæknis (áður Lýðheilsustöð) hefur framkvæmt eða tekið þátt í fjölmörgum rannsóknum sem tengjast verksviði stofnunarinnar. Má þar nefna reglulegar mælingar á reykingum, MUNNÍS - landsrannsókn á munnheilsu barna á Íslandi árið 2005 og landskannanir á mataræði en sú síðasta fór fram 2010–2011.Viðamikil könnun var gerð á heilsu og líðan Íslendinga árið 2007. Könnunin var endurtekin 2009 og 2012. Næsta fyrirlögn er áætluð haustið 2017 og er markmiðið að festa þessa heilsufarskönnun í sessi þannig að hún verði hluti af reglubundinni vöktun Embættis landlæknis á heilsu og líðan landsmanna.

Aðgangur að gögnum er veittur í samræmi við reglur embættisins og viðeigandi lög og reglur.

Síðast uppfært 15.09.2017