Lyfjagagnagrunnur (Prescription Medicines Register)

Ábyrgðaraðili: Embætti landlæknis

Vinnsluaðili: Embætti landlæknis

Tilgangur: Að afla þekkingar um lyfjaávísanir og lyfjanotkun, hafa almennt eftirlit með ávísunum lækna á lyf og fylgjast með þróun lyfjanotkunar. Heimilt er að nota upplýsingar úr gagnagrunninum til vísindarannsókna. Læknar sem koma að meðferð sjúklinga hafa aðgang að lyfjaupplýsingum sinna sjúklinga og einstaklingar hafa aðgang að eigin lyfjaupplýsingum í lyfjagagnagrunni í gegnum Heilsuvera.is.

Innihald: Lyfjagagnagrunnurinn inniheldur upplýsingar um ávísaða rafræna lyfseðla og allar afgreiðslur á lyfseðlum (bæði rafrænum- og pappírslyfseðlum). Frá og með árinu 2013 nær gagnagrunnurinn til allra rafrænna lyfjaávísana utan sjúkrahúsa og til afgreiðslu lyfseðilsskyldra lyfja á landsvísu utan sjúkrahúsa. Gagnagrunnurinn inniheldur ekki lyfjagjafir á sjúkrahúsum.

Tímabil: Rafræn skrá með gögnum frá og með 1. janúar 2002. Nú berast um 3.500.000 færslur á ári í lyfjagagnagrunn.

Uppruni gagna: Gögn af rafrænt ávísuðum lyfseðlum ásamt öllum afgreiðslum lyfseðla úr lyfjabúðum, skömmtunarseðlar hjúkrunarheimila auk pappírslyfseðla sem skráðir eru í upplýsingakerfi lyfjabúða og send rafrænt í lyfjagagnagrunn.

Skráningaratriði: Ýmis atriði er varða lyfjaávísun og afgreiðslu lyfs og lyfið sem ávísað er. Skráð er m.a. dagsetning afgreiðslu og afgreiðslustaður, ATC kóði lyfs og magn og læknanúmer ávísandi læknis.

Sambærileg eða skyld gagnasöfn: Öll Norðurlöndin starfrækja lyfjagagnagrunna sem innihalda gögn á landsvísu. Þeir hafa verið mismunandi lengri í rekstri og þekjun er mismunandi.

Úrvinnsla og birting:

Reglubundin úrvinnsla sem nýtt er til eftirlits. Tiltekin tölfræði úr lyfjagagnagrunni er birt á vef landlæknis. Gögn úr lyfjagagnagrunni er mikið nýtt til vísindarannsókna. Slíkar rannsóknir eru háðar samþykki Vísindasiðanefndar og Persónuverndar.

Nánar um sögu, uppbyggingu og innihald lyfjagagnagrunns.

Saga: Upphaf Lyfjagagnagrunns landlæknis má rekja aftur til ársins 2003 þegar hann var fyrst skilgreindur í lyfjalögum. Embætti landlæknis hóf rekstur Lyfjagagnagrunns árið 2005 og innihélt grunnurinn þá upplýsingar um öll lyfseðilskyld lyf sem afgreidd höfðu verið frá lyfjaverslunum frá upphafi árs 2002. Upplýsingar um afgreidd lyf fluttust rafrænt í Lyfjagagnagrunn í gegnum Tryggingastofnun og síðar Sjúkratryggingar Íslands þar sem þær voru uppfærðar á fjögurra vikna fresti til að byrja með og síðar á tveggja vikna fresti. Breytingar voru gerðar á lyfjalögum árið 2012 sem heimiluðu læknum aðgang að lyfjasögu sjúklinga sinna og einstaklingum aðgang að eigjn lyfjasögu. Til þess að bregðast við þessu aukna hlutverki lyfjagagrunna hefur hefur Embætti landlæknis nú byggt upp nýjan lyfjagagnagrunn sem er uppfærður í rauntíma.Gögn úr eldri gagnagrunni hafa verið sameinuð þeim nýja sem nú inniheldur gögn aftur til ársins 2002.

Síðast uppfært 04.05.2017

<< Til baka