Alvarlegar aukaverkanir

Á Íslandi hvílir sú skylda á heilbrigðisstarfsfólki að tilkynna óvanalegar og/eða hugsanlegar alvarlegar aukaverkanir til Lyfjastofnunar. Almenningur getur einnig tilkynnt hugsanlegar aukaverkanir bólusetninga til sömu stofnunar. Hægt er að tilkynna aukaverkanir rafrænt en einnig má nálgast eyðublöð á heilsugæslustöðvum.

Sjá: Aukaverkanir bólusetninga - með sérstöku tilliti til bóluefna gegn COVID-19

Tilkynning aukaverkana til Lyfjastofnunar

Samanburður á alvarlegum afleiðingum bólusetninga og sjúkdóma sem bólusett er gegn:

Alvarlegar afleiðingar
sjúkdóma
Alvarlegar afleiðingar bólusetninga
Sönnuð tengsl Engin tengsl
MISLINGAR: Lungnabólga: 1 af 20
Heilabólga: 1 af 2000
Dauði: 1 af 3000 í hinum vestræna heimi, 1 af 5 í þróunarlöndunum. Árlega deyr tæplega 1 milljón í heiminum.
MMR (mislingar, hettusótt, rauðir hundar): Heilabólga eða alvarleg ofnæmisviðbrögð: 1 af 1.000.000.
1 af 500.000 fækkun blóðflagna: Liðbólgur: 1 af 300.000
Heilaskaði
Einhverfa
Þarmabólga
Sykursýki
HETTUSÓTT: Heilabólga: 1 af 300

RAUÐIR HUNDAR:

Fósturskemmdir: 1 af 4
(ef móðir sýkist snemma á meðgöngu)

BARNAVEIKI: Dauði: 1 af 20 DTP
(barnaveiki, stífkrampi, kikhósti):
Mikill grátur: 1 af 100
Krampar eða blóþrýstingslækkun með fullum bata: 1 af 1750
Truflun á heilastarfsemi: 0–10 af 1.000.000
Heilaskaði
Einhverfa
Vöggudauði
STÍFKRAMPI: Dauði: 3 af 100
KIKHÓSTI: Lungnabólga: 1 af 8
Heilabólga: 1 af 20
Dauði: 1 af 200

LIFRARBÓLGA B:
Börn:

Langvarandi sýking: 1 af 2
Lifrarskemmd: 1 af 4 Fullorðnir:
Langvarandi sýking: 1 af 20
Lifrarskemmd: 1 af 200

Bráðaofnæmi:
1 af 600.000
Taugaskaði
HLAUPABÓLA:
Dauði: 1 af 40.000
Alvarleg bakteríusýking og truflun á heilastarfsemi:
1 af 1.500
Væg hlaupabóla og ristill:
3 af 100.000
 
MENINGÓKOKKAR C:
Dauði: 1 af 10
Heilaskaði og drep í húð:
1 af 5
Bráðaofnæmi: 1 af 500.000
Liðbólgur, húðblæðingar:
1 af 1.000.000
 
HAEMOPHILUS INFLUENZAE B:
Heilahimnubólga og blóðsýking:
Dauði: 1 af 10
Heila- og heyrnarskaði:
1 af 3
Engin Fækkun
blóðflagna
Taugaskaði
Bráðaofnæmi
Krabbamein
MÆNUSÓTT:
Lamanir: 1 af 100-1000
Engin Taugaskaði
Bráðaofnæmi
PNEUMÓKOKKAR:
Heilahimnubólga og blóðsýking:
Dauði: 1 af 10
Alvarlegar aukaverkanir:
3 af 10
Engin  
HUMAN PAPILLOMA VIRUS (HPV):
Árlega greinast 1700 konur með forstigsbreytingar og 14–17 konur með leghálskrabbamein. Meðalfjöldi látinna á ári eru 2
Engin  

Heimildir: Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin (WHO); Krabbameinsskrá Íslands

Síðast uppfært 28.07.2021