Zalecenie Dyrektoratu Zdrowia - Lyfjaeftirlit (pólska)

View larger image

Summary:
Poniżej znajduje się lista leków, które zwykle nie powinny być używane w więzieniach na Islandii, z wyjątkiem nagłych wypadków lub po zatwierdzeniu przez konsylia medyczne w uzasadnionych wyjątkowych okolicznościach. Po prawej stronie znajduje się lista dozwolonych leków w tych samych kategoriach, co zakaz, czasem pod pewnymi warunkami.

File type: PDF

Size: 207 KB

<< Back