วิธีการล้างมือและการใช้แอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อ

View larger image

Summary:
Leiðbeiningar um handþvott og handsprittun á tælensku. คำแนะนำจากศูนย์ป้องกันโรคติดต่อ ธันวาคม 2016

File type: PDF

Size: 528 KB

<< Back