Bóluefni í notkun á Íslandi. Tælenska

View larger image

Summary:
วััคซีน - กระทรวงสาธารณสุข. วัคซีนที่ให้ในประเทศไอซ์แลนด์. เริ่มจากวันที่ 1 มกราคม 2013 เป็นต้นไป วัคซีนดังต่อไปนี้ ใช้ในการฉีดวัคซีนป้องกันโรคให้กับเด็กโดยทั่วไป ในประเทศไอซ์แลนด์

File type: PDF

Size: 269 KB

<< Back