Heilsueflandi framhaldsskóli: Geðrækt

Sjá stærri mynd

Geðrækt er þriðja þema verkefnisins og í því er lögð áhersla á að bæta líðan nemenda og starfsmanna. Til grundvallar í þeirri vinnu er að skapa jákvæðan skólabrag sem einkennist af jafnrétti, virðingu og umhyggju, en einnig skýr stefna í eineltismálum, fræðsla og þjálfun til nemenda og starfsfólks um hvernig hægt er að hlúa að eigin geðheilsu og annarra, aukin samvinna milli foreldra, skóla og nærsamfélags um að standa vörð um vellíðan og velferð nemenda og greiður aðgangur að ráðgjöf og geðheilbrigðisþjónustu fyrir þá sem þess þurfa.

Skólarnir hafa aðgang að gátlista til viðmiðunar í þessum málaflokki. Einnig er von á handbók um geðrækt í framhaldsskólum sem skólarnir geta nýtt sér þessari vinnu til grundvallar.

Lógó

Síðast uppfært 01.09.2014