Hvert á að leita?

Sjá stærri mynd

Hér er útskýrt hvert á að leita innan heilbrigðisþjónustunnar ef heilsufarsvandi, veikindi eða slys steðja að. Notendur eru hvattir til að taka þátt í ákvörðunum um eigin meðferð og fylgjast með henni og láta í sér heyra ef eitthvað er óljóst eða ekki sem skyldi.

Innan íslensks heilbrigðiskerfis er margvísleg heilbrigðisþjónusta í boði til að sinna hinum ýmsum þörfum er snerta heilbrigði þjóðfélagsþegnanna. Brýnt er að notendur þjónustu viti hvert þeir geta leitað við hin margvíslegu tilefni, en slíkt getur reynst snúið í svo flóknu og sérhæfðu kerfi.

Í reitnum hér til hægri - Heilbrigðisstofnanir - er hægt að nálgast upplýsingar um allar  heilbrigðisstofnanir í landinu, bæði eftir tegundum stofnana og heilbrigðisumdæmum.

Heilbrigðisþjónustan á Íslandi er byggð á mismunandi þjónustu og þjónustustigum.

  • Heilsugæslugæslustöðvar sinna heimilislæknaþjónustu, hjúkrun, þ.m.t. heimahjúkrun og almennri heilsugæslu, auk slysa og bráðra veikinda. Hlutverk þeirra er að vera hornsteinn heilbrigðisþjónustu utan sjúkrahúsa.
  • Sjúkrahús eru ætluð til að sinna fólki sem þarf þjónustu með innlögn eða á göngudeild. Eingöngu heilbrigðisstarfsfólk getur óskað eftir innlögn á sjúkrahús en á Landspítala eru bráðamóttökur vegna slysa, bráðra veikinda og veikinda barna. Sjúkrahús skiptast í sérhæfð sjúkrahús og umdæmissjúkrahús. 
  • Sérfræðingsþjónusta er veitt á stofum einstakra sérfræðinga eða sérfræðingsteyma.

Til að auðvelda notendum að velja viðeigandi þjónustu í heilbrigðiskerfinu vísum við á opinberu upplýsinga- og þjónustugáttina Ísland.is, sem hefur að geyma víðtækar upplýsingar um þjónustu sem í boði er á vegum ríkis og sveitarfélaga. Þar er að finna mjög skilmerkilegar upplýsingar til að leiðbeina fólki um hvert hægt er að leita eftir heilbrigðisþjónustu.

 

 

Síðast uppfært 30.09.2021