Færni- og heilsumat

Sjá stærri mynd

Færni- og heilsumat er faglegt, einstaklingsbundið mat á þörfum einstaklinga fyrir varanlega búsetu á hjúkrunar- og dvalarheimilum. Um er að ræða staðlað mat ásamt skilgreindum upplýsingum frá heilbrigðis- og félagsþjónustu og svæðisskrifstofu málefna fatlaðra auk læknabréfa frá læknum viðkomandi eftir því sem við á. 

Metnar eru félagslegar aðstæður, heilsufar og andlegt ástand auk þess sem metin er færni í athöfnum daglegs lífs og gefur niðurstaða færni- og heilsumats til kynna hvort þörf er fyrir langtíma búsetu á hjúkrunar- eða dvalarheimilum. 

Þann 1. júní 2012 gekk í gildi reglugerð velferðarráðherra sem kveður á um störf færni- og heilsumatsnefnda og breytt fyrirkomulag við mat á þörf fólks fyrir búsetu í hjúkrunar- eða dvalarrými eða tímabundna hvíldarinnlögn. 

 

Hvenær skal sækja um færni- og heilsumat? 

Stefna heilbrigðisyfirvalda er að fólki sé gert kleift að búa á eigin heimili utan stofnana eins lengi og unnt er með viðeigandi heilbrigðis- og félagsþjónustu. 

Þegar aðstæður eru orðnar þannig að fólk getur ekki lengur búið heima þrátt fyrir stuðning heilbrigðis- og félagsþjónustu er tímabært að sækja um færni- og heilsumat og þarf þá viðkomandi að vera tilbúinn að þiggja hjúkrunar- eða dvalarrými þegar það býðst. 

Gildistími færni- og heilsumats sem samþykkt hefur verið eru tólf mánuðir frá staðfestingu þess. Hafi einstaklingi ekki boðist að flytja á hjúkrunar- eða dvalarheimili innan þess tíma þarf að endurnýja matið.


Umsóknareyðublað

Umsókn um færni- og heilsumat þarf að berast færni- og heilsumatsnefndum á sérstöku eyðublaði sem hægt er að nálgast á þessum vef (sjá hér fyrir neðan og í reit til hægri). Ekki er hægt að senda umsóknina rafrænt heldur verður að prenta hana út og koma til viðkomandi færni- og heilsumatsnefnda. 

Hér er hægt að nálgast eyðublað fyrir umsókn um færni- og heilsumat og einnig eyðublað fyrir umsókn um hvíldarinnlögn á hjúkrunarheimili.

Öll eyðublöð varðandi færni og heilsumat.

 

Lífeyrisgreiðslur

Ástæða er til að vekja athygli umsækjenda um færni- og heilsumat á því að þegar lífeyrisþegi flyst á hjúkrunar- eða dvalarheimili falla niður lífeyrisgreiðslur frá Tryggingastofnun ríkisins (TR).

Frekari upplýsingar um þessi efni er að finna á vef TR.


Greinar og ítarefni

Síðast uppfært 17.11.2022