Bið eftir heilbrigðisþjónustu

Sjá stærri mynd

Biðtími eftir heilbrigðisþjónustu hér á landi, svo sem ýmsum skurðaðgerðum, er oft langur en forgangsröðun sem byggir á læknisfræðilegum sjónarmiðum og öðrum faglegum forsendum fer óhjákvæmilega fram innan heilbrigðiskerfisins.

Þeir einstaklingar sem hafa brýnasta þörf fyrir heilbrigðisþjónustu ganga fyrir, t.d. vegna alvarlegra bráðatilfella, lífshættulegra sjúkdóma og slysa. Einstaklingar sem þurfa á meðferð að halda vegna annarra sjúkdóma og minni háttar slysa geta því þurft að bíða.

Einhver bið innan heilbrigðiskerfisins er eðlileg af fleiri ástæðum. Skipuleggja þarf starfsemi heilbrigðisstofnana fram í tímann, t.d. mönnun, aðföng og nýtingu skurðstofa . Þá þurfa sjúklingar oft að gera ýmsar ráðstafanir áður en þeir geta nýtt sér heilbrigðisþjónustu, svo sem að gangast undir skurðaðgerð, meðal annars varðandi fjölskyldu og vinnu.

Viðmiðunarmörk
Embætti landlæknis hefur kannað hvaða markmið eru sett í nágrannalöndum okkar varðandi aðgengi  að heilbrigðisþjónustu og út frá þeirri könnun sett ákveðin viðmiðunarmörk um hvað getur talist ásættanleg bið eftir þjónustunni. Eftirfarandi viðmið gilda:

  • Samband við heilsugæslustöð samdægurs.
  • Viðtal við heilsugæslulækni innan 5 daga.
  • Skoðun hjá sérfræðingi innan 30 daga.
  • Aðgerð/meðferð hjá sérfræðingi innan 90 daga frá greiningu.

Í öllum tilvikum er átt við þann tíma sem líður frá því að sjúklingur hefur samband við veitendur heilbrigðisþjónustu út af einkennum eða frá því að þörf fyrir viðkomandi þjónustu er greind. Þessi tímamörk eiga ekki við þegar um bráðaþjónustu er að ræða eða um greiningu og meðferð illkynja sjúkdóma.

Samkvæmt lögum nr. 74/1997 um réttindi sjúklinga ber læknum að gefa sjúklingum sínum skýringar á því hvers vegna bið er eftir aðgerð eða annarri meðferð. Þá er þeim ennfremur skylt að veita upplýsingar um áætlaðan biðtíma og þá möguleika sem eru á að fá aðgerðina/meðferðina framkvæmda fyrr annars staðar.

Réttur til að sækja heilbrigðisþjónustu til annarra ríkja EES
Ný reglugerð um rétt sjúklinga til að sækja heilbrigðisþjónustu til annara aðildarríkja EES-samningsins tók gildi 1. júní 2016. Samkvæmt henni er sjúkratryggðum einstaklingum gert kleift að sækja heilbrigðisþjónustu í öðru aðildarríki EES-samningsins gegn endurgreiðslu kostnaðar frá sjúkratryggingum að ákveðnum skilyrðum uppfylltum.

Alþjóðadeild Sjúkratrygginga Íslands gegnir stöðu innlends tengiliðar í þessum málaflokki og þangað er hægt að beina frekari fyrirspurnum á netfangið crossborder@sjukra.is – sjá nánar frétt á vef SÍ 6. júní 2016

Síðast uppfært 05.08.2021