Rekstur heilbrigðisþjónustu

Sjá stærri mynd

Heilbrigðisstarfsmönnum og öðrum sem hyggjast hefja rekstur heilbrigðisþjónustu ber að tilkynna það til landlæknis. Er það í samræmi við lög um heilbrigðisþjónustu nr. 40/2007, lög um landlækni og lýðheilsu nr. 41/2007 og reglugerð  nr. 786/2007.

Í tilkynningunni skulu koma fram:

  • Almennar upplýsingar um heilbrigðisstarfsmann eða heilbrigðisstofnun.
  • Lýsing á aðstöðu, tækjakosti, búnaði og mönnun. 

Embætti landlæknis gefur sér allt að átta vikum frá því tilkynning um rekstur berst þar til hún er tekin fyrir hjá embættinu.

Rekstaraðilar í heilbrigðisþjónustu þurfa enn fremur að uppfylla ákveðnar faglegar lágmarkskröfur til að mega hefja starfsemi á sviði heilbrigðisþjónustu. 

Þeir sem hyggjast veita heilbrigðisþjónustu með fjarheilbrigðistækni er skylt að sækja um það sérstaklega á eyðublaðinu Umsókn um veitingu fjarheilbrigðisþjónustu. Þegar um er að ræða rekstur sem tekur til margra verktaka er nægilegt að ábyrgðarmaður starfsstöðvar/heilbrigðisstofnunar sendi inn umsókn. Meðfylgjandi skal vera excel skjal með nafni, kennitölu og starfsheiti þeirra verktaka sem rekstur fjarheilbrigðisþjónustu tekur til. Frekari upplýsingar um rekstur fjarheilbrigðisþjónustu má finna á síðunni Spurt og svarað um fjarheilbrigðisþjónustu. 

Þann 1. janúar 2013 tóku gildi ný lög um heilbrigðisstarfsmenn, nr. 34/2012. Samkvæmt breytingum á þeim lögum, sem gerðar voru með lögum nr. 43/2014, er þeim heilbrigðisstarfsmönnum sem reka heilbrigðisþjónustu óheimilt að stunda slíkan rekstur eftir 75 ára aldur. 

Landlæknir getur þó veitt undanþágu frá þessu ákvæði en sækja þarf um undanþáguna sérstaklega. Í fyrsta sinn sem sótt er um framlengingu er heimilt að veita undanþágu til allt að þriggja ára, en eftir það til eins árs í senn. Nánari upplýsingar um skilyrði sem þarf að uppfyllar má sjá í reglugerð nr. 620/2014 .

Hægt er að sækja um áframhaldandi undanþágu til að veita heilbrigðisþjónustu á eigin starfsstofu eftir 75 ára aldur. Samkvæmt 4. gr. reglugerðarinnar skal umsækjandi veita upplýsingar um tegund og umfang starfsemi sinnar frá þeim tíma sem fyrri undanþága var gefin út og landlæknir metur hvort rekstur starfsstofu uppfylli faglegar kröfur og önnur skilyrði í heilbrigðislöggjöf.

Síðast uppfært 07.12.2021