Öryggi á skurðstofum. Gátlisti WHO

Sjá stærri mynd

Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin (WHO) hefur gefið út gátlista varðandi öryggi á skurðstofum. Gátlistinn hefur verið prófaður og í ljós kom að þar sem hann var notaður lækkaði dánartíðni þeirra sem fóru í skurðaðgerð og einnig tíðni fylgikvilla eftir aðgerðir.

WHO hefur því mælst til þess að gátlistinn sé notaður við allar skurðaðgerðir.

Jafnframt er talið árangursríkt að notaður sé viðeigandi gátlisti við fleiri stærri inngrip, svo sem speglun og krabbameinslyfjameðferð.

Almennt má segja að gátlistar stuðli að því að flókið þjónustuferli virki á áreiðanlegan hátt með því að gefa notendum þeirra tækifæri til þess að staldra við og gaumgæfa gerðir sínar áður en haldið er á næsta þrep í ferli.

Embætti landlæknis hefur látið þýða og staðfæra gátlistann Öryggi í skurðaðgerðum frá WHO (2. útgáfa 2009) og mælist til þess að gátlistinn sé notaður við allar skurðaðgerðir hér á landi.

Stofnanir/starfsstofur geta aðlagað gátlistann að starfsemi sinni eftir því sem þörf krefur, en mælst er til þess að hver stofnun merki sér sinn lista. Embætti landlæknis væntir þess að almenn notkun gátlistans hér á landi verði til þess að efla gæði og öryggi skurðaðgerða.

Hér eru ítarlegri upplýsingar í glærukynningu um gátlistann sem stofnanir og starfsstofur eru hvattar til að kynna sér.

Síðast uppfært 28.07.2021